Dokument & lagar (288 träffar)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:8

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:8 DATUM Torsdagen den 17 november 2011 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet AU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:1 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande

2011-11-17

Socialutskottets protokoll 2011/12:7

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:7 DATUM 20111115 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Försäkringskassan Dan Eliasson, generaldirektör, informerade utskottet om uppdrag om personlig assistans. Verksamhetsområdeschef Therese Karlberg deltog också i besöket. 2

2011-11-15

Socialutskottets protokoll 2011/12:6

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 20111110 TID 09:3011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Socialdepartementet Ragnwi Marcelind, statssekreterare, informerade utskottet om Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen en

2011-11-10

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:7

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:7 DATUM Torsdagen den 10 november 2011 TID 9.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om rådsslutsatser om Europa 2020-strategins genomförande Utskottet beslutade om bandupptagning vid 1 och att tjänsteman från EU-nämndens kansli

2011-11-10

Socialutskottets protokoll 2011/12:5

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:5 DATUM 20111108 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Justitieombudsmannen Lilian Wiklund, justitieombudsman, informerade utskottet om Justitieombudsmannens verksamhet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2011-11-08

Socialutskottets protokoll 2011/12:4

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:4 DATUM 20111027 TID 09.3010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:3 2 Utredningar avseende vissa dödsfall SoU3 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:4 och motioner. Utskottet

2011-10-27

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:6

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM Torsdagen den 27 oktober 2011 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Utskottet behandlade propositionen och motionerna väckta under den allmänna motionstiden 2011/12 bet. 2011/12:AU1Ärendet

2011-10-27

Socialutskottets protokoll 2011/12:3

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:3 DATUM 20111025 TID 11.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om delbetänkande Stefan Carlsson särskild utredare, informerade utskottet om delbetänkandet från utredningen om Översyn av de statliga verksamheterna inom vård- och omsorgssystemet

2011-10-25

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:5

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:5 DATUM Tisdagen den 25 oktober 2011 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ramar för utgiftsområdena 13 och 14 AU1y Utskottet fortsatte behandling av proposition 2011/12:1 ramar för utgiftsområdena 13 och 14, och motioner. Utskottet

2011-10-25

Socialutskottets protokoll 2011/12:2

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:2 DATUM 20111018 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Socialstyrelsen Överdirektör Håkan Ceder informerade om Socialstyrelsens uppdrag att i samarbete med Försäkringskassan utarbeta ett vetenskapligt instrument att användas

2011-10-18

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:4

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:4 DATUM Torsdagen den 18 oktober 2011 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om rådsslutsatser om uppföljning av Pekingplattformen Utskottet beslutade om bandupptagning vid 1. Statsrådet Nyamko Sabuni, biträdd av ämnesrådet

2011-10-18

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:3

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:3 DATUM Torsdagen den 13 oktober 2011 TID 10.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om en europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare Utskottet beslutade om bandupptagning vid 1 och 3. Statsrådet Erik Ullenhag, biträdd

2011-10-13

Socialutskottets protokoll 2011/12:1

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:1 DATUM 20111011 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav, med stöd av RO 4 kap. 13 andra stycket, att Karin Nordström från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 2 på föredragningslistan.

2011-10-11

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:2

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:2 DATUM Tisdagen den 27 september 2011 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information lämnades av generaldirektören Angeles Bermudez-Svankvist, chefen för programenheten Gert Sternskog, chefen för avdelningen integration

2011-09-27

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:1

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:1 DATUM Torsdagen den 22 september 2011 TID 10.0011.50 inklusive ajournering 11.1811.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Subsidiaritetsprövning av förslag om elektromagnetiska fält Utskottet fortsatte behandlingen av subsidiaritetsprövning av

2011-09-22

Socialutskottets protokoll 2008/09:5

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:5 DATUM 2008-10-23 TID 09.30-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om att beställa en forskningsinventering Forskningssekreterare Helene Limén från riksdagens utredningstjänst redogör kortfattat för ett förslag till inventering av forskning som berör socialtjänsten.

2009-10-23

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:36

ARBETMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:36 DATUM Måndagen den 14 september 2009 TID Kl. 15.00-15.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av Riksrevisor Claes Norgren åtföljd av revisionsdirektör Anders Viklund, revisor Marcus Österman och revisionsledare Josefina Selin om RiR 2009:13

2009-09-14

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:35

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:35 DATUM Tisdagen den 16 juni 2009 TID kl. 13.15 13.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Påmindes om att talmannens referensgrupp för jämställdhetsfrågor kommer att hålla ett seminarium i Almedalen den 29 juni. Påmindes också om att utskottet kommer att arrangera

2009-06-16

Socialutskottets protokoll 2008/09:39

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:39 DATUM 2009-06-11 TID 09.00-09.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 20 maj justeras. 3 Behandling av proposition 2008/09:212

2009-06-11

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:34

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:34 DATUM Tisdagen den 9 juni 2009 TID kl. 12.00 12.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information inför EU-ordförandeskapet lämnades av arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin, åtföljd av statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård, kanslirådet Per Ewaldsson, politiskt

2009-06-09