Dokument & lagar (133 träffar)

Motion 2010/11:Fö2 av Håkan Juholt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö2 av Håkan Juholt m.fl. S med anledning av skr. 2010/11:27 Redogörelse för svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011 s89002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det ska vara riksdagen, och inte regeringen,


Utskottsberedning: 2010/11:UFöU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:Fö2 av Håkan Juholt m.fl. (S) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:MJ421 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ421 av Tuve Skånberg KD Ett världsunikt innanhav kd804 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att övergödningen bör minskas genom att ett system med överlåtbara utsläppsrätter för kväve och fosfor införs. Riksdagen


Utskottsberedning: 2010/11:FöU2 2010/11:MJU15 2010/11:MJU16 2010/11:MJU5 2010/11:TU16
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2010/11:MJ421 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 59 kB)

Motion 2010/11:Fö247 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö247 av Urban Ahlin m.fl. S Militärverksamheten i Såtenäs, Skövde och Karlsborg s67011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta till vara kunskapen vid regementena och militärverksamheten i Såtenäs, Skövde och


Utskottsberedning: 2010/11:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fö247 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Fö239 av Kerstin Engle (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö239 av Kerstin Engle S Försäljning av fyrverkerier till privatpersoner s67018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbud mot försäljning av fyrverkerier för privatpersoner. Motivering Svenskarna köper fyrverkerier


Utskottsberedning: 2010/11:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fö239 av Kerstin Engle (S) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Fö238 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö238 av Penilla Gunther KD Brandlarm för döva kd741 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om brandlarm för döva. Motivering I Sverige finns det idag ingen tvingande lag om att offentliga byggnader ska ha brandlarm för


Utskottsberedning: 2010/11:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fö238 av Penilla Gunther (KD) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:Fö249 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (C)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö249 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson C Elöverkänslighet c466 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta lågstrålande zoner i alla kommuner. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2010/11:CU22 2010/11:FöU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:Fö249 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (C) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Fö248 av Kerstin Engle m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö248 av Kerstin Engle m.fl. S Värdiga boendeformer för elöverkänsliga s67020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av forskning om och utveckling av värdiga boendeformer för elöverkänsliga. Motivering Trots


Utskottsberedning: 2010/11:FöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fö248 av Kerstin Engle m.fl. (S) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:Fö245 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö245 av Sten Bergheden M Försvarsverksamhet till Skövde m1799 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett centrum för territoriell militär ledning bör förläggas till Skövde. Motivering Försvaret har planer på att


Utskottsberedning: 2010/11:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fö245 av Sten Bergheden (M) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:Fö243 av Staffan Anger (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö243 av Staffan Anger M Främjande av svenska kompetensnätverk m1411 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja militära kompetensnätverk i Sverige. Motivering I Sverige har kompetensnätverk etablerats inom


Utskottsberedning: 2010/11:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fö243 av Staffan Anger (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Fö241 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö241 av Krister Hammarbergh M Räddningsinsatser över gränsen mellan Sverige och Finland m1574 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta se över möjligheterna för att en räddningsinsats i Sverige kan få ledas


Utskottsberedning: 2010/11:FöU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Fö241 av Krister Hammarbergh (M) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Fö240 av Suzanne Svensson och Kerstin Haglö (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö240 av Suzanne Svensson och Kerstin Haglö S Räddning av nödställda s67019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om räddning av nödställda. Motivering Om vi antar att en människa ligger i vattnet, finns i en livflotte


Utskottsberedning: 2010/11:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fö240 av Suzanne Svensson och Kerstin Haglö (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Fö235 av Anti Avsan (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö235 av Anti Avsan M Effektivare användning av Sjöfartsverkets helikopterresurs m1876 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sjöfartsverkets helikopterresurs. Motivering Sjöfartsverkets helikopterresurs är en viktig


Utskottsberedning: 2010/11:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:Fö235 av Anti Avsan (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Fö234 av Margareta B Kjellin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö234 av Margareta B Kjellin M Monopolet på brandmannautbildningen m1449 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa monopolet på brandmanna- och räddningsutbildning. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2010/11:FöU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Fö234 av Margareta B Kjellin (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Fö233 av Lars Gustafsson och Otto von Arnold (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö233 av Lars Gustafsson och Otto von Arnold KD Ersättning vid katastrofer kd617 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell skördeskadefond för skogs- och jordbruksnäringarna. Motivering De areala näringarna


Utskottsberedning: 2010/11:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fö233 av Lars Gustafsson och Otto von Arnold (KD) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Fö226 av Otto von Arnold (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö226 av Otto von Arnold KD Hemvärnet kd794 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hemvärnet och de nationella skyddsstyrkorna i hög grad bör utvecklas till en krishanteringsorganisation. Motivering Kristdemokraterna


Utskottsberedning: 2010/11:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fö226 av Otto von Arnold (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:U236 av Eva Flyborg m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:U236 av Eva Flyborg m.fl. FP Internationellt arbete för att motverka våld mot kvinnor fp1153 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska arbeta för att alla FN:s medlemsländer ska anta och uppfylla resolution


Utskottsberedning: 2010/11:FöU4 2011/12:UU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2010/11:U236 av Eva Flyborg m.fl. (FP) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:Fö250 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö250 av Krister Hammarbergh M Helikopterflottilj till Norrbotten m1567 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att flytta helikopterflottiljen från Malmen till Kallax. Motivering 2004 drev


Utskottsberedning: 2010/11:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fö250 av Krister Hammarbergh (M) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Fö232 av Kerstin Engle och Helene Petersson i Stockaryd (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö232 av Kerstin Engle och Helene Petersson i Stockaryd S Elöverkänslighet och strålning s67008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av forskning om elöverkänslighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2010/11:FöU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Fö232 av Kerstin Engle och Helene Petersson i Stockaryd (S) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:Fö228 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö228 av Hans Hoff S IT-terrorism s67002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att motverka IT-angrepp och cyberattacker. Motivering Under närmare 30 år har utvecklingen vad gäller användandet av datorer varit omfattande.


Utskottsberedning: 2010/11:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fö228 av Hans Hoff (S) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:Fö219 av Helene Petersson i Stockaryd (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö219 av Helene Petersson i Stockaryd S Massmediernas åtkomst till radiokommunikationssystemet Rakel s67015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vidta de åtgärder som krävs för att massmedierna ska ges så stor


Utskottsberedning: 2010/11:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fö219 av Helene Petersson i Stockaryd (S) (doc, 50 kB)