Dokument & lagar (141 träffar)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:15

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:15 DATUM Tisdagen den 28 januari 2014 TID 11:00 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Tjänstemän från Arbetsmarknadsdepartementet närvarade vid punkterna 1.3. 1. Rådsrekommendation om kvalitetskriterier för praktikplatser Utskottet överlade med regeringen,

2014-01-28

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:14

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:14 DATUM Torsdagen den 23 januari 2014 TID 10:00 10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Utskottet beslutade att först behandla punkten 2. kallelsen. 1. Information om Digitala mötestjänsten Utskottet beslutade att låta projektledaren Anne Rymer-Rythén

2014-01-23

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:13

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:13 DATUM Torsdagen den 16 januari 2014 TID 10:00 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information från utvärderings- och forskningssekretariatet Forskningssekreteraren Anna Kåring Wadman, Utvärderings- och forskningssekretariatet, föredrog forskningsgenomgången

2014-01-16

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:12

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:12 DATUM Torsdagen den 12 december 2013 TID 08.00-08.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. EU-information från regeringen Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson, Arbetsmarknadsdepartementet, informerade om sociala rättigheter och värnandet av

2013-12-12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:11

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:11 DATUM Torsdagen den 5 december 2013 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv AU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:1 utg.omr. 14 och motioner väckta under den allmänna motionstiden

2013-12-05

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:10

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM Tisdagen den 3 december 2013 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information från Riksrevisionen Riksrevisor Claes Norgren med medarbetare informerade om Riksrevisionens rapport Ett steg in och en ny start hur fungerar subventionerade

2013-12-03

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:9

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:9 DATUM Torsdagen den 21 november 2013 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Meddelande om den sociala dimensionen av EMU Utskottet överlade med regeringen, företrädd av statsrådet Elisabeth Svantesson, om kommissionens meddelande KOM

2013-11-21

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:8

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:8 DATUM Tisdagen den 12 november 2013 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv AU2 Utskottet behandlade proposition 2013/14:1 utg. omr. 14 och motioner väckta under den allmänna motionstiden hösten

2013-11-12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:7

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:7 DATUM Torsdagen den 7 november 2013 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet AU1 Utskottet behandlade propositionerna 2013/14:1 utg. omr. 13 och 2012/13:188 samt motioner väckta dels med

2013-11-07

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:6

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:6 DATUM Tisdagen den 5 november 2013 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information från regeringen Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson med medarbetare informerade bl.a. om styrningen av Arbetsförmedlingen och systemet med

2013-11-05

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:5

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:5 DATUM Torsdagen den 24 oktober 2013 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information från SCB Överdirektören Mats Wadman, med medarbetare, informerade bl.a. om det aktuella arbetsmarknadsläget och utvecklingen på arbetsmarknaden

2013-10-24

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:4

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:4 DATUM Tisdagen den 22 oktober 2013 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information från Arbetsförmedlingen Tf generaldirektören Clas Olsson, med medarbetare, informerade bl.a. om arbetsmarknadsläget, Arbetsförmedlingens fokusområden

2013-10-22

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:3

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3 DATUM Tisdagen den 15 oktober 2013 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Rådsslutsatser om institutionella mekanismer för jämställdhetsarbetet Utskottet överlade med regeringen, företrädd av jämställdhetsminister Maria Arnholm, Utbildningsdepartementet,

2013-10-15

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:2

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:2 DATUM Torsdagen den 3 oktober 2013 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Val av ny ordförande På förslag av Maria Plass valdes Jessica Polfjärd till ny ordförande i utskottet. Denna punkt förklarades omedelbart justerad. 2. Information

2013-10-03

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:1

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:1 DATUM Torsdagen den 26 september 2013 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Europeiska globaliseringsfonden Utskottet överlade med regeringen, företrädd av arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson, Arbetsmarknadsdepartementet, om

2013-09-26

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:21

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:21 DATUM Tisdagen den 4 mars 2013 TID 11.0011.43 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information från Folkbildningsförbundet Ordföranden Annika Nilsson informerade om Folkbildningsförbundets verksamhet. 2. Justering av protokoll Utskottet justerade

2013-03-04

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:40

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:40 DATUM Tisdagen den 28 augusti 2012 TID 15.0015.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Överläggning, utkast till rådsslutsatser om jobbskapande återhämtning med fokus på ungdomsarbetslösheten Utskottet beslutade om ljudupptagning under punkten

2012-08-28

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:39

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:39 DATUM Tisdagen den 19 juni 2012 TID 08.5008.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll 2011/12:38 justerades. 2 Val av ny ordförande På förslag av Maria Plass valdes Elisabeth Svantesson till ny ordförande i utskottet.

2012-06-19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:38

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:38 DATUM Tisdagen den 5 juni 2012 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från regeringen, nationella rekommendationer På vice ordförandens förslag beslutade utskottet att den i kallelsen aviserade överläggningen med regeringen

2012-06-05

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:37

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:37 DATUM Torsdagen den 31 maj 2012 TID 9.009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om tillämpningsdirektivet Utskottet beslutade om ljudupptagning under 1. Statssekreteraren Bettina Kashefi, politiskt sakkunnige Albin Molander, departementsrådet

2012-05-31