Dokument & lagar (288 träffar)

Socialutskottets protokoll 2013/14:4

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:4 DATUM 2013-11-07 TID 10.30-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Cancerfonden Företrädare från Cancerfonden informerade utskottet om verksamheten och aktuella frågor. Deltagarlista bifogas som bilaga 2. 2 Justering av protokoll Utskottet

2013-11-07

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:7

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:7 DATUM Torsdagen den 7 november 2013 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet AU1 Utskottet behandlade propositionerna 2013/14:1 utg. omr. 13 och 2012/13:188 samt motioner väckta dels med

2013-11-07

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:6

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:6 DATUM Tisdagen den 5 november 2013 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information från regeringen Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson med medarbetare informerade bl.a. om styrningen av Arbetsförmedlingen och systemet med

2013-11-05

Socialutskottets protokoll 2013/14:3

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3 DATUM 2013-10-24 TID 10.30-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:2 2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2012 SoU3 Utskottet fortsatte behandlingen

2013-10-24

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:5

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:5 DATUM Torsdagen den 24 oktober 2013 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information från SCB Överdirektören Mats Wadman, med medarbetare, informerade bl.a. om det aktuella arbetsmarknadsläget och utvecklingen på arbetsmarknaden

2013-10-24

Socialutskottets protokoll 2013/14:2

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:2 DATUM 2013-10-22 TID 11.00-12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut enligt RO 4 kap. 13 andra stycket Utskottet medgav att Karin Östring Bergman Csom enligt föredragningslista för kammarens sammanträde ersätter Rickard Nordin C från den 23 oktober,

2013-10-22

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:4

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:4 DATUM Tisdagen den 22 oktober 2013 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information från Arbetsförmedlingen Tf generaldirektören Clas Olsson, med medarbetare, informerade bl.a. om arbetsmarknadsläget, Arbetsförmedlingens fokusområden

2013-10-22

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:3

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3 DATUM Tisdagen den 15 oktober 2013 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Rådsslutsatser om institutionella mekanismer för jämställdhetsarbetet Utskottet överlade med regeringen, företrädd av jämställdhetsminister Maria Arnholm, Utbildningsdepartementet,

2013-10-15

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:2

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:2 DATUM Torsdagen den 3 oktober 2013 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Val av ny ordförande På förslag av Maria Plass valdes Jessica Polfjärd till ny ordförande i utskottet. Denna punkt förklarades omedelbart justerad. 2. Information

2013-10-03

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:1

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:1 DATUM Torsdagen den 26 september 2013 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Europeiska globaliseringsfonden Utskottet överlade med regeringen, företrädd av arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson, Arbetsmarknadsdepartementet, om

2013-09-26

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:21

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:21 DATUM Tisdagen den 4 mars 2013 TID 11.0011.43 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information från Folkbildningsförbundet Ordföranden Annika Nilsson informerade om Folkbildningsförbundets verksamhet. 2. Justering av protokoll Utskottet justerade

2013-03-04

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:40

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:40 DATUM Tisdagen den 28 augusti 2012 TID 15.0015.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Överläggning, utkast till rådsslutsatser om jobbskapande återhämtning med fokus på ungdomsarbetslösheten Utskottet beslutade om ljudupptagning under punkten

2012-08-28

Socialutskottets protokoll 2011/12:43

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:43 DATUM 2012-08-27 TID 16.3016.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler SoU24 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:112 En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor

2012-08-27

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:39

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:39 DATUM Tisdagen den 19 juni 2012 TID 08.5008.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll 2011/12:38 justerades. 2 Val av ny ordförande På förslag av Maria Plass valdes Elisabeth Svantesson till ny ordförande i utskottet.

2012-06-19

Socialutskottets protokoll 2011/12:42

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:42 DATUM 2012-06-14 TID 08.4508.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:41 2 Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen SoU21 Utskottet

2012-06-14

Socialutskottets protokoll 2011/12:41

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:41 DATUM 20120607 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav, med stöd av RO 4 kap. 13 andra stycket, att Henrik Paulander från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkten 2. 2 Aktuella

2012-06-07

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:38

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:38 DATUM Tisdagen den 5 juni 2012 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från regeringen, nationella rekommendationer På vice ordförandens förslag beslutade utskottet att den i kallelsen aviserade överläggningen med regeringen

2012-06-05

Socialutskottets protokoll 2011/12:40

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:40 DATUM 20120531 TID 09.3010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Socialdepartementet Statssekreterare Karin Johansson, Socialdepartementet, informerade utskottet om handlingsplanen för organdonation. Dnr 130-2392-2011/12Deltagarlista

2012-05-31

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:37

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:37 DATUM Torsdagen den 31 maj 2012 TID 9.009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om tillämpningsdirektivet Utskottet beslutade om ljudupptagning under 1. Statssekreteraren Bettina Kashefi, politiskt sakkunnige Albin Molander, departementsrådet

2012-05-31

Socialutskottets protokoll 2011/12:39

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:39 DATUM 20120524 TID 09.3010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från utredningen om Översyn av de statliga verksamheterna inom vård- och omsorgssystemet Huvudsekreteraren Anders Åhlund och medarbetare informerade utskottet om utredningen

2012-05-24