Dokument & lagar (114 träffar)

utskottsdokument 2011/12:2B0A4F

Skatteutskottets verksamhet riksmötet DOCPROPERTY BetänkandeÅr 2011/12 DOCPROPERTY Status if DOCPROPERTY UtkastDatumNej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Skatteutskottets beredningsområde Skatteutskottet ska enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter och ärenden om taxering,

2012-11-23

Skatteutskottets protokoll 2011/12:24

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:24 DATUM 2012-06-12 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Henrik Paulander från EU-nämndens kansli fick närvara under punkterna 12 på föredrag-ningslistan. 1 Aktuella EU-frågor Statssekreterare

2012-06-12

Skatteutskottets protokoll 2011/12:23

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:23 DATUM 2012-05-22 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2011/12:21 och 2011/12:22. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen påminde om studiebesöket hos Skatteverket i Solna på torsdag den

2012-05-22

Skatteutskottets protokoll 2011/12:22

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:22 DATUM 2012-05-08 TID 12.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordföranden inledde med att hälsa Joakim Skotheim, utvärderings- och forskningsfunktionen, välkommen att närvara, se 6. Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:20.

2012-05-08

Skatteutskottets protokoll 2011/12:21

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:21 DATUM 2012-05-08 TID 10.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om jobbskatteavdraget och dess effekter Skatteutskottet och finansutskottet inhämtande information med anledning av jobbskatteavdraget och dess effekter. Anföranden

2012-05-08

Skatteutskottets protokoll 2011/12:20

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:20 DATUM 2012-04-26 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:19. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att justeringen av betänkande 2011/12:SkU20 Redovisning av skatteutgifter

2012-04-26

Skatteutskottets protokoll 2011/12:19

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:19 DATUM 2012-04-19 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordföranden inledde med att hälsa Jacob Johnson V välkommen åter efter sin sjukfrånvaro och Carina Moberg S välkommen som ny arbetande suppleant i utskottet. Justering av protokoll

2012-04-19

Omröstning 2011/12:SkU14p10 Boendebeskattning

Votering: betänkande 2011/12:SkU14 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 10 Boendebeskattning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk220 av Hillevi Larsson m.fl. S2011/12:Sk294 av Jan R Andersson M2011/12:Sk361 av Jennie Nilsson m.fl. S yrkande 12, 2011/12:Sk421 av Carina Herrstedt

2012-04-18

Omröstning 2011/12:SkU14p1 Företagande och investeringar, allmänna frågor

Votering: betänkande 2011/12:SkU14 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 1 Företagande och investeringar, allmänna frågor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk209 av Anita Brodén FP2011/12:Sk215 av Johan Löfstrand S2011/12:Sk224 av Christer Akej M2011/12:Sk249 av Jan Ertsborn

2012-04-18

Omröstning 2011/12:SkU14p5 Uttagsbeskattning av vindkraftskooperativ

Votering: betänkande 2011/12:SkU14 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 5 Uttagsbeskattning av vindkraftskooperativ Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk222 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson båda S2011/12:Sk310 av Kenneth Johansson och Staffan Danielsson båda C2011/12:Sk315

2012-04-18

Omröstning 2011/12:SkU14p16 Skatt på arv och gåva

Votering: betänkande 2011/12:SkU14 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 16 Skatt på arv och gåva Riksdagen avslår motion 2011/12:Sk429 av Valter Mutt och Annika Lillemets båda MPDatum: 2012-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 V Parti Ja Nej

2012-04-18

Omröstning 2011/12:SkU14p4 Tonnageskatt

Votering: betänkande 2011/12:SkU14 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 4 Tonnageskatt Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk223 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman båda S2011/12:Sk305 av Kerstin Engle och Eva-Lena Jansson båda S2011/12:Sk361 av Jennie Nilsson m.fl.

2012-04-18

Omröstning 2011/12:SkU14p13 Andrahandsuthyrning av bostäder

Votering: betänkande 2011/12:SkU14 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 13 Andrahandsuthyrning av bostäder Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk392 av Finn Bengtsson M och 2011/12:C401 av Carina Herrstedt SD yrkande 1. Datum: 2012-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-04-18

Skatteutskottets protokoll 2011/12:18

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:18 DATUM 2012-03-29 TID 10.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden inledde med att hälsa Hannah Bergstedt S och Peter Persson S som ordinarie ledamöter samt Martin Andreasson FP som extrasuppleant särskilt välkomna till utskottet. 1 Medgivande

2012-03-29

Omröstning 2011/12:SkU16p7 Lastbilsskatt respektive kilometerskatt

Votering: betänkande 2011/12:SkU16 Allmänna motioner om punktskatter, förslagspunkt 7 Lastbilsskatt respektive kilometerskatt Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk428 av Siv Holma m.fl. V yrkande 4, 2011/12:T340 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 2 och 2011/12:T344 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 6. Datum: 2012-03-28

2012-03-28

Omröstning 2011/12:SkU16p6 Fordonsskatt

Votering: betänkande 2011/12:SkU16 Allmänna motioner om punktskatter, förslagspunkt 6 Fordonsskatt Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk428 av Siv Holma m.fl. V yrkande 3 i denna del och 2011/12:T469 av Josef Fransson och Thoralf Alfsson båda SD yrkande 2. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2012-03-28

Omröstning 2011/12:SkU16p13 Skatt på animaliska livsmedel

Votering: betänkande 2011/12:SkU16 Allmänna motioner om punktskatter, förslagspunkt 13 Skatt på animaliska livsmedel Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ258 av Helena Leander m.fl. MP yrkande 4. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2012-03-28

Omröstning 2011/12:SkU16p3 Skatt på handelsgödsel

Votering: betänkande 2011/12:SkU16 Allmänna motioner om punktskatter, förslagspunkt 3 Skatt på handelsgödsel Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk241, 2011/12:MJ282 yrkande 3, 2011/12:MJ376 yrkande 20 och 2011/12:N260 yrkande 7. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 S, MP, V

2012-03-28

Omröstning 2011/12:SkU16p14 Avfallsförbränningsskatt

Votering: betänkande 2011/12:SkU16 Allmänna motioner om punktskatter, förslagspunkt 14 Avfallsförbränningsskatt Riksdagen avslår motion 2011/12:N260 av Lise Nordin m.fl. MP yrkande 6. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 17 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101

2012-03-28

Omröstning 2011/12:SkU16p11 Tobaksskatt

Votering: betänkande 2011/12:SkU16 Allmänna motioner om punktskatter, förslagspunkt 11 Tobaksskatt Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk276 av Kajsa Lunderquist M2011/12:Sk295 av Henrik Ripa M och 2011/12:Ju241 av Josef Fransson och Erik Almqvist båda SD yrkande 3. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-03-28