Dokument & lagar (937 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1591 Till p. 1

REGERINGSKANSLIET Kommenterad dagordning Utrikesdepartementet Ministerrådet Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser den 17 juli 2006 ALLMÄNNA RÅDET 1. Presentation av ordförandeskapets prioriteringar öppen debatt Diskussionspunkt Vid allmänna rådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1591 Till p. 1 (doc, 64 kB)

utskottsdokument 2005/06:823

Näringsutskottets verksamhet vid riksmötet 2005/06 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Utskottets beredningsområde Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor samt ärenden om industri och hantverk, handel,

2006-07-10

EU-nämndens dokument 2005/06:44

RIKSDAGENS EU-NÄMND 44:1 Det antecknas att följande dokument delats på bordet: Draft Council minutes on the excessive deficit procedure for Portugal Dp.5 Draft council conclusions on the first year of the revised Stability and Growth Pact dp. 7 Draft Council Conclusions IASB/ Dp. 10 Underlag från finansdepartementet

2006-07-07

EU-nämndens dokument 2005/06:44 (pdf, 402 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1437 Till p. 2 (Ekofin-budget)

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007-06-28 Dokumentbeteckning Sammanfattning Budgeten för 2007 blir den första årsbudgeten inom ramen för den nya fleråriga budgetramen för åren 2007-2013. Kommissionens förslag till budget innebär en ökning av åtaganden jämfört med budgeten för 2006 med 4,6 till 126,8 miljarder euro


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1437 Till p. 2 (Ekofin-budget) (doc, 94 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1436 Till p. 2 (Ekofin-budget)

Mötes-PM 2006-06-29 Finansdepartementet Budgetavdelningen EU-budgetenheten EU-nämnden Inför Ekofinrådet den 14 juli 2007 Rådets första läsning av EU:s budget för 2007 EU:s budgetprocess Kommissionen KOM fattade beslut om sitt budgetförslag för 2007 den 3 maj i år. Förslaget har behandlats av budgetkommittén som har


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1436 Till p. 2 (Ekofin-budget) (doc, 68 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1435 Till p. 1 (Ekofin)

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 3 July 2006 10789/06 ECOFIN 227 NOTE from: The Presidency date of receipt: 29 June 2006 Subject: The ECOFIN Council Work Programme of the Finnish EU Presidency Delegations will find attached the ECOFIN Council Work Programme of the Presidency of Finland Annex I as well as the


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1435 Till p. 1 (Ekofin) (doc, 89 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1432 Till p. 1

Ecofin Council 11 July 2006 Non-Paper 2006 EU-US Summit in Vienna On 21 June 2006, EU-US Leaders met in Vienna to respond to the concerns of our citizens for peace, security, stability and prosperity in an increasingly globalised world. Issues and priorities have been set out in a general summit declaration which is


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1432 Till p. 1 (doc, 44 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1431 Till p. 1

EN COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, xxx COM2006 yyy final 2006/aaaa CNS Proposal for a COUNCIL DECISION granting a Community guarantee to the European Investment Bank against losses under loans and guarantees for projects outside the Community presented by the Commission EXPLANATORY MEMORANDUM Context


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1431 Till p. 1 (doc, 308 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1430 Till p. 1

IP/06/779 Bryssel den 13 juni 2006 De offentliga finanserna 2006: Den nya stabilitets- och tillväxtpakten får en bra start men står inför avgörande prövningar Bokslutet för det första året av tillämpningen av den ändrade stabilitets- och tillväxtspakten är allmänt taget positivt, men vägen framåt kantas fortfarande av


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1430 Till p. 1 (doc, 26 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1429 Till p. 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 22 May 2006 Interinstitutional File: 2006/0077 CNS 9666/06 UEM 110 ECOFIN 183 PROPOSAL from: European Commission dated: 19 May 2006 Subject: Proposal for a Council Decision in accordance with Article 1222 of the Treaty on the adoption by Slovenia of the single currency on 1


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1429 Till p. 1 (doc, 93 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1428 Till p. 1

IP/06/813 Brussels, 21 June 2006 Commission recommends abrogation of excessive deficit procedure against Cyprus The European Commission today has decided to recommend that the Council abrogates the excessive deficit procedure EDP against Cyprus after the deficit fell to 2.4 of GDP in 2005 and is projected to decrease


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1428 Till p. 1 (doc, 31 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1427 Till p. 1

IP/06/811 Brussels, 21 June 2006 Commission assesses Portuguese action to correct excessive deficit by 2008 The European Commission considers that Portugal is on track to correct its excessive deficit by 2008 as recommended by the Council in September 2005, provided it strictly implements the 2006 budget and pursues


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1427 Till p. 1 (doc, 69 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1426 Till p. 1

PROVISIONAL AGENDA ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS COUNCIL BRUSSELS 11 JULY 2006 Presidency Work Programme Presentation Debriefing of the Eurogroup restricted session poss.Implementation of the Stability and Growth Pact restricted session Adoption of the euro Council decisions Public Finances in EMU 2006 The first


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1426 Till p. 1 (doc, 79 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1425 Till p. 1

Kommenterad dagordning R 2006-06-30 Finansdepartementet Peter Holmgren Ekofin-rådets möte den 11 juli 2006 i Bryssel enligt den preliminära dagordning som framkom vid Coreper den 28 juni 1. Ordförandeskapets arbetsprogram presentation Muntlig presentation av den inkommande finske ordföranden för Ekofin-rådet, finansminister


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1425 Till p. 1 (doc, 51 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:145

Riksdagens protokoll 2005/06:145 Tisdagen den 27 juni Kl. 11:00 11:01 1 Justering av protokoll Sedan talmannen beslutat att de återstående protokollen skulle justeras denna dag justerades protokollen för den 12, 13, 14, 15, 16 och 17 juni. Dessa protokoll samt protokollet för dagens sammanträde förklarades godkända.

2006-06-27

Riksdagens protokoll 2005/06:145 (pdf, 257 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:43

RIKSDAGENS EU-NÄMND 43.1 Statssekreteraren Krister Nilsson åtföljd av kanslirådet Anna-Karin Hedström samt departementssekreterarna Josefine Holmquist, Hans Höglund, Gisela Köthnig, Daniel Paska och Sofia Tingstorp, samtliga Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, informerar och samråder inför möte med ministerrådet

2006-06-21

EU-nämndens dokument 2005/06:43 (pdf, 360 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1422 Till p. 1

Chair Summary of the Göteborg declaration Chapter I The need for action 1. The North Sea is a vital resource for the North Sea region. North Sea shipping is of major economic importance for the whole of northern Europe. The fishing industry provides, locally, regionally and nationally, important food resources and employment.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1422 Till p. 1 (doc, 27 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1421 Till p. 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 9 June 2006 9984/06 ENER 178 ENV 327 AGRI 197 NOTE From Presidency To Delegations Subject Follow-up on Biomass and Biofuel The European Council from 23/24 March 2006 noted that Europe is facing a number of challenges in the energy field which have to be correctly addressed in


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1421 Till p. 1 (doc, 53 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1420 Till p. 1

Bilaga 6 Rådspromemoria 2006-05-24 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Rådets möte miljö den 27 juni 2006 Dagordningspunkt 9 Rubrik: Debatt om bioenergi/biodrivmedel Ordförandeskapet har tagit fram ett bakgrundsdokument och två frågor som föreslås diskuteras på miljörådet den 27 juni. Frågorna är: Hur kan rådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1420 Till p. 1 (doc, 51 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1419 Till p. 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 1 June 2006 9966/06 AGRI 195 ENV 324 NOTE From Presidency To Delegations Subject Genetically modified organisms Summary of activities since the Environment Council meeting in March 1. Authorisation procedure and risk assessment for GMOs 1.1. On 12 April the European Commission


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1419 Till p. 1 (doc, 58 kB)