Dokument & lagar (288 träffar)

Socialutskottets protokoll 2013/14:17

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:17 DATUM 2014-01-30 TID 10.3010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:16 2 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst SoU15 Utskottet behandlade proposition 2013/14:36 och motion. Ärendet bordlades.

2014-01-30

Socialutskottets protokoll 2013/14:16

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:16 DATUM 2014-01-28 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Socialstyrelsen Generaldirektör Lars-Erik Holm informerade om nationella riktlinjer. Deltagarlista bifogas som bilaga 2. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2014-01-28

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:15

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:15 DATUM Tisdagen den 28 januari 2014 TID 11:00 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Tjänstemän från Arbetsmarknadsdepartementet närvarade vid punkterna 1.3. 1. Rådsrekommendation om kvalitetskriterier för praktikplatser Utskottet överlade med regeringen,

2014-01-28

Socialutskottets protokoll 2013/14:15

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:15 DATUM 2014-01-23 TID 10.3011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Inspektionen för vård och omsorg IVO Generaldirektör Gunilla Hult Backlund informerade om verksamheten och aktuella frågor. Deltagarlista bifogas som bilaga 2. 2 Information

2014-01-23

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:14

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:14 DATUM Torsdagen den 23 januari 2014 TID 10:00 10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Utskottet beslutade att först behandla punkten 2. kallelsen. 1. Information om Digitala mötestjänsten Utskottet beslutade att låta projektledaren Anne Rymer-Rythén

2014-01-23

Socialutskottets protokoll 2013/14:14

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:14 DATUM 2014-01-21 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Internt seminarium om etisk bedömning av nya metoder i vården Utskottet höll ett internt seminarium om etisk bedömning av nya metoder i vården se uppföljningsrapport 2013/14:RFR1Program

2014-01-21

Socialutskottets protokoll 2013/14:13

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:13 DATUM 2014-01-16 TID 10.30-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen SoU9 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:40. Utskottet justerade betänkande 2013/14:SoU9. 2 Funktionshindersfrågor

2014-01-16

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:13

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:13 DATUM Torsdagen den 16 januari 2014 TID 10:00 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information från utvärderings- och forskningssekretariatet Forskningssekreteraren Anna Kåring Wadman, Utvärderings- och forskningssekretariatet, föredrog forskningsgenomgången

2014-01-16

Socialutskottets protokoll 2013/14:12

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:12 DATUM 2013-12-12 TID 08.15-08.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2013/14:10 och 2013/14:11 2 Ändrat huvudmannaskap för tillhandahållande av vissa kurser i läkares vidareutbildning SoU5 Utskottet

2013-12-12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:12

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:12 DATUM Torsdagen den 12 december 2013 TID 08.00-08.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. EU-information från regeringen Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson, Arbetsmarknadsdepartementet, informerade om sociala rättigheter och värnandet av

2013-12-12

Socialutskottets protokoll 2013/14:11

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:11 DATUM 2013-12-05 TID 14.50-14.51 14.53-14.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten SoU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:175 och motioner. Sammanträdet

2013-12-05

Socialutskottets protokoll 2013/14:10

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM 2013-12-05 TID 10.30-10.35 10.45-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:9 2 Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten SoU2 Utskottet fortsatte

2013-12-05

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:11

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:11 DATUM Torsdagen den 5 december 2013 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv AU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:1 utg.omr. 14 och motioner väckta under den allmänna motionstiden

2013-12-05

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:10

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM Tisdagen den 3 december 2013 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information från Riksrevisionen Riksrevisor Claes Norgren med medarbetare informerade om Riksrevisionens rapport Ett steg in och en ny start hur fungerar subventionerade

2013-12-03

Socialutskottets protokoll 2013/14:9

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:9 DATUM 2013-11-28 TID 10.30-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Universitetskanslerämbetet Företrädare för Universitetskanslerämbetet informerade utskottet över regeringsuppdraget om samverkan mellan hälso- och sjukvården och de lärosäten

2013-11-28

Socialutskottets protokoll 2013/14:8

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:8 DATUM 2013-11-26 TID 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav, med stöd av RO 4 kap. 13 andra stycket, att Agota Földes från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid 2-3 nedan. 2 EU-information

2013-11-26

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:9

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:9 DATUM Torsdagen den 21 november 2013 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Meddelande om den sociala dimensionen av EMU Utskottet överlade med regeringen, företrädd av statsrådet Elisabeth Svantesson, om kommissionens meddelande KOM

2013-11-21

Socialutskottets protokoll 2013/14:6

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:6 DATUM 2013-11-14 TID 10.30-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Ersättningsnämnden Företrädare från Ersättningsnämnden informerade utskottet om verksamheten och aktuella frågor. Deltagarlista bifogas som bilaga 2. 2 Justering av protokoll

2013-11-14

Socialutskottets protokoll 2013/14:5

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:5 DATUM 2013-11-12 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Läkemedelsförsäkringen Anders Öhlén VD för Läkemedelsförsäkringen informerade utskottet om läkemedelsförsäkringens grunder samt något om pågående ersättningsärenden vad

2013-11-12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:8

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:8 DATUM Tisdagen den 12 november 2013 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv AU2 Utskottet behandlade proposition 2013/14:1 utg. omr. 14 och motioner väckta under den allmänna motionstiden hösten

2013-11-12