Dokument & lagar (189 träffar)

Socialutskottets protokoll 2005/06:20

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:20 DATUM 2006-02-02 TID 09.30-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan med den ändringen att punkt 5 på föredragningslistan flyttas till punkt 3. 2 Justering av protokoll Protokollen från sammanträdena

2006-02-02

Skatteutskottets protokoll 2005/06:12

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12 DATUM 2006-01-31 TID 11.00 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:11. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. 3 Allmänna motioner om inkomstskatter m.m. Föredrogs motioner från

2006-01-31

Socialutskottets protokoll 2005/06:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:19 DATUM 2006-01-26 TID 09.30-10.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Uppvaktning av företrädare för SoRad, Centrum för Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. 2 2 2 3  Godkännande av föredragningslistan Utskottet

2006-01-26

Omröstning 2005/06:SoU8p3 Ändring i tandvårdsförordningen m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SoU8 Tandvårdsfrågor, förslagspunkt 3 Ändring i tandvårdsförordningen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So467 yrkande 2, 2003/04:So619 yrkande 2, 2004/05:So615 yrkande 2, 2005/06:So251 yrkande 1 och 2005/06:So479. Datum: 2006-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-01-25

Omröstning 2005/06:SoU8p1 Tandvårdsförsäkringen m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SoU8 Tandvårdsfrågor, förslagspunkt 1 Tandvårdsförsäkringen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So240, 2003/04:So290, 2003/04:So309, 2003/04:So343 yrkandena 28-33, 2003/04:So393, 2003/04:So408 yrkande 2, 2003/04:So580, 2003/04:So591 yrkande 9, 2003/04:So593 yrkandena 2 och 3, 2003/04:So640

2006-01-25

Omröstning 2005/06:SoU8p5 Amalgamanvändningen m.m. i Sverige och inom EU

Votering: betänkande 2005/06:SoU8 Tandvårdsfrågor, förslagspunkt 5 Amalgamanvändningen m.m. i Sverige och inom EU Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So343 yrkande 35, 2003/04:So399, 2003/04:So467 yrkandena 1 och 3, 2003/04:So507, 2003/04:So619 yrkandena 1, 3 och 4 samt 2005/06:So399 yrkandena 4 och 5. Datum: 2006-01-25

2006-01-25

Omröstning 2005/06:SoU6p11 Stödpersoner

Votering: betänkande 2005/06:SoU6 Psykiatri, förslagspunkt 11 Stödpersoner Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So410 yrkande 19 och 2005/06:So606 yrkande 16. Datum: 2006-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 114 0 0 30 m 39 0 0 16 c

2006-01-25

Omröstning 2005/06:SoU6p1 Den psykiatriska vårdens organisation, finansiering, arbetsmetoder m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SoU6 Psykiatri, förslagspunkt 1 Den psykiatriska vårdens organisation, finansiering, arbetsmetoder m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju352 yrkande 3, 2004/05:Ju427 yrkande 3, 2004/05:So252, 2004/05:So379, 2004/05:So394 yrkande 24 i denna del, 2004/05:So410 yrkandena 4, 11, 16, 20, 24,

2006-01-25

Omröstning 2005/06:SoU6p4 Evidensbaserade behandlingsmetoder

Votering: betänkande 2005/06:SoU6 Psykiatri, förslagspunkt 4 Evidensbaserade behandlingsmetoder Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So410 yrkandena 1 och 23, 2004/05:So595 yrkande 10, 2004/05:So640 yrkande 3, 2005/06:So606 yrkande 1 och 2005/06:So662 yrkande 3. Datum: 2006-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2006-01-25

Omröstning 2005/06:SoU6p3 Barn- och ungdomspsykiatrin

Votering: betänkande 2005/06:SoU6 Psykiatri, förslagspunkt 3 Barn- och ungdomspsykiatrin Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So410 yrkande 13, 2004/05:So502, 2004/05:Ub444 yrkande 4, 2005/06:So361, 2005/06:So606 yrkande 13, 2005/06:So691 yrkande 3 och 2005/06:So699 yrkandena 17-19 och 21. Datum: 2006-01-25 Omröstning

2006-01-25

Socialutskottets protokoll 2005/06:18

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18 DATUM 2006-01-24 TID 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Legitimation och skyddad yrkestitel Utskottet fortsätter behandlingen av proposition 2005/06:43 Legitimation och skyddad yrkestitel

2006-01-24

Skatteutskottets protokoll 2005/06:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:11 DATUM 2006-01-24 TID 11.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:10. Eva Berggren som kommer att arbeta som extra föredragande under våren hälsades välkommen av ordföranden. Vidare informerade ordföranden om att Gunnar Andrén

2006-01-24

Omröstning 2005/06:SoU5p15 Förebyggande arbete kring utsatta barn

Votering: betänkande 2005/06:SoU5 Arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige och andra barnfrågor, förslagspunkt 15 Förebyggande arbete kring utsatta barn Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So391 yrkande 2, 2004/05:So498, 2004/05:So576, 2005/06:Ju533 yrkande 1, 2005/06:So499 yrkande 6 och 2005/06:So556

2006-01-19

Omröstning 2005/06:SoU5p16 Barn med missbrukande, kriminella eller psykiskt sjuka föräldrar

Votering: betänkande 2005/06:SoU5 Arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige och andra barnfrågor, förslagspunkt 16 Barn med missbrukande, kriminella eller psykiskt sjuka föräldrar Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju331 yrkandena 10 och 11, 2004/05:So362, 2004/05:So395 yrkande 3, 2004/05:So398 yrkande

2006-01-19

Omröstning 2005/06:SoU5p12 Alkohol- och narkotikarelaterade fosterskador

Votering: betänkande 2005/06:SoU5 Arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige och andra barnfrågor, förslagspunkt 12 Alkohol- och narkotikarelaterade fosterskador Riksdagen avslår motion 2004/05:So551 yrkandena 1 och 2. Datum: 2006-01-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 kd Parti

2006-01-19

Omröstning 2005/06:SoU5p7 Införlivande av barnkonventionen i svensk lag

Votering: betänkande 2005/06:SoU5 Arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige och andra barnfrågor, förslagspunkt 7 Införlivande av barnkonventionen i svensk lag Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So381, 2004/05:So395 yrkande 1, 2004/05:So427, 2004/05:So512 yrkande 6, 2005/06:So499 yrkande 1 och 2005/06:So557

2006-01-19

Omröstning 2005/06:SoU5p6 Barnombud och barnbalk, m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SoU5 Arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige och andra barnfrågor, förslagspunkt 6 Barnombud och barnbalk, m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So23 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So273, 2004/05:So588, 2004/05:So637, 2004/05:So659, 2004/05:So660 och 2005/06:So699 yrkande 42.

2006-01-19

Omröstning 2005/06:SoU5p5 Barnbilaga till statsbudgeten

Votering: betänkande 2005/06:SoU5 Arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige och andra barnfrågor, förslagspunkt 5 Barnbilaga till statsbudgeten Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So21 yrkande 1 och 2005/06:So699 yrkande 43. Datum: 2006-01-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-01-19

Omröstning 2005/06:SoU5p4 Barnkonsekvensanalyser

Votering: betänkande 2005/06:SoU5 Arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige och andra barnfrågor, förslagspunkt 4 Barnkonsekvensanalyser Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So21 yrkande 2, 2004/05:So22 yrkandena 2 och 3, 2004/05:So512 yrkande 12, 2005/06:So279, 2005/06:So557 yrkande 12 och 2005/06:So579.

2006-01-19

Omröstning 2005/06:SoU5p19 Ekonomiskt utsatta barn

Votering: betänkande 2005/06:SoU5 Arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige och andra barnfrågor, förslagspunkt 19 Ekonomiskt utsatta barn Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So306, 2004/05:So358 yrkande 1, 2004/05:So391 yrkande 3, 2004/05:So398 yrkandena 1-3, 2004/05:So479, 2004/05:So527, 2004/05:So575,

2006-01-19