Dokument & lagar (937 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1372 Till p. 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 9 June 2006 10309/06 LIMITE POLGEN 79 NOTE from Presidency to Council Subject European Council 15 and 16 June 2006 Draft conclusions The Presidency submits the following revised draft conclusions of the European Council. o o o The meeting was preceded by an exposé by Mr Josep


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1372 Till p. 1 (doc, 160 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:139

Riksdagens protokoll 2005/06:139 Måndagen den 12 juni Kl. 10:00 21:05 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 5 juni. 2 Svar på interpellation 2005/06:451 om hyressättning och kommunala bostadsföretag Anf. 1 Samhällsbyggnadsminister MONA SAHLIN sFru talman Nina Lundström har frågat mig om jag avser

2006-06-12

Riksdagens protokoll 2005/06:139 (pdf, 1633 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:138

Riksdagens protokoll 2005/06:138 Fredagen den 9 juni Kl. 09:00 13:00 1 Avsägelse Talmannen meddelade att Sonja Fransson s anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 augusti. Kammaren biföll denna anhållan. 2 Meddelande om partiledardebatt Talmannen meddelade att partiledardebatt

2006-06-09

Riksdagens protokoll 2005/06:138 (pdf, 787 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:40 EU-NÄMND Sammanträdesdag:2006-06-09 Sammanträdestid: 09.30-12.00 Närvarande: se bilaga 1 40.1 Nämnden godkänner att föredraganden Gun Lombach, Närvaro KU, närvarar vid sammanträdet. Det antecknas att följande dokument sekretess delats Dokument som delats på bordet: på bordet Utkast

2006-06-09

EU-nämndens dokument 2005/06:40 (pdf, 419 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1586 Till p. 1

REGERINGSKANSLIET Kommenterad dagordning Utrikesdepartementet Ministerrådet Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser den 12 juni 2006 ALLMÄNNA RÅDET 1. Godkännande av dagordningen 2. Antagande av a-punktslistan 3. Resolutioner, beslut och yttranden


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1586 Till p. 1 (doc, 87 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1588 Till p. 1

Promemoria 2006-06-01 Delges: EU-nämndens kansli Statsrådsberedningen EU-kansliet Anna-Maria Milione Telefon 08-405 51 02 Underlag för information till EU-nämnden den 9 juni samt inför GAERC juni Antagna resolutioner i Europaparlamentet under perioden 15-18 maj 2006 Under maj månad antog Europaparlamentet bl.a. nedanstående


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1588 Till p. 1 (doc, 47 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1587 Till p. 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 30 May 2006 9858/06 LIMITE POLGEN 70 NOTE from Presidency to COREPER Subject European Council 15 and 16 June 2006 Draft conclusions Further to the discussions held in Coreper on 23 May 2006 and at Klosterneuburg, the Presidency submits the following revised draft conclusions


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1587 Till p. 1 (doc, 112 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:38

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:38 DATUM 2006-06-08 TID 10.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Utrikesrådet Olof Skoog och kanslirådet Magnus Schöldtz, båda UD, lämnar föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser GAERC2 Föredragning Utrikesrådet

2006-06-08

Riksdagens protokoll 2005/06:137

Riksdagens protokoll 2005/06:137 Torsdagen den 8 juni Kl. 12:00 21:42 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 2 juni. 2 Svar på interpellation 2005/06:412 om universitetsforskningens oberoende Anf. 1 Utbildnings- och kulturminister LEIF PAGROTSKY sHerr talman Cecilia Wikström har frågat mig vilka

2006-06-08

Riksdagens protokoll 2005/06:137 (pdf, 1427 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:136

Riksdagens protokoll 2005/06:136 Onsdagen den 7 juni Kl. 09:00 20:35 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 31 maj och den 1 juni. 2 Meddelande om svar på skriftliga frågor under sommaruppehållet Talmannen meddelade att skriftliga frågor som lämnats in fredagen den 9 juni kl. 10.00 fredagen den

2006-06-07

Riksdagens protokoll 2005/06:136 (pdf, 1776 kB)

Riksdagens protokoll 2005/06:135

Riksdagens protokoll 2005/06:135 Måndagen den 5 juni Kl. 10:00 15:43 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 29 och 30 maj. 2 Meddelande om frågestund Tredje vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 8 juni kl. 14.00 skulle följande statsråd närvara: Utbildnings- och kulturminister

2006-06-05

Riksdagens protokoll 2005/06:135 (pdf, 911 kB)

Trafikutskottets protokoll 2005/06:37

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:37 DATUM 2006-06-02 TID Kl. 08.30-08:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll 2005/06:36 från den 18 maj 2006. 2 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden Utskottet behandlar betänkande 2005/06:TU15 Uppskov med behandlingen

2006-06-02

Lagutskottets protokoll 2005/06:33

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:33 DATUM 2006-06-02 TID kl. 08.00-08.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 30 maj 2006. 2 Konsumentpolitikens mål och inriktning Fortsatt behandling av proposition 2005/06:105 om konsumentpolitikens mål och inriktning

2006-06-02

Riksdagens protokoll 2005/06:134

Riksdagens protokoll 2005/06:134 Fredagen den 2 juni Kl. 09:00 14:16 1 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2005/06:403 Till riksdagen  Interpellation 2005/06:403 av Axel Darvik fp Regeringens ungdomspolitik  Interpellationen kommer att besvaras

2006-06-02

Riksdagens protokoll 2005/06:134 (pdf, 917 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:39 EU-NÄMND Sammanträdesdag:2006-06-02 Sammanträdestid: 09.30-11.00 Närvarande: se bilaga 1 39.1 Nämnden godkänner att föredraganden Kerstin Närvaro Stridsberg, SfU, närvarar vid EU-nämndens samman- träden fram till och med juli 2006. Nämnden godkänner att föredragandena Jan-Eric

2006-06-02

EU-nämndens dokument 2005/06:39 (pdf, 370 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1366 Till p. 2-3

Rådspromemoria 2006-05-24 Näringsdepartementet Rådets möte transport den 9 juni 2006 Dagordningspunkt: 15 Rubrik: Förslag till rådets förordning om bildandet av ett gemensamt företag för att utveckla den nya generationen av den europeiska flygledningstjänsten SESAR Dokument 15143/05 AVIATION 185 Tidigare dokument Fakta-PM


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1366 Till p. 2-3 (doc, 45 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1365 Till p. 2-3

Rådspromemoria 2006-05-18 Näringsdepartementet TTE-rådets möte den 8-9 juni 2006 Dagordningspunkt 14 a Rubrik: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen Dokument: 9207/06 LIMITE MAR 42 ENV


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1365 Till p. 2-3 (doc, 48 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1364 Till p. 2-3

Rådspromemoria 2006-05- Näringsdepartementet Rådets möte den 9 juni 2006 transportministrarna Dagordningspunkt 9 Rubrik: Reviderat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kollektivtrafik på järnväg och väg Politisk överenskommelse Dokument: 9442/06 TRANS 125 CODEC 488 Tidigare dokument: 11508/05 TRANS


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1364 Till p. 2-3 (doc, 47 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1363 Till p. 2-3

Rådspromemoria 2006-05-24 Finansdepartement Rådets möte TTE rådet telekomden 8/9 juni 2006 Dagordningspunkt 6 Rubrik: e-förvaltning för alla européer Dokument: 6420/06 KOM 2006 45 Slutlig Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet Interoperabiltiet för alleuropeiska e-förvaltnings-tjänster 8688/06


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1363 Till p. 2-3 (doc, 45 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1362 Till p. 2-3

Rådspromemoria 2006-05-29 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Enheten för energifrågor Rådets möte transport, telekom, energi den 8 juni 2006 Dagordningspunkt 5a Rubrik: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och Rådet om en handlingsplan för biomassa Dokument: KOM 2005 628 Tidigare dokument: Faktapromemoria


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1362 Till p. 2-3 (doc, 44 kB)