Dokument & lagar (61 träffar)

Omröstning 2005/06:SkU16p1 Skatteskala, grundavdrag m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SkU16 Allmänna motioner om inkomstskatter m.m.förslagspunkt 1 Skatteskala, grundavdrag m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk201, 2005/06:Sk202, 2005/06:Sk298 yrkande 1, 2005/06:Sk364, 2005/06:Sk422, 2005/06:Sk455 yrkandena 2 och 4, 2005/06:Sk468, 2005/06:Sk474, 2005/06:Sk483, 2005/06:Sk496

2006-03-15

Skatteutskottets protokoll 2005/06:15

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15 DATUM 2006-03-14 TID 11.00 12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordföranden inledde sammanträdet med att tacka för en bra resa till Edinburgh och London i februari-mars. Finansdepartementet Departementsrådet Agneta Bergqvist, Finansdepartementet, informerade och besvarade

2006-03-14

Omröstning 2005/06:SkU15p1 Ny vägtrafikskattelag m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SkU15 Ny vägtrafikskattelag, m.m. samt allmänna motioner om vägtrafikbeskattning prop. 2005/06:65förslagspunkt 1 Ny vägtrafikskattelag m.m. Riksdagen antar regeringens i bilaga 2 till detta betänkande återgivna förslag till 1. vägtrafikskattelag, 2. lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

2006-03-08

Skatteutskottets protokoll 2005/06:14

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:14 DATUM 2006-02-21 TID 11.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:13. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Det antecknades att Ulla Wester s och Lennart Axelsson s samt några från kansliet tagit

2006-02-21

Skatteutskottets protokoll 2005/06:13

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13 DATUM 2006-02-14 TID 11.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Finansdepartementet Statssekreterare Magdalena Andersson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerade och besvarade aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom EU

2006-02-14

Skatteutskottets protokoll 2005/06:12

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12 DATUM 2006-01-31 TID 11.00 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:11. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. 3 Allmänna motioner om inkomstskatter m.m. Föredrogs motioner från

2006-01-31

Skatteutskottets protokoll 2005/06:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:11 DATUM 2006-01-24 TID 11.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:10. Eva Berggren som kommer att arbeta som extra föredragande under våren hälsades välkommen av ordföranden. Vidare informerade ordföranden om att Gunnar Andrén

2006-01-24

Omröstning 2005/06:SkU14p1 Särskilda skatteåtgärder på grund av stormen Gudrun

Votering: betänkande 2005/06:SkU14 Särskilda skatteåtgärder på grund av stormen Gudrun prop. 2005/06:44förslagspunkt 1 Särskilda skatteåtgärder på grund av stormen Gudrun Riksdagen antar regeringens i bilaga 2 återgivna förslag till 1. lag om skattereduktion för virke från stormfälld skog vid 2006-2008 års taxeringar

2005-12-15

Omröstning 2005/06:SkU10p1 Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag

Votering: betänkande 2005/06:SkU10 Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag prop. 2005/06:40förslagspunkt 1 Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i inkomstskattelagen 1999:1229 med de ändringarna att lagförslaget tillförs en

2005-12-15

Omröstning 2005/06:SkU6p1 Beskattning av statligt anställda under utlandsstationering m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SkU6 Beskattning av statligt anställda under utlandsstationering m.m. prop. 2005/06:19förslagspunkt 1 Beskattning av statligt anställda under utlandsstationering m.m. Riksdagen antar regeringens i bilaga 2 i detta betänkande återgivna förslag till 1. lag om ändring i inkomstskattelagen 1999:12292.

2005-12-14

Skatteutskottets protokoll 2005/06:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:10 DATUM 2005-11-30 TID 10.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Anna Grönlund Krantz fp hjärtligt välkommen tillbaka till utskottet efter hennes ledighet och noterade att hon därmed återtagit sin plats som vice ordförande i utskottet. 1 Protokollsjustering

2005-11-30

Skatteutskottets protokoll 2005/06:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9 DATUM 2005-11-29 TID 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Finansdepartementet Statssekreterare Magdalena Andersson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor på skatte- och tullområdet inom EU samt om mervärdesskatt på lokalhyror

2005-11-29

Skatteutskottets protokoll 2005/06:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:8 DATUM 2005-11-24 TID 10.00 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Mervärdesskatt på idrottsföreningars förhyrning av lokaler Behandlingen av det under det förra sammanträdet bordlagda förslaget till initiativ återupptogs. Skattedirektör Vilhelm Andersson och experten Martin Loeb,

2005-11-24

Skatteutskottets protokoll 2005/06:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:7 DATUM 2005-11-22 TID 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:6. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. 3 Beskattning av statligt anställda under utlandsstationering m.m. Föredrogs proposition

2005-11-22

Skatteutskottets protokoll 2005/06:6

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:6 DATUM 2005-11-10 TID 10.0010.15, 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:5 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Beslutades att inte ha något sammanträde den 15 november. Kanslichefen informerade

2005-11-10

Omröstning 2005/06:SkU2p1 Inskränkt skattskyldighet för Right Livelihood Award Stiftelsen

Votering: betänkande 2005/06:SkU2 Inskränkt skattskyldighet för Right Livelihood Award Stiftelsen prop. 2004/05:139förslagspunkt 1 Inskränkt skattskyldighet för Right Livelihood Award Stiftelsen Riksdagen antar regeringens i bilaga 2 i detta betänkande återgivna förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen 1999:1229Därmed

2005-11-09

Skatteutskottets protokoll 2005/06:5

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:5 DATUM 2005-11-08 TID 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Tullverket och kustbevakningen Generaltulldirektör Karin Starrin och överdirektör Ted Stahl, Tullverket, samt sjöövervakningschef Dan Thorell, Kustbevakningen, informerade och besvarade frågor om budgeten och

2005-11-08

Skatteutskottets protokoll 2005/06:4

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:4 DATUM 2005-10-27 TID 10.00 10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Utskottet beslutade att flytta upp 5 i föredragningslistan att behandlas som första punkt. 1 Skattefrågor i budgeten m.m. Fortsattes behandlingen av yttrandet till finansutskottet över proposition 2005/06:1 jämte

2005-10-27

Skatteutskottets protokoll 2005/06:3

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:3 DATUM 2005-10-25 TID 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:1 efter vissa justeringar och protokoll 2005/06:2. 2 Inkomna skrivelser, EU-skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Anmäldes

2005-10-25

Skatteutskottets protokoll 2005/06:2

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:2 DATUM 2005-10-18 TID 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Finansdepartementet Statssekreterare Magdalena Andersson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor om aktuella frågor på skatte- och tullområdet

2005-10-18