Dokument & lagar (149 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2005/06:5

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:5 DATUM 2005-10-25 TID 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 4. 2 Regeringens skrivelse 2005/06:9 rörande WTO:s Doharunda Enhetschef Maud Johansson, Forum Syd, samt handläggarna Tove Zetterström och Magnus Walan, Diakonia,

2005-10-25

Utskottsmöte 2005/06:4

Föredragningslista Näringsutskottet 2005/06:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:4 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling av frågan om beredningen av motionsyrkanden angående beslut om styrelsenomineringar inom statliga bolag. KS 3. Behandling

2005-10-20 09:30:00

Näringsutskottets protokoll 2005/06:4

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:4 DATUM 2005-10-20 TID 09.30 10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 3. 2 Statliga bolag Utskottet fortsatte behandlingen av motionsyrkanden angående beslut om styrelsenomineringar inom statliga bolag. Ärendet bordlades för

2005-10-20

Utskottsmöte 2005/06:3

Föredragningslista Näringsutskottet 2005/06:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Statssekreterare Sven-Eric Söder, Näringsdepartementet, lämnar synpunkter på Riksrevisionens granskning av regeringens förvaltning och styrning

2005-10-18 11:00:00

Näringsutskottets protokoll 2005/06:3

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:3 DATUM 2005-10-18 TID 11.00 12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 2. 2 Riksrevisionens granskning av regeringens förvaltning och styrning av sex statliga bolag Statssekreterare Sven-Eric Söder, expeditionschef Dag Ekman och

2005-10-18

Utskottsmöte 2005/06:2

Föredragningslista Näringsutskottet 2005/06:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:2 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. kl. 09.30-10.30 Verkställande direktör och koncernchef Göran Lundwall, finanschef Gert Eriksson, och affärsområdeschef Nya företag Eva Rosenthal,

2005-10-13 09:30:00

Näringsutskottets protokoll 2005/06:2

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:2 DATUM 2005-10-13 TID 09.30 10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 1. 2 Almi Företagspartner AB Verkställande direktör och koncernchef Göran Lundwall, finanschef Gert Eriksson, och affärsområdeschef Nya

2005-10-13

Utskottsmöte 2005/06:1

Föredragningslista Näringsutskottet 2005/06:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:1 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av motioner om utveckling av nya bilmotorer och alternativa drivmedel. SG 2. Riksrevisor Kjell Larsson,

2005-09-21 10:00:00

Näringsutskottets protokoll 2005/06:1

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:1 DATUM 2005-09-21 TID 10.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utveckling av nya bilmotorer och alternativa drivmedel Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om utveckling av nya bilmotorer och alternativa drivmedel. Utskottet fattade beslut i ärendet.

2005-09-21