Dokument & lagar (438 träffar)

rfs 1969:reg - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR 1969 Register för åren 19671969 Bankoreglementet se Riksbanken Ersättning se Riksdagsarvoden Europarådet se Riksdagsarvoden Företagsnämnder:bestämmelser om företagsnämnder m. in. inom riksdagsförvaltningen: 68:5 Författningssamling, Riksdagens:bestämmelser:67:1

1969-01-01

rfs 1969:reg - höst (pdf, 193 kB)

rfs 1969:6 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 19 DECEMBER 1969 NR 6 Nr 6 Bestämmelser om ersättning till riksdagsledamot vid deltagande i Europarådets verksamhet fastställda av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 5 juni 1967 ändr. 25/11 19691 Styrelsen för riksdagens

1969-01-01

rfs 1969:6 - höst (pdf, 135 kB)

rfs 1969:5 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 12 SEPTEMBER 1969 NR 5 Nr 5 Övergångsbestämmelser i pensionshänseende för personal huvudsakligen anställd för sedelräkning vid riksbanken utfärdade av sturelsen för riksdagens förvaltninqskontor den 7 augusti 1969 Enligt 4 i avtal

1969-08-07

rfs 1969:5 - höst (pdf, 148 kB)

rfs 1969:4 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR gasta UTKOM DEN 12 SEPTEMBER 1969 NR 4 Nr 4 Tjänstemannastadga för riksdagen och dess verk utfärdad av riksdagens bankoutskott den 16 december 1965 med därefter vidtagna ändringar1 Inledande bestämmelser 1 Denna stadga gäller sådan anställning

1969-01-01

rfs 1969:4 - höst (pdf, 456 kB)

rfs 1969:3 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR i i Vt i ras UTKOM DEN 24 JUNI 1969 NR 3 Nr 3 Bestämmelser om tillämpning av förordnandepensionskungörelsen den 28 maj 1959 nr 288 utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 29 maj 1969 Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor

1969-05-29

rfs 1969:3 - höst (pdf, 215 kB)

rfs 1969:2 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR MSmt-r i r c i K T UTKOM DEN 24 JUNI 1969 NR 2 Nr 2 Bestämmelser om ledighet för besök hos läkare m. m. utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 29 maj 1969 Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor har, med stöd av riksdagens

1969-05-29

rfs 1969:2 - höst (pdf, 213 kB)

rfs 1969:1 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 24 J U N I 1969-NR 1 Nr 1 Reglemente för Nordiska rådets svenska delegation antaget av riksdagen den 29 maj 1959, med därefter vidtagna ändringar1 1. Å varje riksdag väljer vardera kammaren, med tillämpning av 75 mom. 1 riksdagsordningen

1969-07-01

rfs 1969:1 - höst (pdf, 200 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:217

16 Riksdagens skrivelser nr 217218 år 1969 Nr 217 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående vissa avtal rörande universitetssjukhusen, m. m. Statsutskottets utlåtande nr 85 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av statsutskottets utlåtande nr 85 får riksdagen anmäla

1969-05-20

Riksdagsskrivelse 1969:217 (pdf, 98 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:216

Riksdagens skrivelser nr 215216 år 1969 15 Nr 215 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående vidareutbildning och fördelning av läkare m. m. jämte motioner och Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda framställning om anslag till efterutbildning av viss sjukvårdspersonal

1969-05-20

Riksdagsskrivelse 1969:216 (pdf, 92 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:214

14 Riksdagens skrivelser nr 213214 år 1969 Nr 213 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag till studiebidrag in. m. för budgetåret 1969/70, i vad propositionen hänvisats till statsutskottet, jämte motioner. Statsutskottets utlåtande nr 51 Till Konungen Med överlämnande

1969-05-20

Riksdagsskrivelse 1969:214 (pdf, 96 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:213

14 Riksdagens skrivelser nr 213214 år 1969 Nr 213 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag till studiebidrag in. m. för budgetåret 1969/70, i vad propositionen hänvisats till statsutskottet, jämte motioner. Statsutskottets utlåtande nr 51 Till Konungen Med överlämnande

1969-05-20

Riksdagsskrivelse 1969:213 (pdf, 96 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:212

Riksdagens skrivelser nr 211212 år 1969 13 Nr 211 Riksdagens skrivelse till Konungen med anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om beräkning av skogsvärde vid 1970 års allmänna fastighetstaxering, m. m. jämte motioner. Bevillningsutskottets betänkande nr 44 Till Konungen Med överlämnande

1969-05-27

Riksdagsskrivelse 1969:212 (pdf, 96 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:211

Riksdagens skrivelser nr 211212 år 1969 13 Nr 211 Riksdagens skrivelse till Konungen med anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om beräkning av skogsvärde vid 1970 års allmänna fastighetstaxering, m. m. jämte motioner. Bevillningsutskottets betänkande nr 44 Till Konungen Med överlämnande

1969-05-27

Riksdagsskrivelse 1969:211 (pdf, 92 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:210

12 Riksdagens skrivelser nr 209210 år 1969 Nr 209 Riksdagens skrivelse till Konungen med anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående försöksverksamhet på det nykterhetspolitiska området jämte motioner. Bevillningsutskottets betänkande nr 41 Till Konungen Med överlämnande av bevillningsutskottets betänkande nr

1969-05-27

Riksdagsskrivelse 1969:210 (pdf, 92 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:209

12 Riksdagens skrivelser nr 209210 år 1969 Nr 209 Riksdagens skrivelse till Konungen med anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående försöksverksamhet på det nykterhetspolitiska området jämte motioner. Bevillningsutskottets betänkande nr 41 Till Konungen Med överlämnande av bevillningsutskottets betänkande nr

1969-05-27

Riksdagsskrivelse 1969:209 (pdf, 96 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:208

Riksdagens skrivelser nr 207208 år 1969 11 Nr 207 Riksdagens skrivelse till Konungen med anledning av Kungl. Maj:ts propositioner med förslag till förordning om ändring i förordningen om automobilskatt och till traktorskatteförordning, m.m.jämte motioner. Bevillningsutskottets betänkande nr 35 Till Konungen Med överlämnande

1969-05-23

Riksdagsskrivelse 1969:208 (pdf, 105 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:207

Riksdagens skrivelser nr 207208 år 1969 11 Nr 207 Riksdagens skrivelse till Konungen med anledning av Kungl. Maj:ts propositioner med förslag till förordning om ändring i förordningen om automobilskatt och till traktorskatteförordning, m.m.jämte motioner. Bevillningsutskottets betänkande nr 35 Till Konungen Med överlämnande

1969-05-23

Riksdagsskrivelse 1969:207 (pdf, 111 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:206

10 Riksdagens skrivelser nr 205206 år 1969 Nr 205 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av motioner angående användningen av vissa fettvaruavgifter. Jordbruksutskottets utlåtande nr 25 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av jordbruksutskottets utlåtande nr 25 i anledning av motionerna I:357 och

1969-05-27

Riksdagsskrivelse 1969:206 (pdf, 93 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:205

10 Riksdagens skrivelser nr 205206 år 1969 Nr 205 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av motioner angående användningen av vissa fettvaruavgifter. Jordbruksutskottets utlåtande nr 25 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av jordbruksutskottets utlåtande nr 25 i anledning av motionerna I:357 och

1969-05-27

Riksdagsskrivelse 1969:205 (pdf, 97 kB)

Riksdagsskrivelse 1969:204

Riksdagens skrivelser nr 203204 år 1969 9 Nr 203 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av 1968 års internationella socker avtal, m. m. Jordbruksutskottets utlåtande nr 23 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av jordbruksutskottets utlåtande nr 23

1969-05-28

Riksdagsskrivelse 1969:204 (pdf, 91 kB)