Dokument & lagar (42 738 träffar)

Interpellation 2020/21:96 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Interpellation 2020/21:96 Tillgången till skyddsutrustning av Ann-Christine From Utterstedt SD till Socialminister Lena Hallengren S Enligt Socialstyrelsen hade Sverige en god krisberedskap under pandemins initiala utbredning i landet. Detta trots att stora delar av våra beredskapslager av bland annat skyddsmasker eldades

Inlämnad: 2020-10-29 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Interpellation 2020/21:96 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2020/21:95 av Ludvig Aspling (SD)

Interpellation 2020/21:95 EU-direktiv om minimilöner av Ludvig Aspling SD till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S EU-kommissionen föreslår ett bindande direktiv om minimilöner. Den svenska modellen för lönesättning står därmed inför ett allvarligt hot. De länder som sätter löner genom partsförhandlingar föreslås få

Inlämnad: 2020-10-29 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2020/21:95 av Ludvig Aspling (SD) (pdf, 85 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2020:5

Riksdagsförvaltningens författningssamling Riksdagsdirektörens föreskrift om ändring i riksdagsdirektörens föreskrift RFS 2011:14 om Riksdagsförvaltningens organisation RFS 2020:5 Utkom från trycket den 5 oktober 2020 utfärdad den 1 oktober 2020. Riksdagsdirektören föreskriver att 1 och 23 riksdagsdirektörens föreskrift

2020-10-29

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2020:5 (pdf, 138 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2020:4

Riksdagsförvaltningens författningssamling Riksdagsdirektörens föreskrift om RFS 2020:4 ändring i riksdagsdirektörens Utkom från trycket föreskrift RFS 2012:2 om den 5 oktober 2020 ansvarsområden inom Riksdagsförvaltningen utfärdad den 1 oktober 2020. Riksdagsdirektören föreskriver i fråga om riksdagsdirektörens

2020-10-29

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2020:4 (pdf, 168 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling

R I K S D A G S F Ö R V A L T N I N G E N Numeriskt register över gällande RFS-författningar den 1 november 2020 Detta register upptar de författningar i Riksdagsförvaltningens författningssamling RFS som har utfärdats till och med den 1 oktober 2020 och som fortfarande gäller. Författningarna i registret ordnas efter

2020-10-29

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling (pdf, 86 kB)

Interpellation 2020/21:94 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2020/21:94 Framtiden för flygplatser i Stockholm av Maria Stockhaus M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Frågan om Bromma flygplats hänger samman med den långsiktiga utvecklingen av Arlanda. Swedavia har i en hemligstämplad rapport hävdat att Bromma inte är lönsamt ur ett strikt företagsekonomiskt

Inlämnad: 2020-10-28 Svarsdatum: 2020-11-17 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2020/21:94 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2020/21:93 av Jens Holm (V)

Interpellation 2020/21:93 Skogen och biobränslet i färdplanerna för fossilfrihet av Jens Holm V till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Konsultbolaget Sweco har på uppdrag av Svenskt Näringsliv undersökt hur mycket el och biobränsle som skulle behövas för att förverkliga de färdplaner för fossilfrihet som hittills

Inlämnad: 2020-10-28 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2020/21:93 av Jens Holm (V) (pdf, 111 kB)

Interpellation 2020/21:92 av Mikael Larsson (C)

Interpellation 2020/21:92 Postnords kundbemötande av Mikael Larsson C till Näringsminister Ibrahim Baylan S Sätten på vilka vi skickar brev och kommunicerar förändras väldigt snabbt. Antalet brev som skickas minskar kraftigt, och hur post delas ut kräver nya arbetssätt. Dock krävs det mycket dialog med berörda aktörer

Inlämnad: 2020-10-27 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2020/21:92 av Mikael Larsson (C) (pdf, 98 kB)

Interpellation 2020/21:91 av Lorena Delgado Varas (V)

Interpellation 2020/21:91 Techjättarna och elnätet av Lorena Delgado Varas V till Statsrådet Anders Ygeman S Den 10 september adresserade jag ministern angående techjättarna och de skattepengar som går till deras etableringar i Sverige. Då diskuterade jag med näringsministern Baylan ur ett fördelningsperspektiv, då det

Inlämnad: 2020-10-23 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2020/21:91 av Lorena Delgado Varas (V) (pdf, 89 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM23 : COM(2020) 613

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM23 Förordning om hantering av 2020/21:FPM23 krissituationer och force majeure på migrations- och asylområdet Justitiedepartementet 2020-10-28 Dokumentbeteckning COM2020 613 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om hantering av krissituationer och force

2020-10-28

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM23 : COM(2020) 613 (doc, 279 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM23 : COM(2020) 613 (pdf, 86 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM21 : COM(2020) 611

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM21 Ändrat förslag till 2020/21:FPM21 asylprocedurförordning Justitiedepartementet 2020-10-28 Dokumentbeteckning COM2020 611 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett gemensamt förfarande för internationellt skydd och om upphävande

2020-10-28

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM21 : COM(2020) 611 (doc, 322 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM21 : COM(2020) 611 (pdf, 91 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM20 : COM(2020) 610

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM20 Förordning om asyl- och 2020/21:FPM20 migrationshantering Justitiedepartementet 2020-10-28 Dokumentbeteckning COM2020 610 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om asyl- och migrationshantering, samt tillägg till Rådets direktiv 2003/109/EG om varaktigt

2020-10-28

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM20 : COM(2020) 610 (doc, 279 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM20 : COM(2020) 610 (pdf, 71 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM19 : COM(2020) 609

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM19 Meddelande om en ny migrations- och 2020/21:FPM19 asylpakt Justitiedepartementet 2020-10-28 Dokumentbeteckning COM2020 609 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén om en ny migrations-

2020-10-28

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM19 : COM(2020) 609 (doc, 364 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM19 : COM(2020) 609 (pdf, 90 kB)

Interpellation 2020/21:90 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Interpellation 2020/21:90 Det kommunala vetot av Mattias Bäckström Johansson SD till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Vid etablering av större tillståndspliktiga vindkraftverk finns i dag krav på att etableringen aktivt ska tillstyrkas i den aktuella kommunen, även kallat för det kommunala vetot. Detta innebär

Inlämnad: 2020-10-26 Svarsdatum: 2020-12-11 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2020/21:90 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 84 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM18 : COM(2020) 578

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM18 Rapport om genomförandet av EU:s 2020/21:FPM18 makroregionala strategier Arbetsmarknadsdepartementet, Statsrådsberedningen 2020-10-27 Dokumentbeteckning COM2020 578 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2020-10-27

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM18 : COM(2020) 578 (doc, 349 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM18 : COM(2020) 578 (pdf, 69 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM17 : COM(2020) 579, COM(2020) 577

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM17 Förordning om det europeiska 2020/21:FPM17 gemensamma luftrummet Infrastrukturdepartementet 2020-10-27 Dokumentbeteckning COM2020 579 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av det europeiska gemensamma luftrummet omarbetning COM2020

2020-10-27

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM17 : COM(2020) 579, COM(2020) 577 (doc, 350 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM17 : COM(2020) 579, COM(2020) 577 (pdf, 99 kB)

Interpellation 2020/21:89 av Christina Höj Larsen (V)

Interpellation 2020/21:89 Krav för permanent uppehållstillstånd av Christina Höj Larsen V till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Genom att anta lagen 2016:752 om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige tog riksdagen de första stegen i ett paradigmskifte när det gäller

Inlämnad: 2020-10-23 Svarsdatum: 2020-12-04 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2020/21:89 av Christina Höj Larsen (V) (pdf, 102 kB)

Interpellation 2020/21:88 av Lorena Delgado Varas (V)

Interpellation 2020/21:88 Handelsavtalet Mercosur av Lorena Delgado Varas V till Statsrådet Anna Hallberg S I slutet av juni 2019 kom EU och Mercosurländerna fram till en principöverenskommelse, vilket är ett av de sista stegen inför en slutförhandling. Det här är ett avtal som varit hårt kritiserat, och nu har 265 organisationer

Inlämnad: 2020-10-23 Svarsdatum: 2020-11-10 Besvarare: Statsrådet Anna Hallberg (S)

Interpellation 2020/21:88 av Lorena Delgado Varas (V) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2020/21:87 av Ludvig Aspling (SD)

Interpellation 2020/21:87 Remitteringen av utredningen om en långsiktigt hållbar migrationspolitik av Ludvig Aspling SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I regeringens egen promemoria Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet står det att regeringsärendena

Inlämnad: 2020-10-23 Svarsdatum: 2020-11-20 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2020/21:87 av Ludvig Aspling (SD) (pdf, 109 kB)

Interpellation 2020/21:86 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2020/21:86 Offentliga bidrag till extremism av Mikael Oscarsson KD till Utbildningsminister Anna Ekström S Nyligen avslöjades Folkbildningsrådet med ett stort bedrägeri. Miljontals kronor har betalats ut till tio studieförbund runt Järvafältet i Stockholm av dessa har åtta fuskat till sig bidrag. Enligt

Inlämnad: 2020-10-23 Svarsdatum: 2020-11-06 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Interpellation 2020/21:86 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 117 kB)