Dokument & lagar (438 träffar)

Riksdagsskrivelse 1969:283

Nr 283311 Riksdagens skrivelser nr 283284 år 1969 1 Nr 283 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m. m. jämte motioner i ämnet. Första lagutskottets utlåtande nr 38 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av första

1969-05-30

Riksdagsskrivelse 1969:283 (pdf, 109 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:280

Riksdagens skrivelser nr 219280 år 1969 15 Nr 279 Riksdagens skrivelse till Konungen ang. redogörelse från Nordiska rådets svenska delegation. Utrikesutskottets utlåtande nr 11 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av utrikesutskottets utlåtande nr 11 i anledning av Kungl. Maj:ts skrivelse nr 71 med

1969-05-30

Riksdagsskrivelse 1969:280 (pdf, 99 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:279

Riksdagens skrivelser nr 219280 år 1969 15 Nr 279 Riksdagens skrivelse till Konungen ang. redogörelse från Nordiska rådets svenska delegation. Utrikesutskottets utlåtande nr 11 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av utrikesutskottets utlåtande nr 11 i anledning av Kungl. Maj:ts skrivelse nr 71 med

1969-05-30

Riksdagsskrivelse 1969:279 (pdf, 95 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:278

14 Riksdagens skrivelser nr 277278 år 1969 Nr 277 Riksdagens skrivelse till Konungen ang. godkännande av avtal om räddning och återsändande av rymdfarare samt återlämnande av föremål som sänts ut i yttre rymden. Utrikesutskottets utlåtande nr 7 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av utrikesutskottets

1969-05-30

Riksdagsskrivelse 1969:278 (pdf, 96 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:277

14 Riksdagens skrivelser nr 277278 år 1969 Nr 277 Riksdagens skrivelse till Konungen ang. godkännande av avtal om räddning och återsändande av rymdfarare samt återlämnande av föremål som sänts ut i yttre rymden. Utrikesutskottets utlåtande nr 7 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av utrikesutskottets

1969-05-30

Riksdagsskrivelse 1969:277 (pdf, 96 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:272

Riksdagens skrivelser nr 271272 år 1969 11 Nr 271 Riksdagens förordnande för styrelsesuppleant i riksdagens förvaltningskontor. Vi, svenska folkets valda ombud, som till riksdag församlade äro, göra veterligt att, sedan kamramas valmän för utseende av styrelse för riksdagens förvaltningskontor den 21 innevarande maj

1969-05-30

Riksdagsskrivelse 1969:272 (pdf, 104 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:271

Riksdagens skrivelser nr 271272 år 1969 11 Nr 271 Riksdagens förordnande för styrelsesuppleant i riksdagens förvaltningskontor. Vi, svenska folkets valda ombud, som till riksdag församlade äro, göra veterligt att, sedan kamramas valmän för utseende av styrelse för riksdagens förvaltningskontor den 21 innevarande maj

1969-05-30

Riksdagsskrivelse 1969:271 (pdf, 100 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:270

10 Riksdagens skrivelser nr 269270 år 1969 Nr 269 Riksdagens förordnande för ledamot i styrelsen för riksdagens förvaltningskontor. Vi, svenska folkets valda ombud, som till riksdag församlade äro, göra veterligt att, sedan kamrarnas valmän för utseende av styrelse för riksdagens förvaltningskontor den 21 innevarande

1969-05-30

Riksdagsskrivelse 1969:270 (pdf, 108 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:269

10 Riksdagens skrivelser nr 269270 år 1969 Nr 269 Riksdagens förordnande för ledamot i styrelsen för riksdagens förvaltningskontor. Vi, svenska folkets valda ombud, som till riksdag församlade äro, göra veterligt att, sedan kamrarnas valmän för utseende av styrelse för riksdagens förvaltningskontor den 21 innevarande

1969-05-30

Riksdagsskrivelse 1969:269 (pdf, 103 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:268

Riksdagens skrivelser nr 267268 år 1969 9 Nr 267 Riksdagens förordnande för ordföranden i styrelsen för riksdagens förvaltningskontor. Vi, svenska folkets valda ombud, som till riksdag församlade äro, göra veteriigt att, sedan kamrarnas valmän för utseende av styrelse för riksdagens förvaltningskontor den 21 innevarande

1969-05-30

Riksdagsskrivelse 1969:268 (pdf, 102 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:267

Riksdagens skrivelser nr 267268 år 1969 9 Nr 267 Riksdagens förordnande för ordföranden i styrelsen för riksdagens förvaltningskontor. Vi, svenska folkets valda ombud, som till riksdag församlade äro, göra veteriigt att, sedan kamrarnas valmän för utseende av styrelse för riksdagens förvaltningskontor den 21 innevarande

1969-05-30

Riksdagsskrivelse 1969:267 (pdf, 106 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:264

Riksdagens skrivelser nr 263264 år 1969 7 Nr 263 Riksdagens förordnande för herr Karl Torsten Fredriksson att vara fullmäktig i riksgäldskontoret. Vi, svenska folkets valda ombud, som till riksdag församlade äro, göra veterligt: att, sedan i överensstämmelse med föreskrifterna i 70 riksdagsordningen vi den 21 innevarande

1969-05-30

Riksdagsskrivelse 1969:264 (pdf, 106 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:263

Riksdagens skrivelser nr 263264 år 1969 7 Nr 263 Riksdagens förordnande för herr Karl Torsten Fredriksson att vara fullmäktig i riksgäldskontoret. Vi, svenska folkets valda ombud, som till riksdag församlade äro, göra veterligt: att, sedan i överensstämmelse med föreskrifterna i 70 riksdagsordningen vi den 21 innevarande

1969-05-30

Riksdagsskrivelse 1969:263 (pdf, 110 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:262

6 Riksdagens skrivelser nr 261262 år 1969 Nr 261 Riksdagens skrivelse till Konungen angående val av fullmäktige i riksgäldskontoret med suppleanter. Till Konungen Riksdagen får härmed tillkännagiva, att vid den 21 innevarande maj i överensstämmelse med föreskrifterna i 70 riksdagsordningen anställda val av fullmäktige

1969-05-30

Riksdagsskrivelse 1969:262 (pdf, 107 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:261

6 Riksdagens skrivelser nr 261262 år 1969 Nr 261 Riksdagens skrivelse till Konungen angående val av fullmäktige i riksgäldskontoret med suppleanter. Till Konungen Riksdagen får härmed tillkännagiva, att vid den 21 innevarande maj i överensstämmelse med föreskrifterna i 70 riksdagsordningen anställda val av fullmäktige

1969-05-30

Riksdagsskrivelse 1969:261 (pdf, 111 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:260

Riksdagens skrivelser nr 259260 år 1969 5 Nr 259 Riksdagens förordnande för herr Villiam Evert Björk att vara suppleant för en fullmäktig i riksbanken. Vi, svenska folkets valda ombud, som till riksdag församlade äro, göra veterligt: att, sedan i överensstämmelse med föreskrifterna i 70 riksdagsordningen vi den 21

1969-05-30

Riksdagsskrivelse 1969:260 (pdf, 107 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:259

Riksdagens skrivelser nr 259260 år 1969 5 Nr 259 Riksdagens förordnande för herr Villiam Evert Björk att vara suppleant för en fullmäktig i riksbanken. Vi, svenska folkets valda ombud, som till riksdag församlade äro, göra veterligt: att, sedan i överensstämmelse med föreskrifterna i 70 riksdagsordningen vi den 21

1969-05-30

Riksdagsskrivelse 1969:259 (pdf, 111 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:258

4 Riksdagens skrivelser nr 257258 år 1969 Nr 257 Riksdagens förordnande för herr Erik Gunnar Wärnberg att vara fullmäktig i riksbanken Vi, svenska folkets valda ombud, som till riksdag församlade äro, göra veterligt: att, sedan i överensstämmelse med föreskrifterna i 70 riksdagsordningen vi den 21 innevarande maj

1969-05-30

Riksdagsskrivelse 1969:258 (pdf, 106 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:257

4 Riksdagens skrivelser nr 257258 år 1969 Nr 257 Riksdagens förordnande för herr Erik Gunnar Wärnberg att vara fullmäktig i riksbanken Vi, svenska folkets valda ombud, som till riksdag församlade äro, göra veterligt: att, sedan i överensstämmelse med föreskrifterna i 70 riksdagsordningen vi den 21 innevarande maj

1969-05-30

Riksdagsskrivelse 1969:257 (pdf, 110 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:256

Riksdagens skrivelser nr 255256 år 1969 3 Nr 255 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Ma:ts proposition med förslag till lag med särskilda bestämmelser om riksbankens sedelutgivning, m. in. Bankoutskottets utlåtande nr 25 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets utlåtande

1969-05-30

Riksdagsskrivelse 1969:256 (pdf, 103 kB)