Dokument & lagar (1 662 träffar)

Justitieutskottets protokoll 2010/11:41

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:41 DATUM 2011-08-23 TID 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om misstänkts rätt att tala med en advokat m.m. justering Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om rätt till

2011-08-23

Finansutskottets protokoll 2010/11:48

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:48 DATUM 2011-08-16 TID 11.00-12.05, 12.20-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om den senaste ekonomiska utvecklingen Deltagare: Finansminister Anders Borg, finansmarknadsminister Peter Norman, statssekreterare Susanne Ackum, politiskt

2011-08-16

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM145 KOM(2011)402 slutlig, KOM(2011)407 slutlig

FPM201011145 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM145 Ny förordning om roaming i mobilnät Näringsdepartementet 2011-08-05 Dokumentbeteckning KOM2011402 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobila kommunikationsnät i unionen omarbetning KOM2011407 slutlig

2011-08-05

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM145 KOM(2011)402 slutlig, KOM(2011)407 slutlig (doc, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM144 KOM(2011) 415 slutlig

FPM201011144 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM144 Meddelande om EU och dess grannregioner: En ny strategi för transportsamarbete Näringsdepartementet 2011-08-02 Dokumentbeteckning KOM2011 415 slutlig Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet. EU och dess grannregioner: En ny strategi

2011-08-02

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM144 KOM(2011) 415 slutlig (doc, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM143 KOM (2011) 500, KOM (2011) 398, KOM (2011) 403, KOM (2011) 510, KOM (2011) 511, KOM (2011) 512

FPM201011143 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM143 Den fleråriga budgetramen 2014-2020 och systemet för egna medel Finansdepartementet, Statsrådsberedningen 2010-08-01 Dokumentbeteckning KOM 2011 500 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2011-08-01

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM143 KOM (2011) 500, KOM (2011) 398, KOM (2011) 403, KOM (2011) 510, KOM (2011) 511, KOM (2011) 512 (doc, 127 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM142 KOM (2011) 363

FPM201011142 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM142 Meddelande om hållbar utveckling inför Rio +20 Utrikesdepartementet 2011-07-25 Dokumentbeteckning KOM 2011 363 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén. Rio +20: mot en

2011-07-25

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM142 KOM (2011) 363 (doc, 83 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM141 KOM (2011) 370

FPM201011141 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM141 Förslag till energieffektiviseringsdirektiv Näringsdepartementet 2011-07-15 Dokumentbeteckning KOM 2011 370 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om energieffektivitet och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG Sammanfattning

2011-07-15

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM141 KOM (2011) 370 (doc, 96 kB)

EU-nämndens dokument 2010/11:2980B2

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2010/11:46 DATUM 2011-07-15 TID 10.00-12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2011-07-15

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM140 KOM (2011) 335

FPM201011140 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM140 Förordning om europeisk statistik om trygghet mot brott Finansdepartementet 2011-07-13 Dokumentbeteckning KOM 2011 335 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om trygghet mot brott Sammanfattning Målet med förordningen

2011-07-13

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM140 KOM (2011) 335 (doc, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM139 11533/11 PI 68 COUR 32

FPM201011139 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM139 Förslag till en enhetlig europeisk patentdomstol Justitiedepartementet 2011-07-08 Dokumentbeteckning 11533/11 PI 68 COUR 32 Draft agreement on a Unified Patent Court and draft Statute Sammanfattning Det ungerska ordförandeskapet har presenterat ett

2011-07-08

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM139 11533/11 PI 68 COUR 32 (doc, 84 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM138 KOM (2011) 289 slutlig

FPM201011138 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM138 Direktiv om anonyma verk Justitiedepartementet 2011-07-08 Dokumentbeteckning KOM 2011 289 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om viss tillåten användning av anonyma verk Sammanfattning Digitalisering har skapat nya möjligheter

2011-07-08

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM138 KOM (2011) 289 slutlig (doc, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM137 KOM (2011) 400

FPM201011137 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM137 Kommissionens meddelande om avslutningen av den europeiska terminen Statsrådsberedningen 2011-07-08 Dokumentbeteckning KOM 2011 400 Avslutning av den första europeiska terminen för ekonomisk-politisk samordning vägledning för nationell policy 2011-2012

2011-07-08

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM137 KOM (2011) 400 (doc, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM135 KOM(2011) 367 final

FPM201011135 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM135 Grönbok om yrkeskvalifikationsdirektivet Utbildningsdepartementet 2011-07-07 Dokumentbeteckning KOM2011 367 final Green paper Modernising the Professional Qualifications Directive Sammanfattning Europeiska kommissionen har presenterat en grönbok om

2011-07-07

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM135 KOM(2011) 367 final (doc, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM134 KOM(2011) 327

FPM201011134 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM134 Grönbok om tillämpningen av EU:s straffrättsliga lagstiftning på frågor som rör frihetsberövande Justitiedepartementet 2011-07-07 Dokumentbeteckning KOM2011 327 GRÖNBOK Stärkande av det ömsesidiga förtroendet inom det europeiska rättsliga området en grönbok

2011-07-07

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM134 KOM(2011) 327 (doc, 75 kB)

EU-nämndens dokument 2010/11:294C1F

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2010/11:45 DATUM 2011-07-07 TID 14.00-14.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2011-07-07

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM133 KOM(2011) 336

FPM201011133 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM133 Revidering av förordningen om Globaliseringsfonden: Förlängning av det tillfälliga krisundantaget Arbetsmarknadsdepartementet 2011-07-04 Dokumentbeteckning KOM2011 336 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EG nr

2011-07-04

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM133 KOM(2011) 336 (doc, 74 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM132 KOM(2011) 348

FPM201011132 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM132 Direktivet om elektromagnetiska fält i arbetsmiljön Arbetsmarknadsdepartementet 2011-06-27 Dokumentbeteckning KOM2011 348 Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the minimum health and safety requirements regarding the

2011-07-04

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM132 KOM(2011) 348 (doc, 84 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM131 KOM(2011) 311, KOM(2011) 315

FPM201011131 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM131 Standardiseringspaketet Utrikesdepartementet 2011-07-01 Dokumentbeteckning KOM2011 311 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén En strategisk vision för europeiska standarder: bättre och

2011-07-01

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM131 KOM(2011) 311, KOM(2011) 315 (doc, 88 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2010/11:32

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:32 DATUM 2011-06-30 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:31. 2 Återförvisat utskottsinitiativ om vissa ändringar i sjukförsäkringen SfU12 Utskottet behandlade det återförvisade

2011-06-30

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM130 KOM(2011) 285

FPM201011130 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM130 Förordning om tullens kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs Finansdepartementet 2011-06-30 Dokumentbeteckning KOM2011 285 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tullens kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs.

2011-06-30

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM130 KOM(2011) 285 (doc, 83 kB)