Dokument & lagar (193 träffar)

Riksdagsskrivelse 1892:8 - urtima

Riksdagens Skrifvelse N:o 8. 1 N:o 8. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 27 nov. 1892. Andra Kammaren 27 i i ii j hmiAs Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. May.ts proposition med förslag till förordning angående ändrad lydelse af 58 i förordningen om kommunalstyrelse på landet. Särskilda

1892-11-27

Riksdagsskrivelse 1892:8 - urtima (pdf, 248 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:7 - urtima

Riksdagens Skrifvelse N:o 7. 1 N:o 7. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 27 november 1892. Andra Kammaren 27 Riksdagens skrifvelse till Konungen, ej mindre i anledning af Kongl. Maj:ts propositioner n:o 4, om ändring i förordningen den 3 juni 1892 angående bevillning af fast egendom samt af inkomst, och n:o

1892-11-27

Riksdagsskrivelse 1892:7 - urtima (pdf, 1000 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:6 - urtima

Riksdagens Skrifvelse N:o 6. r N:o 6. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 26 nov. 1892. Andra Kammaren 26 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående anslag under riksstatens femte hufvudtitel med anledning af föreslagna ändringar dels i värnpligtslagen den 5 juni

1892-11-26

Riksdagsskrivelse 1892:6 - urtima (pdf, 226 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:5 - urtima

Riksdagens Skrifvelse N:o 5. 1 ganbud sr: v- v.bR.r.vn1iq no in r-r mot nit f tj ib b-fil r-ö r. m fuirao ml k: p pi p-iT i v Fi i i r toj liv e. k-h Ibi v v,ifkjk l si f i1 jf i oi t i hö.vt N:o 5. flolr no BlobM. i Kli kl nnuktk. k fö X i ö t Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 26 november 1892.

1892-11-26

Riksdagsskrivelse 1892:5 - urtima (pdf, 201 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:4 - urtima

Riksdagens Skrifvelse N:o 4. 1 N:o 4. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 26 november 1892. Andra Kammaren 26 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående ändring i lagen om lindring i rustnings- och roteringsbesvären den 5 juni 1885. Särskilda utskottets utlåtande n:o

1892-11-26

Riksdagsskrivelse 1892:4 - urtima (pdf, 882 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:3 - urtima

Riksdagens Skrifvelse N:o 3. 1 l 4, r V n ft f i POjH, d 1 n.i j i,ur: fn- t N:o 3. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 26 november 1892. Andra Kammaren 26 1 i ifilt.1 j i Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående afskrifning af de å viss jord filande grundskatter

1892-11-26

Riksdagsskrivelse 1892:3 - urtima (pdf, 338 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:2 - urtima

Riksdagens Skrifvelse N:o 2. 1 N:o 2. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2G nov. 1892. Andra Kammaren den 26 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885. Särskilda utskottets utlåtande n:o 2.Till Konungen.

1892-11-26

Riksdagsskrivelse 1892:2 - urtima (pdf, 764 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:1 - urtima

Riksdagens Skrifvelse N:o 1. 1 N:o 1. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 26 november 1892. Andra Kammaren den 26 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående förbättrad härordning. Särskilda utskottets utlåtande n:o 1.Till Konungen. Uti den 14 oktober 1892 till Riksdagen

1892-11-26

Riksdagsskrivelse 1892:1 - urtima (pdf, 17199 kB)

Skrivelse 1892:10 - urtima

Kongl. Maj:ts Nåd. Skrifvelse N:o 10. 1 N:o 10. Kongl. Maj:ts nådiga skrifvelse till Riksdagen om förordnande af en statsrädsledamot att utöfva den befattning med riksdagsärenden, som enligt 46 af riksdagsordningen tillkommer en ledamot af statsrådet gifven Stockholms slott den 14 oktober 1892. Kongl. Maj:t vill härmed


Utskottsberedning:

Skrivelse 1892:10 - urtima (pdf, 184 kB)

Proposition 1892:9 - urtima

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 9. 1 1 N:o 9. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till förordning angående ändrad lydelse af 58 i förordningen om kommunalstyrelse på landet Gifven Stockholms slott den 14 oktober 1892. Med åberopande af livad bi lagda statsrådsprotokoll öfver civilärenden

1892-10-14

Proposition 1892:9 - urtima (pdf, 681 kB)

Proposition 1892:8 - urtima

KongMaj:ts Nåd, Proposition No 8. 1 KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anslag under riksstatens femte hufvudtitel med anledning af föreslagna ändringar dels i värnpligtslagen den 5 juni 1885 dels i lagen angående lindring i rustnings- och r otering shesvären af samma dag gifven Stockholms slott

1892-10-14

Proposition 1892:8 - urtima (pdf, 455 kB)

Proposition 1892:7 - urtima

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 7. 1 N:o 7. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående ändring i lagen om lindring i rustnings- och roteringsbesvären den 5 juni 1885 gifven Stockholms slott den 14 oktober 1892. a i7 i,i 40 h CVx-M fV i Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner,

1892-10-14

Proposition 1892:7 - urtima (pdf, 522 kB)

Proposition 1892:6 - urtima

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 6. i N:o 6. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående beräknande af viss andel af öfverskottet d statsregleringarne för år 1890 och föregående dr som en statsverkets tillgång för år 1893 gifven Stockholms slott den lå Oktober 1892. Kongl. Maj:t vill, under åberopande

1892-10-14

Proposition 1892:6 - urtima (pdf, 2378 kB)

Proposition 1892:5 - urtima

6 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 5. N:o 5. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upphörande af de enligt förordningen den 5 Oktober 188.9 angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter utgående bevillningsaf gifter af frälseegendomar och lotshemman gifven Stockholms slott

1892-10-14

Proposition 1892:5 - urtima (pdf, 115 kB)

Proposition 1892:4 - urtima

4 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o i. N:o 4. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen om ändring i förordningen den 3 Juni 1892 angående bevillning af fast egendom samt af inkomst gifven Stockholms slott den 14 Oktober 1892. Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner angående afskrifning

1892-10-14

Proposition 1892:4 - urtima (pdf, 167 kB)

Proposition 1892:3 - urtima

Kongl. Majits Nåd. Proposition N:o 3. 1 N:o 3. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afskrifning af de å viss jord hållande grundskatter m. in.gifven Stockholms slott den 14 Oktober 1892. Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner angående förbättrad härordning, angående

1892-10-14

Proposition 1892:3 - urtima (pdf, 234 kB)

Proposition 1892:2 - urtima

8 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 2. N:o 2. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885 gifven Stockholms slott den 14 oktober1892. Under hänvisningtill bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden för denna dag vill

1892-10-14

Proposition 1892:2 - urtima (pdf, 23289 kB)

Proposition 1892:1 - urtima

Kongl. Maj.ls Nåd. Proposition N:o 1. 1 N:o 1. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen angående förbättrad härordning gifven Stockholms slott den 14 oktober 1892. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden för denna dag, vill Kongd. Maj:t härmed föreslå Riksdagen,

1892-10-14

Proposition 1892:1 - urtima (pdf, 467 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:103

Riksdagens Skrifvelse N:o 103. 1 N:o 103. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 maj 1892. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående bevillning af fast egendom samt af inkomst. Bevillningsutskottets betänkanden nås 4, 6 och 25.Till Konungen. I en till Riksdagen aflåten proposition n:o

1892-05-21

Riksdagsskrivelse 1892:103 (pdf, 188 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:102

Riksdagens Skrifvelse N:o 102. 1 N:o 102. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 maj 1892. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen angående tullbevillningen. Bevillningsutskottets betänkanden n:is 2, 9, 17 samt memorial n:is 3, 12, 13. och 23.Till Konungen. Sedan Riksdagen till pröfning förehaft

1892-05-21

Riksdagsskrivelse 1892:102 (pdf, 6629 kB)