Dokument & lagar (122 träffar)

utskottsdokument 2013/14:verk

Skatteutskottets verksamhet vid riksmötet 2013/14 Skatteutskottets beredningsområde Skatteutskottet ska enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter samt ärenden om taxering, skattebetalning, folkbokföring och exekutionsväsendet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

2014-10-01

Skatteutskottets protokoll 2013/14:30

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:30 DATUM 2014-06-26 TID 08.0008.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Skatteverket Generaldirektör Ingemar Hansson, Skatteverket och Börje Noring, riksexpert/skatterevisor vid Storföretagsskattekontoret i Göteborg, informerade och besvarade frågor om skatteplanering

2014-06-26

Skatteutskottets protokoll 2013/14:29

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:29 DATUM 2014-06-12 TID 08.0008.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Aktuella EU-frågor Statssekreterare Mikael Lundholm och departementsråd Ulf Rehnberg, Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor om aktuella frågor på skatte- och tullområdet

2014-06-12

Skatteutskottets protokoll 2013/14:28

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:28 DATUM 2014-05-27 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:27. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen påminde om besöket hos Skatteverket torsdagen den 5 juni kl. 10.0012.45, besöket hos

2014-05-27

Skatteutskottets protokoll 2013/14:27

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:27 DATUM 2014-05-08 TID 09.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om höjda punktskatter på alkohol och tobak Statssekreterare Mikael Lundholm, åtföljd av dep.rådet Fredrik Löfstedt, dep.sekr. Paul Elger, Lena Hiort af Ornäs Leijon och

2014-05-08

Skatteutskottets protokoll 2013/14:26

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:26 DATUM 2014-05-06 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 ESO-rapporten 2014:2 om 3:12-reglernas betydelse för företagandet och sysselsättningen Annette Alstadsaeter och Altin Vejsiu informerade och besvarade frågor med anledning av ESO-rapporten

2014-05-06

Skatteutskottets protokoll 2013/14:25

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:25 DATUM 2014-04-29 TID 10.3011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden inledde sammanträdet med att hälsa Kent Ekeroth SD som ny ledamot i utskottet välkommen till sitt första sammanträde i skatteutskottet. 1 Skattereduktion för mikroproduktion

2014-04-29

Skatteutskottets protokoll 2013/14:24

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:24 DATUM 2014-04-10 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:23. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen tog upp frågan om utskottets avslutningsmiddag den 17 juni 2014 kl. 18.30. En lista skickades

2014-04-10

Skatteutskottets protokoll 2013/14:23

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:23 DATUM 2014-04-03 TID 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens expertgrupp om beskattning av den digitala ekonomin Professor Björn Westberg, Internationella handelshögskolan i Jönköping, informerade och svarade på frågor om beskattning

2014-04-03

Omröstning 2013/14:SkU24p4 Beslutanderätt om trängselskatt på lokal och regional nivå

Votering: betänkande 2013/14:SkU24 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm, förslagspunkt 4 Beslutanderätt om trängselskatt på lokal och regional nivå Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk5 yrkande 1, 2013/14:Sk6 yrkande 1 och 2013/14:Sk7 yrkande 1. Datum: 2014-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2014-03-26

Omröstning 2013/14:SkU24p1 Höjd trängselskatt för Stockholms innerstad och trängselskatt på Essingeleden

Votering: betänkande 2013/14:SkU24 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm, förslagspunkt 1 Höjd trängselskatt för Stockholms innerstad och trängselskatt på Essingeleden Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2004:629 om trängselskatt. Därmed bifaller riksdagen proposition

2014-03-26

Omröstning 2013/14:SkU24p2 Trängselskatt på Essingeleden efter att Förbifart Stockholm öppnat för trafik

Votering: betänkande 2013/14:SkU24 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm, förslagspunkt 2 Trängselskatt på Essingeleden efter att Förbifart Stockholm öppnat för trafik Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk5 yrkande 3, 2013/14:Sk6 yrkande 4 och 2013/14:Sk7 yrkande 3. Datum: 2014-03-26 Omröstning

2014-03-26

Omröstning 2013/14:SkU16p2 Skatteskala, grundavdrag m.m.

Votering: betänkande 2013/14:SkU16 Inkomstskatt, förslagspunkt 2 Skatteskala, grundavdrag m.m. Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk205 av Jan Ertsborn FP2013/14:Sk222 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson båda S2013/14:Sk227 av Gunvor G Ericson och Ulf Holm båda MP yrkande 1, 2013/14:Sk232 av Ulrika Karlsson i Uppsala

2014-03-26

Omröstning 2013/14:SkU16p13 Reseavdrag

Votering: betänkande 2013/14:SkU16 Inkomstskatt, förslagspunkt 13 Reseavdrag Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk300 av Anders Ahlgren och Helena Lindahl båda C i denna del, 2013/14:Sk335 av Hans Backman FP2013/14:Sk336 av Hans Backman och Maria Lundqvist-Brömster båda FP i denna del, 2013/14:Sk341 av Mats Pertoft

2014-03-26

Omröstning 2013/14:SkU16p12 Fackföreningsavgift och a-kasseavgift

Votering: betänkande 2013/14:SkU16 Inkomstskatt, förslagspunkt 12 Fackföreningsavgift och a-kasseavgift Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk223 av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein båda S2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 10, 2013/14:Sk413 av Gunnar Sandberg m.fl. S och 2013/14:Sk420 av Ann-Christin

2014-03-26

Omröstning 2013/14:SkU16p11 HUS-avdrag

Votering: betänkande 2013/14:SkU16 Inkomstskatt, förslagspunkt 11 HUS-avdrag Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk209 av Andreas Carlson och Lars-Axel Nordell båda KD2013/14:Sk219 av Sten Bergheden M yrkande 2, 2013/14:Sk224 av Stefan Svanström KD2013/14:Sk236 av Jan R Andersson M2013/14:Sk239 av Sedat Dogru M2013/14:Sk240

2014-03-26

Omröstning 2013/14:SkU16p1 Översyn av skattesystemet

Votering: betänkande 2013/14:SkU16 Inkomstskatt, förslagspunkt 1 Översyn av skattesystemet Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk201 av Jacob Johnson m.fl. V2013/14:Sk246 av Bo Bernhardsson S yrkandena 1 och 2, 2013/14:Sk312 av Mats Pertoft MP och 2013/14:Sk412 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg båda SDatum:

2014-03-26

Skatteutskottets protokoll 2013/14:22

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:22 DATUM 2014-03-25 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om FATCA Foreign Account Tax Compliance Act Statssekreterare Mikael Lundholm och departementsrådet Lena Gustafson, Finansdepartementet, informerade och svarade på frågor om FATCA

2014-03-25

Skatteutskottets protokoll 2013/14:15

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:15 DATUM 2014-01- 30 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:14. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att en skrivelse lämnats in i samband med ett möte då en delegation av

2014-03-24

Skatteutskottets protokoll 2013/14:21

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:21 DATUM 2014-03-18 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade suppleanten Johnny Skalin SD välkommen till sitt första sammanträde med skatteutskottet. 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:20. 2 Kanslimeddelanden

2014-03-18