Dokument & lagar (288 träffar)

Socialutskottets protokoll 2011/12:29

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:29 DATUM 20120322 TID 09.3010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning av Handikappförbunden Ordförande Ingrid Burman och två styrelseledamöter framförde synpunkter på personlig assistans m.m. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. 2

2012-03-22

Socialutskottets protokoll 2011/12:28

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:28 DATUM 20120320 TID 11.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:27 2 Genomförande av ändringsdirektivet 2010/84/EU avseende säkerhetsövervakning av läkemedel SoU17 Utskottet behandlade

2012-03-20

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:26

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:26 DATUM Tisdagen den 20 mars 2012 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Vissa arbetsrättsliga frågor AU9 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2011/12:16 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:AU9.

2012-03-20

Socialutskottets protokoll 2011/12:27

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:27 DATUM 20120315 TID 09.0009:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Socialdepartementet Karin Johansson, statssekreterare, och medarbetare informerade utskottet över läkemedelsstrategin och aktuella frågor inom apoteksområdet. Deltagarlista

2012-03-15

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:25

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM Torsdagen den 15 mars 2012 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisionen Riksrevisorn Gudrun Antemar, granskningsenhetschefen Charlotta Gustafsson och revisionsdirektören Ulf Andersson, samtliga från

2012-03-15

Socialutskottets protokoll 2011/12:26

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:26 DATUM 20120313 TID 11.00 12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Försäkringskassan Generaldirektör Dan Eliasson informerade över behovsbedömnings-instrumentet samt uppföljning av beslut om personlig assistans. Deltagarlista bifogas

2012-03-13

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:24

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:24 DATUM Tisdagen den 13 mars 2012 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Den nya suppleanten Ann-Louise Hansson presenterade sig och hälsades välkommen till utskottet. 1 Information från regeringen Statssekreteraren Bettina Kashefi, biträdd

2012-03-13

Socialutskottets protokoll 2011/12:25

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM 20120301 TID 09.30 10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Handisam Carl Älfvåg, generaldirektör, informerade utskottet om aktuella frågor. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade

2012-03-01

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:23

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:23 DATUM Torsdagen den 1 mars 2012 TID 10.0011.00 inklusive ajournering 10.3510.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Den nye ledamoten Andreas Carlson presenterade sig och hälsades välkommen till utskottet. 1 Arbetslöshetsförsäkringen AU8 Ärendet

2012-03-01

Socialutskottets protokoll 2011/12:24

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:24 DATUM 20120228 TID 11.00 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från utredningen om assistansersättningens kostnader Susanne Billum, särskild utredare, informerade utskottet om betänkandet från utredningen om Åtgärder mot fusk, oegentligheter

2012-02-28

Socialutskottets protokoll 2011/12:23

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:23 DATUM 201202-23 TID 08.4509.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:22 2 Riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen SoU11 Utskottet fortsatte behandlingen av förslag till utskottsinitiativ.

2012-02-23

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:22

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:22 DATUM Torsdagen den 23 februari 2012 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Jämställdhetspolitikens inriktning 20112014 AU6 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2011/12:3 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande

2012-02-23

Socialutskottets protokoll 2011/12:22

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:22 DATUM 20120216 TID 09.30 10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:21 2 Folkhälsofrågor SoU12 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om folkhälsofrågor. Utskottet justerade förslag

2012-02-16

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:21

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:21 DATUM Torsdagen den 16 februari 2012 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Utskottet beslutade att Stefan Lingmert, ämnesbibliotekarie för arbetsmarknad vid Riksdagsbiblioteket, får närvara vid sammanträdet. 1 Subsidiaritetsprövning,

2012-02-16

Socialutskottets protokoll 2011/12:21

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:21 DATUM 20120214 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollet 2011/12:20 2 Barnfattigdom SoU8 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om barnfattigdom. Utskottet justerade förslag till

2012-02-14

Socialutskottets protokoll 2011/12:20

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:20 DATUM 20120202 TID 09.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav, med stöd av RO 4 kap. 13 andra stycket, att Karin Nordström från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkterna 2-5. 2 Aktuella

2012-02-02

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:20

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:20 DATUM Torsdagen den 2 februari 2012 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Arbetsmiljö AU5 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om arbetsmiljö. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:AU5 Arbetsmiljö. S-MP- och

2012-02-02

Socialutskottets protokoll 2011/12:19

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/12:19 DATUM 20120131 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollet 2011/12:18 2 Riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen SoU11 Utskottet fortsatte behandlingen av förslag till utskottsinitiativ

2012-01-31

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:19

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:19 DATUM Tisdagen den 31 januari 2012 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Arbetsförmedlingen Information lämnades av generaldirektören Angeles Bermudez-Svankvist, biträdande generaldirektören Jan-Olof Dahlgren och

2012-01-31

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:18

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:18 DATUM Torsdagen den 26 januari 2012 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens arbetsprogram 2012 AU3y Utskottet fortsatte behandlingen av Kommissionens arbetsprogram för 2012. Utskottet justerade förslag till yttrande 2011/12:AU3y

2012-01-26