Dokument & lagar (111 träffar)

utskottsdokument 2009/10:247118

Skatteutskottets verksamhet under riksmötet 2009/10 Skatteutskottets beredningsområde Skatteutskottet ska enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter och ärenden om taxering, skattebetalning, folkbokföring samt exekutionsväsendet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde Skatt, tull och exekution

2010-09-22

Skatteutskottets protokoll 2009/10:28

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:28 DATUM 2010-09-07 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Subsidiaritetsprövning av EU-förslag Föredrogs för subsidiaritetsprövning Rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller varaktigheten

2010-09-07

Omröstning 2009/10:SkU37p1 Redovisning av skatteutgifter 2010

Votering: betänkande 2009/10:SkU37 Redovisning av skatteutgifter 2010, förslagspunkt 1 Redovisning av skatteutgifter 2010 Riksdagen avslår motion 2009/10:Sk14 yrkandena 1-3 och lägger skrivelse 2009/10:195 till handlingarna. Datum: 2010-06-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti

2010-06-23

Skatteutskottets protokoll 2009/10:27

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:27 DATUM 2010-06-15 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden inledde sammanträdet med att hålla en parentation till minne av Jörgen Johansson c som avlidit. Minnesstunden avslutades med en stunds tystnad. 1 Finansdepartementet Statssekreterare Hans

2010-06-15

Skatteutskottets protokoll 2009/10:26

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26 DATUM 2010-06-03 TID 10.00 10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksrevisionen Riksrevisor Eva Lindström och medarbetarna Tomas Nordström, Mikael Pyka och Lena Unemo, Riksrevisionen, informerade och besvarade frågor med anledning av Riksrevisionens rapport

2010-06-03

Skatteutskottets protokoll 2009/10:25

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:25 DATUM 2010-05-20 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:24. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. Kanslichefen informerade om att sammanträdet tisdagen den 25 maj ställs

2010-05-20

Skatteutskottets protokoll 2009/10:24

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:24 DATUM 2010-05-06 TID 10.00 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:23. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. De två första skrivelserna på listan över inkomna handlingar som sänts

2010-05-06

Skatteutskottets protokoll 2009/10:23

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23 DATUM 2010-04-22 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:22. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. 3 Koncernavdrag i vissa fall Föredrogs proposition 2009/10:194.

2010-04-22

Skatteutskottets protokoll 2009/10:22

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:22 DATUM 2010-04-20 TID 11.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:21. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. 3 Internationell skattekontroll Fortsattes behandlingen av Riksrevisionens

2010-04-20

Skatteutskottets protokoll 2009/10:21

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21 DATUM 2010-04-13 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Vice ordföranden, som ledde dagens sammanträde, hälsade Göran Montan m särskilt välkommen till dagens sammanträde och informerade även om att Agneta Berliner fp valts till ordinarie ledamot i utskottet.

2010-04-15

Omröstning 2009/10:SkU38p1 Riksrevisionens granskning av jobbskatteavdraget

Votering: betänkande 2009/10:SkU38 Riksrevisionens granskning av jobbskatteavdraget, förslagspunkt 1 Riksrevisionens granskning av jobbskatteavdraget Riksdagen avslår motion 2009/10:Sk13 och lägger redogörelse 2009/10:RRS15 till handlingarna. Datum: 2010-04-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2010-04-14

Skatteutskottets protokoll 2009/10:20

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:20 DATUM 2010-03-25 TID 10.00 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Skatteverket Generaldirektör Ingemar Hansson informerade och besvarade frågor om Återrapportering av regleringsbrevsuppdrag Handlings- plan med anledning av den ansträngda ekonomin2

2010-03-25

Omröstning 2009/10:SkU30p3 Inbetalning på fel skattekonto

Votering: betänkande 2009/10:SkU30 Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring, förslagspunkt 3 Inbetalning på fel skattekonto Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk210 av Marie Engström m.fl. v yrkande 3, 2009/10:Sk264 av Susanne Eberstein s och 2009/10:Sk305 av Christer Winbäck fpDatum: 2010-03-18

2010-03-18

Omröstning 2009/10:SkU30p1 Skatte- och avgiftskontroll m.m.

Votering: betänkande 2009/10:SkU30 Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring, förslagspunkt 1 Skatte- och avgiftskontroll m.m. Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Fi299 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena 46-55, 2009/10:Sk208 av Marie Engström m.fl. v2009/10:Sk220 av Phia Andersson s2009/10:Sk226 av

2010-03-18

Omröstning 2009/10:SkU29p1 Drivmedelsskatt m.m.

Votering: betänkande 2009/10:SkU29 Allmänna motioner om punktskatter, förslagspunkt 1 Drivmedelsskatt m.m. Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk236, 2009/10:Sk310, 2009/10:Sk364, 2009/10:Sk366, 2009/10:Sk456, 2009/10:Sk498, 2009/10:Sk525, 2009/10:Sk526, 2009/10:Sk550 yrkandena 1 och 2, 2009/10:T426 yrkandena 46-48, 85,

2010-03-18

Omröstning 2009/10:SkU29p7 Alkoholskatt

Votering: betänkande 2009/10:SkU29 Allmänna motioner om punktskatter, förslagspunkt 7 Alkoholskatt Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk298 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Sk351, 2009/10:Sk369, 2009/10:Sk451, 2009/10:Sk502, 2009/10:Sk516, 2009/10:So510 yrkande 5, 2009/10:So519 yrkande 3 i denna del och 2009/10:So611 yrkande

2010-03-18

Omröstning 2009/10:SkU27p4 Uttagsbeskattning

Votering: betänkande 2009/10:SkU27 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 4 Uttagsbeskattning Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk254, 2009/10:Sk338, 2009/10:Sk375, 2009/10:Sk376, 2009/10:Sk382, 2009/10:Sk418 yrkande 2, 2009/10:Sk434, 2009/10:Sk463, 2009/10:Sk482, 2009/10:Sk483,

2010-03-11

Omröstning 2009/10:SkU27p13 Skattevillkoren för boendet

Votering: betänkande 2009/10:SkU27 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 13 Skattevillkoren för boendet Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk325, 2009/10:Sk476, 2009/10:Sk511, 2009/10:Sk549 och 2009/10:C390 yrkandena 56 och 57. Datum: 2010-03-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2010-03-11

Omröstning 2009/10:SkU27p1 Företagande och investeringar, allmänna frågor

Votering: betänkande 2009/10:SkU27 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 1 Företagande och investeringar, allmänna frågor Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk204, 2009/10:Sk216 yrkande 1, 2009/10:Sk230, 2009/10:Sk237, 2009/10:Sk243, 2009/10:Sk244 yrkande 1, 2009/10:Sk245 yrkandena

2010-03-11

Omröstning 2009/10:SkU27p2 Tonnageskatt

Votering: betänkande 2009/10:SkU27 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 2 Tonnageskatt Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk221, 2009/10:Sk247, 2009/10:Sk276, 2009/10:Sk302 och 2009/10:Sk345. Datum: 2010-03-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s,

2010-03-11