Dokument & lagar (122 träffar)

Motion 2010/11:A292 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:A292 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet sd200 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet 2 790 936 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 3 236 664 000


Utskottsberedning: 2010/11:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:A292 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:Kr332 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr332 av Lars Ohly m.fl. V Kulturpolitik V541 1 Innehållsförteckning 3 Kultur är demokrati och välfärd 2 4 Kulturlag 3 5 Barn och ungas rätt till kultur 4 5.1 Rum för kultur 4 5.2 Unga Klara 5 5.3 Kultur i skola och förskola 6 5.4 Läsande en väg till förståelse 7 6 Konstnärernas


Utskottsberedning: 2010/11:KrU6 2010/11:KrU8 2010/11:KrU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2010/11:Kr332 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 86 kB)

Motion 2010/11:Sf262 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf262 av Lars Ohly m.fl. V Utvärdering av pensionssystemet V421 1 Sammanfattning Inkomstpensionen sänks nästa år med 4,3 procent. För en ålderspensionär med 12 000 kronor per månad i inkomstpension betyder det en sänkning med 512 kronor. Vänsterpartiet liksom flera andra har konsekvent


Utskottsberedning: 2010/11:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sf262 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 71 kB)

Motion 2010/11:Fi213 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi213 av Lars Ohly m.fl. V Privatiseringarnas samhällsekonomiska konsekvenser V400 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en kommission med uppdrag att utreda privatiseringarnas samhällsekonomiska och


Utskottsberedning: 2010/11:FiU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fi213 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 69 kB)

Motion 2010/11:Ub275 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub275 av Lars Ohly m.fl. V Vinster i fristående skolor V360 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning om icke vinstdrivande driftsformer m.m. vid drift av fristående skolor. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:Ub275 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 60 kB)

Motion 2008/09:Fi26 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi26 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition v063 1 Sammanfattning Fler jobb, bättre jobb Investera Sverige ur krisen Världen står i dag inför två stora utmaningar: en djup ekonomisk kris och oroande klimatförändringar. Vänsterpartiet


Utskottsberedning: 2008/09:FiU20
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 8 avslag, 8 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:Fi26 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 795 kB)

Motion 2008/09:Fi25 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi25 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition s33300 1 Sammanfattning Vi socialdemokrater insåg tidigt det allvarliga ekonomiska läget. Redan i november 2008 lade vi förslag i riksdagen om ett stimulanspaket för att ta Sverige ur krisen.


Utskottsberedning: 2008/09:FiU20
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2008/09:Fi25 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 933 kB)

Motion 2008/09:Fi21 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi21 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget s33301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att bemyndiga regeringen att under 2009 besluta om att avyttra samtliga aktier i Nord Pool ASA eller avveckla bolaget.


Utskottsberedning: 2008/09:FiU21
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 5 avslag, 5 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:Fi21 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 76 kB)

Motion 2008/09:Fi23 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi23 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget v062 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 4 4 Stoppa uppsägningarna i kommunerna 4 5 Tidigarelägg infrastrukturprojekt 5 5.1 Konkreta banprojekt med byggstart


Utskottsberedning: 2008/09:FiU21
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2008/09:Fi23 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 185 kB)

Motion 2008/09:Fi27 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi27 av Peter Eriksson m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition mp053 1 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 2 Grön omställning är en väg ut ur krisen 4 3 Dystra konjunkturutsikter men med några ljus i tunneln 5 3.1 Omvärlden 5 3.2 Sverige 6


Utskottsberedning: 2008/09:FiU20
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2008/09:Fi27 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 435 kB)

Motion 2008/09:Fi22 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi22 av Peter Eriksson m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget mp054 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag enligt uppställning: Enhet tusental kronor Utgiftsområde


Utskottsberedning: 2008/09:FiU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:Fi22 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 67 kB)

Motion 2008/09:N16 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:N16 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:163 En sammanhållen klimat- och energipolitik Energi mp044 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 4 4 Tiden är nu 4 5 Grön offensiv 5 6 Regeringens gråa defensiv 6


Utskottsberedning: 2008/09:NU25
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2008/09:N16 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 215 kB)

Motion 2008/09:MJ19 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ19 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat mp043 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 5 4 Tiden är nu 5 5 Grön offensiv 6 6 Regeringens gråa defensiv 7


Utskottsberedning: 2008/09:MJU28
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2008/09:MJ19 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 232 kB)

Motion 2008/09:s33022 av Thomas Östros m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:s33022 av Thomas Östros m.fl. s Statliga bonusdirektiv väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt s33022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen omgående måste begränsa möjligheten till rörliga

2009-03-05

Motion 2008/09:s33022 av Thomas Östros m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Motion 2008/09:Fi17 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi17 av Peter Eriksson m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:97 Åtgärder för jobb och omställning mp030 Sammanfattning Sverige och världen befinner sig i allvarliga ekonomiska problem. Den globala finansiella krisen är långt ifrån över, och dess verkningar kommer att påverka vardagen


Utskottsberedning: 2008/09:FiU18
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2008/09:Fi17 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 112 kB)

Motion 2008/09:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:97 Åtgärder för jobb och omställning s33015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområden enligt uppställningen: Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:FiU18
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2008/09:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 201 kB)

Motion 2008/09:Fi16 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi16 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:97 Åtgärder för jobb och omställning v038 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Otillräckliga åtgärder 3 4 Uppsägningar i välfärden förvärrar kriser 4 5 Investeringsstöd till kommunerna 6 6 Dags för offentliga


Utskottsberedning: 2008/09:FiU18
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2008/09:Fi16 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 98 kB)

Motion 2008/09:C5 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:C5 av Stefan Attefall m.fl. kd med anledning av prop. 2008/09:80 Äktenskapsfrågor Sammanfattning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Äktenskapets historik 4 Familje- och barnperspektivet 5 Begreppet äktenskap och dess


Utskottsberedning: 2008/09:CU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:C5 av Stefan Attefall m.fl. (kd) (doc, 105 kB)

Motion 2008/09:C9 av Lars Lindblad m.fl. (m, c, fp)

Motion till riksdagen 2008/09:C9 av Lars Lindblad m.fl. m, c, fp En könsneutral äktenskapslagstiftning väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt m930 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar, med avslag på regeringens förslag i proposition 2008/09:80 Äktenskapsfrågor i


Utskottsberedning: 2008/09:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2008/09:C9 av Lars Lindblad m.fl. (m, c, fp) (doc, 221 kB)

Motion 2008/09:Fi11 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi11 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:95 Staten som huvudman för bolag med verksamhet avseende forskning och utveckling och annan verksamhet inom fordonsklustret m.m. 1 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag


Utskottsberedning: 2008/09:FiU19
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 5 avslag, 4 bifall,

Motion 2008/09:Fi11 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 52 kB)