Dokument & lagar (61 träffar)

Omröstning 2005/06:SkU18p12 Uppskovsreglerna

Votering: betänkande 2005/06:SkU18 Motioner om fastighets- och förmögenhetsbeskattning, förslagspunkt 12 Uppskovsreglerna Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk431, 2005/06:Sk435 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk478 och 2005/06:Bo276 yrkandena 19 och 22 i denna del. Datum: 2006-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2006-05-11

Omröstning 2005/06:SkU32p1 Justering i lagen om trängselskatt

Votering: betänkande 2005/06:SkU32 Justering i lagen om trängselskatt prop. 2005/06:198förslagspunkt 1 Justering i lagen om trängselskatt Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2004:629 om trängselskatt. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:198 och avslår motionerna 2005/06:Sk17 och 2005/06:Sk18.

2006-05-10

Skatteutskottets protokoll 2005/06:21

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21 DATUM 2006-05-09 TID 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll 2005/06:20 bordlades. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. 3 Skatteutskottets uppföljnings- och utvärderingsprojekt Utskottet

2006-05-09

Skatteutskottets protokoll 2005/06:20

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:20 DATUM 2006-05-02 TID 11.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:19. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Det antecknades att utskottets delegation tagit emot en uppvaktning

2006-05-02

Skatteutskottets protokoll 2005/06:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:19 DATUM 2006-04-27 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:18. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Det antecknades att utskottet gjort ett studiebesök hos Skatteverket i Solna den 25

2006-04-27

Skatteutskottets protokoll 2005/06:18

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18 DATUM 2006-04-20 TID 10.00 10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:17. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Kanslichefen informerade om att alla propositioner till skatteutskottet nu kommit in

2006-04-20

Omröstning 2005/06:SkU20p1 Energiskatt, allmänt

Votering: betänkande 2005/06:SkU20 Allmänna motioner om energibeskattning m.m.förslagspunkt 1 Energiskatt, allmänt Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk336, 2005/06:Sk362, 2005/06:Sk388, 2005/06:Sk416, 2005/06:Sk455 yrkande 5, 2005/06:Sk466, 2005/06:Sk470, 2005/06:Sk479 yrkande 2, 2005/06:Sk513, 2005/06:MJ292 yrkande

2006-04-06

Skatteutskottets protokoll 2005/06:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17 DATUM 2006-04-06 TID 10.00 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ulla Wester s som varit delegationsledare på utskottets resa till Sjuhäradsbygden den 34 april inledde sammanträdet med att tacka Ulf Sjösten m och Anne-Marie Ekström fp samt övriga ledamöter och kanslipersonal

2006-04-06

Skatteutskottets protokoll 2005/06:16

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16 DATUM 2006-03-23 TID 10.00 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:15. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Det antecknades att ordföranden jämte ledamöterna Lennart Axelsson s och Jörgen Johansson

2006-03-23

Omröstning 2005/06:SkU21p2 F-skattsedel

Votering: betänkande 2005/06:SkU21 Allmänna motioner om taxering och skattebetalning m.m.förslagspunkt 2 F-skattsedel Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fi319 yrkande 8, 2005/06:Sk259 yrkande 1, 2005/06:Sk350, 2005/06:Sk396, 2005/06:Sk423, 2005/06:Sk458 yrkande 1, 2005/06:Sk459 yrkande 1, 2005/06:Sk462, 2005/06:Sk512,

2006-03-16

Omröstning 2005/06:SkU21p7 Tidpunkten för inbetalning av moms

Votering: betänkande 2005/06:SkU21 Allmänna motioner om taxering och skattebetalning m.m.förslagspunkt 7 Tidpunkten för inbetalning av moms Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fi317 yrkande 9, 2005/06:Sk306, 2005/06:Sk391, 2005/06:Sk428 och 2005/06:N306 yrkande 6. Datum: 2006-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2006-03-16

Omröstning 2005/06:SkU21p10 Skriftliga svar från Skatteverket

Votering: betänkande 2005/06:SkU21 Allmänna motioner om taxering och skattebetalning m.m.förslagspunkt 10 Skriftliga svar från Skatteverket Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk318. Datum: 2006-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 116 0 0 28

2006-03-16

Omröstning 2005/06:SkU21p1 Ansvar för underentreprenörers skatter och avgifter, bättre kontroll av kontanthandeln, insatser mot svartarbete m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SkU21 Allmänna motioner om taxering och skattebetalning m.m.förslagspunkt 1 Ansvar för underentreprenörers skatter och avgifter, bättre kontroll av kontanthandeln, insatser mot svartarbete m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk349, 2005/06:Sk359, 2005/06:Sk398, 2005/06:Sk401, 2005/06:Sk404,

2006-03-16

Omröstning 2005/06:SkU19p2 Allmännyttiga ideella föreningar

Votering: betänkande 2005/06:SkU19 Allmänna motioner om mervärdesskatt, förslagspunkt 2 Allmännyttiga ideella föreningar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk230, 2005/06:Sk293, 2005/06:Sk300, 2005/06:Sk377, 2005/06:Sk494, 2005/06:Kr281 yrkande 15, 2005/06:Kr382 yrkande 6, 2005/06:Kr414 yrkande 10, 2005/06:MJ528 yrkande

2006-03-16

Omröstning 2005/06:SkU19p1 Vissa varu- och tjänsteomsättningar

Votering: betänkande 2005/06:SkU19 Allmänna motioner om mervärdesskatt, förslagspunkt 1 Vissa varu- och tjänsteomsättningar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fi321 yrkande 19, 2005/06:Sk206, 2005/06:Sk208, 2005/06:Sk210, 2005/06:Sk228, 2005/06:Sk232, 2005/06:Sk240 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk242 yrkandena 1 och 2,

2006-03-16

Omröstning 2005/06:SkU19p3 Företagsbilar

Votering: betänkande 2005/06:SkU19 Allmänna motioner om mervärdesskatt, förslagspunkt 3 Företagsbilar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk204, 2005/06:Sk254, 2005/06:Sk299, 2005/06:Sk307, 2005/06:Sk348 och 2005/06:Sk504. Datum: 2006-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c, fp, kd Parti

2006-03-16

Omröstning 2005/06:SkU17p5 Etableringskonto, m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SkU17 Motioner om företags- och kapitalbeskattning, förslagspunkt 5 Etableringskonto, m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk450 yrkande 3, 2005/06:Sf389 yrkande 14, 2005/06:N478 yrkande 17 och 2005/06:A309 yrkande 24. Datum: 2006-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-03-16

Omröstning 2005/06:SkU17p26 Konstinköp, m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SkU17 Motioner om företags- och kapitalbeskattning, förslagspunkt 26 Konstinköp, m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr289 yrkande 4, 2005/06:Sk322 yrkande 5, 2005/06:Kr252 yrkande 2, 2005/06:Kr334 yrkandena 31 och 35, 2005/06:Kr382 yrkande 33, 2005/06:Kr409 yrkandena 7-9 och 2005/06:Kr410

2006-03-16

Omröstning 2005/06:SkU17p1 Företags- och kapitalbeskattningen, allmänt

Votering: betänkande 2005/06:SkU17 Motioner om företags- och kapitalbeskattning, förslagspunkt 1 Företags- och kapitalbeskattningen, allmänt Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk455 yrkandena 1, 3 och 6, 2005/06:Sk496 yrkande 4, 2005/06:U290 yrkande 4, 2005/06:T1 yrkande 5, 2005/06:MJ447 yrkande 2, 2005/06:N305 yrkandena

2006-03-16

Omröstning 2005/06:SkU16p17 Individuellt kompetenssparkonto

Votering: betänkande 2005/06:SkU16 Allmänna motioner om inkomstskatter m.m.förslagspunkt 17 Individuellt kompetenssparkonto Riksdagen avslår motion 2005/06:A309 yrkande 8. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 17 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24 m 45

2006-03-15