Dokument & lagar (288 träffar)

Socialutskottets protokoll 2011/12:18

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:18 DATUM 20120124 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:17 2 Riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen SoU11 Utskottet fortsatte behandlingen av förslag till utskottsinitiativ

2012-01-24

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:17

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:17 DATUM Tisdagen den 24 januari 2012 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om rådsslutsatser om den årliga tillväxtrapporten och den gemensamma sysselsättningsrapporten: prioriterade åtgärder inom sysselsättning och sociala

2012-01-24

Socialutskottets protokoll 2011/12:17

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:17 DATUM 20120119 TID 09.3010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorg SoU7 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2011/12:34 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:SoU7.

2012-01-19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:16

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:16 DATUM Torsdagen den 19 januari 2012 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Barnfattigdom AU2y Utskottet fortsatte behandlingen av SoU-motioner om barnfattigdom. Utskottet justerade förslag till yttrande 2011/12:AU2y Barnfattigdom.

2012-01-19

Socialutskottets protokoll 2011/12:16

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:16 DATUM 20111220 TID 08.1508.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2011/12:14 och 2011/12:15 2 Organdonationsfrågor SoU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om organdonation. Utskottet

2011-12-20

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:15

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:15 DATUM Tisdagen den 20 december 2011 TID 08.3009.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om förslag till ny EGF-förordning Globaliseringsfonden Utskottet beslutade om bandupptagning vid 1 och 2. Statsrådet Hillevi Engström, departementsrådet

2011-12-20

Socialutskottets protokoll 2011/12:15

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:15 DATUM 2011-12-15 TID 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning. Utskottet höll en öppen utfrågning om Kvaliteten i äldreomsorgen Program med uppgift om deltagare bifogas som bilaga 2. Vid protokollet  Justeras den 20 december Bilagor: 1. Närvarolista

2011-12-15

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:14

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:14 DATUM Torsdagen den 15 december 2011 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Ordföranden informerade utskottet om att en inbjudan om en middag vid Arbetsmarknadsdepartementet den 14 februari 2012 kommer att skickas

2011-12-15

Socialutskottets protokoll 2011/12:14

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:14 DATUM 20111213 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollet 2011/12:13 2 Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning SoU6 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse

2011-12-13

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:13

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:13 DATUM Torsdagen den 8 december 2011 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Arbetsförmedlingen Information lämnades av biträdande generaldirektören Jan-Olof Dahlgren och prognoschefen Tord Strannefors, båda från Arbetsförmedlingen,

2011-12-08

Socialutskottets protokoll 2011/12:13

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:13 DATUM 20111206 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollet 2011/12:12 2 Organdonationsfrågor SoU9 Utskottet behandlade motioner om organdonation. Ärendet bordlades. 3 Samordning av stöd

2011-12-06

Socialutskottets protokoll 2011/12:12

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:12 DATUM 20111201 TID 09.3010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av SMER Professor Daniel Tarschys och Daniel Brattgård, ordförande resp. sakkunnig i SMER, informerade om organdonationsfrågor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade

2011-12-01

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:12

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:12 DATUM Torsdagen den 1 december 2011 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Utskottet påmindes om anmälan till besök på Riksrevisionen den 6 december. Utskottet informerades om att deltagare till utskottsresan till

2011-12-01

Socialutskottets protokoll 2011/12:11

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:11 DATUM 20111129 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2011/12:9 och 2011/12:10 2 Anslag inom utgiftsområde 9 SoU1 Utskottet fortsatte behandla proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen

2011-11-29

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:11

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:11 DATUM Tisdagen den 29 november 2011 TID 12.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om rådsslutsatser om europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare Utskottet beslutade om bandupptagning vid 1. Statsrådet Erik Ullenhag,

2011-11-29

Socialutskottets protokoll 2011/12:10

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:10 DATUM 2011-11-24 TID 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning. Utskottet höll en öppen utfrågning om Missbruks- och beroendevård vem ska ansvara för vad Program med uppgift om deltagare bifogas som bilaga 2. Vid protokollet  Justeras den

2011-11-24

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:10

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:10 DATUM Torsdagen den 24 november 2011 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Konjunkturinstitutet Information lämnades av prognoschefen Jesper Hansson och ekonomen Helena Kaplan, båda från Konjunkturinstitutet, om

2011-11-24

Socialutskottets protokoll 2011/12:9

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:9 DATUM 20111122 TID 11:0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Myndigheten för vårdanalys Fredrik Lennartsson, myndighetschef, informerade om verksamheten och aktuella frågor. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. 2 Information

2011-11-22

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:9

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:9 DATUM Tisdagen den 22 november 2011 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 S ubsidiaritetsprövning, ny ESF-förordning Socialfonden Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets

2011-11-22

Socialutskottets protokoll 2011/12:8

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:8 DATUM 20111117 TID 09.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Socialstyrelsen Lars-Erik Holm, generaldirektör och Per-Anders Sunesson, avdelningschef, tillsynsavdelningen, informerade om dels tillsyn av äldreomsorg dels organdonationsfrågor

2011-11-17