Dokument & lagar (46 893 träffar)

Interpellation 2019/20:447 av Kerstin Lundgren (C)

Interpellation 2019/20:447 Utlämningsavtalet med Hongkong av Kerstin Lundgren C till Utrikesminister Ann Linde S Det kinesiska kommunistpartiets beslut att driva igenom en så kallad nationell säkerhetslag för Hongkong har tydligt visat regimens rädsla för människors frihet. Frihet att ta del av olika åsikter, att ha olika

Inlämnad: 2020-08-12 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Interpellation 2019/20:447 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 93 kB)

Interpellation 2019/20:446 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2019/20:446 UD:s reseavrådan till de nordiska grannländerna av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S En konsekvens av coronapandemin och hur länderna hanterat den på olika sätt har varit de stängda gränserna och UD:s reseavrådan. Stängda gränser har påverkat människors vardag, särskilt mycket

Inlämnad: 2020-08-12 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Interpellation 2019/20:446 av Hans Wallmark (M) (pdf, 100 kB)

Interpellation 2019/20:445 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2019/20:445 Nordiskt samarbete under coronapandemin av Hans Wallmark M till Statsrådet Anna Hallberg S Norden är på många sätt vår naturliga utgångspunkt, inte bara rent geografiskt utan även politiskt, ekonomiskt och värderingsmässigt. I grunden kan kretsen enkelt breddas till att också inbegripa de baltiska

Inlämnad: 2020-08-11 Besvarare: Statsrådet Anna Hallberg (S)

Interpellation 2019/20:445 av Hans Wallmark (M) (pdf, 101 kB)

Interpellation 2019/20:444 av Gudrun Brunegård (KD)

Interpellation 2019/20:444 Sveriges ställningstagande kring orsaken till Dag Hammarskjölds död av Gudrun Brunegård KD till Utrikesminister Ann Linde S Den 18 september 1961 förolyckades FN:s generalsekreterare, svensken Dag Hammarskjöld, i en flygkrasch i Ndola i nuvarande Zambia, den dåvarande brittiska kolonin Nordrhodesia.

Inlämnad: 2020-08-11 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Interpellation 2019/20:444 av Gudrun Brunegård (KD) (pdf, 132 kB)

Interpellation 2019/20:443 av Lorena Delgado Varas (V)

Interpellation 2019/20:443 Hållbara investeringar av Lorena Delgado Varas V till Statsrådet Per Bolund MP Fler och fler pekar på att vägen framåt efter coronakrisen går via omställningen till en hållbar ekonomi och en fossilfri framtid. Vi behöver vända krisen genom att ge hopp om framtiden. Men för att kunna göra det

Inlämnad: 2020-08-10 Svarsdatum: 2020-09-03 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2019/20:443 av Lorena Delgado Varas (V) (pdf, 90 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM58 KOM(2020) 258

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM58 EU-strategi om brottsoffers rättigheter 2019/20:FPM58 Justitiedepartementet 2020-08-10 Dokumentbeteckning KOM2020 258 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén EU-strategi om brottsoffers

2020-08-10

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM58 KOM(2020) 258 (doc, 319 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM58 KOM(2020) 258 (pdf, 94 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM57 SEC (2020) 250

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM57 Förslag till EU:s årsbudget 2021 2019/20:FPM57 Finansdepartementet 2020-08-10 Dokumentbeteckning SEC 2020 250 Statement of Estimates of the European Commission for the financial year 2021 Sammanfattning Den 24 juni 2020 presenterade kommissionen förslaget till årsbudget

2020-08-10

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM57 SEC (2020) 250 (doc, 339 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM57 SEC (2020) 250 (pdf, 179 kB)

Interpellation 2019/20:442 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:442 Kontroller av kör- och vilotider av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I en rapport från Linköpings universitet konstateras allvarliga brister i polisens trafiksäkerhetsarbete. Särskilt påpekas behovet av trafikpoliser med specialistkompetens. Rapporten är omfattande,

Inlämnad: 2020-08-04 Svarsdatum: 2020-08-20 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2019/20:442 av Thomas Morell (SD) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2019/20:441 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:441 Förstärkta kontroller på vägarna av Thomas Morell SD till Statsrådet Mikael Damberg S Under söndagen den 2 augusti nås vi genom uppgifter i medierna av nyheten att en flicka född 2007 fallit offer för en förlupen kula. Senare under dagen kommer uppgifter i Expressen att de tänkta måltavlorna

Inlämnad: 2020-08-04 Svarsdatum: 2020-08-20 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Interpellation 2019/20:441 av Thomas Morell (SD) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2019/20:440 av Ali Esbati (V)

Interpellation 2019/20:440 Olycksfall och systematiskt arbetsmiljöarbete på Samhall av Ali Esbati V till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM är avgörande för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet

Inlämnad: 2020-08-03 Svarsdatum: 2020-08-27 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2019/20:440 av Ali Esbati (V) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2019/20:439 av Ali Esbati (V)

Interpellation 2019/20:439 Arbetsförmedlingen efter coronapandemin av Ali Esbati V till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Coronapandemin har skapat allvarliga problem på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten har skjutit i höjden och riskerar för alltför många att bli alltför långvarig. För att motverka ytterligare

Inlämnad: 2020-08-03 Svarsdatum: 2020-08-20 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2019/20:439 av Ali Esbati (V) (pdf, 89 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM56 KOM (2020) 245

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM56 Meddelande om EU:s strategi för 2019/20:FPM56 vacciner mot covid-19 Socialdepartementet 2020-07-31 Dokumentbeteckning KOM 2020 245 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, och Europeiska investeringsbanken: EU:s strategi för vacciner

2020-07-31

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM56 KOM (2020) 245 (doc, 349 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM56 KOM (2020) 245 (pdf, 64 kB)

Interpellation 2019/20:438 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2019/20:438 Stöd till resebranschen av Alexandra Anstrell M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Resebranschen är en bransch i kris. Regeringspartierna med dess stödpartier har valt att säga nej till det förslag Moderaterna lagt fram i civilutskottet om att inrätta en fond för resebranschen liknande exempelvis

Inlämnad: 2020-07-22 Svarsdatum: 2020-08-27 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2019/20:438 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 90 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM55 JOIN (2020) 8

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM55 Meddelande om att gripa in mot covid- 2019/20:FPM55 19-desinformation Kolla fakta Utrikesdepartementet 2020-07-23 Dokumentbeteckning JOIN 2020 8 Gemensamt meddelande till Europaparlamentet, Europeiska rådet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt

2020-07-23

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM55 JOIN (2020) 8 (doc, 354 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM55 JOIN (2020) 8 (pdf, 90 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM54 KOM (2020) 253

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM54 Kommissionens vitbok om utländska 2019/20:FPM54 subventioner på den inre marknaden Näringsdepartementet 2020-07-22 Dokumentbeteckning KOM 2020 253 Vitbok om att skapa lika villkor vad gäller utländska subventioner Sammanfattning På uppdrag av rådet och Europaparlamentet

2020-07-22

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM54 KOM (2020) 253 (doc, 346 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM54 KOM (2020) 253 (pdf, 56 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM53 KOM (2020) 220

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM53 Förslag till Europaparlamentets och 2019/20:FPM53 rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen Justitiedepartementet 2020-07-20 Dokumentbeteckning KOM 2020 220 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring

2020-07-20

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM53 KOM (2020) 220 (doc, 280 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM53 KOM (2020) 220 (pdf, 73 kB)

Interpellation 2019/20:437 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Interpellation 2019/20:437 Stöd till eventbranschen av Elisabeth Björnsdotter Rahm M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Covid-19 slår hårt mot många branscher, och regeringen har infört stödpaket till många för att de ska klara av det stora bortfall som pandemin har orsakat. En av de många branscher som drabbats

Inlämnad: 2020-07-15 Svarsdatum: 2020-08-27 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2019/20:437 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (pdf, 89 kB)

EU-nämndens dokument 2019/20:63

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2019/20:63 Telefonsammanträde DATUM 2020-07-16 TID 16.00 17.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. 1 Medgivande att delta på distans EU-nämnden medgav deltagande på distans

2020-07-16

EU-nämndens dokument 2019/20:63 (docx, 52 kB)

EU-nämndens dokument 2019/20:62

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2019/20:62 Telefonsammanträde DATUM 2020-07-10 TID 09.00 10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. 1 Medgivande att delta på distans EU-nämnden medgav deltagande på distans

2020-07-10

EU-nämndens dokument 2019/20:62 (docx, 59 kB)

Interpellation 2019/20:436 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:436 En rättssäker bedömning av yrkesförares högre behörigheter av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Under det senaste året har vi kunnat läsa flera artiklar om yrkesförare som mist sina tyngre behörigheter på grund av att Transportstyrelsen ändrat sin tillämpning av de

Inlämnad: 2020-07-07 Svarsdatum: 2020-08-20 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2019/20:436 av Thomas Morell (SD) (pdf, 102 kB)