Dokument & lagar (111 träffar)

Finansutskottets protokoll 2011/12:55

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 55 DATUM Tisdag den 18 september 2012 TID Kl.09:00-10:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om penningpolitiken Riksbankschef, Stefan Ingves Vice riksbankschef, Karolina Ekholm Ledamöternas frågor besvarades. 2 Nästa sammanträde

2012-09-18

Finansutskottets protokoll 2011/12:54

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 54 DATUM 2012-09-17 TID Kl. 15.15-15.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Martin Brandorf från utredningstjänsten och Jesper Sundewall från Riksrevisionen hälsades välkomna som extra föredragande i utskottet under hösten. Utskottet beslutade

2012-09-17

Finansutskottets protokoll 2011/12:53

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 53 DATUM Måndag den 17 september 2012 TID Kl.13.00-15.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om ekonomisk politik i Sverige och EU den europeiska terminen. EU-kommissionär Olli Rehn höll ett inledande anförande och statssekreterare Susanne

2012-09-17

Finansutskottets protokoll 2011/12:52

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 52 DATUM 2012-08-28 TID 13:00-13:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet medgav att följande personer fick närvara vid punkt 2-3 från konstitutionsutskottets kansli: kanslichef Kristina Svartz från EU- nämndens kansli: kanslichef

2012-08-28

Finansutskottets protokoll 2011/12:51

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 51 DATUM 2012-06-20 TID 08:00 08:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om EU:s årsbudget Överläggningar hölls med statssekreterare Hans Lindblad från Finansdepartementet om EU:s årsbudget för 2013. Under överläggningarna deltog även föredragande

2012-06-20

Finansutskottets protokoll 2011/12:50

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 50 DATUM 2012-06-14 TID 08.00-08:46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1  Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichefen från EU-nämndens kansli fick närvara under punkt 1 på föredragningslistan. 2 Information om aktuella EU-frågor Finansminister

2012-06-14

Finansutskottets protokoll 2011/12:49

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 49 DATUM 2012-06-12 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichefen från EU-nämndens kansli fick närvara under punkterna 13 på föredragningslistan. 2 Överläggning med finansmarknadsminister Peter

2012-06-12

Finansutskottets protokoll 2011/12:48

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 48 DATUM 2012-06-07 TID 10.30-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning Thomas Franzén, ordförande i Finanskriskommittén, informerade och svarade på frågor om kommitténs arbete. Deltog gjorde också kommitténs huvudsekreterare Sonja Daltung.

2012-06-07

Finansutskottets protokoll 2011/12:47

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 47 DATUM 2012-05-31 TID 10:30-11:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om EU:s fleråriga budgetram inkl. egna medel EU-minister Birgitta Ohlsson och statssekreterare Hans Lindblad, finansdepartementet informerade utskottet och svarade på

2012-05-31

Finansutskottets protokoll 2011/12:46

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 46 DATUM 2012-05-29 TID 11.00-11.23 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet tisdagen den 5 juni. Utskottet beslutade ta emot en delegation från Finans- och skatteutskottet från Grönland vid ett möte

2012-05-29

Finansutskottets protokoll 2011/12:45

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 45 DATUM 2012-05-24 TID 09.15-09.20, 09.30-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Förslag till ändring av direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet Solvens II vad gäller datumen för dess införlivande

2012-05-24

Finansutskottets protokoll 2011/12:44

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 44 DATUM 2012-05-22 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Grönbok Skuggbanksektorn FiU48 Utskottet fortsatte granskningen av KOM 2012 102Utskottet justerade utlåtande FiU48 och beslutade att ärendet får behandlas i kammaren efter endast

2012-05-22

Finansutskottets protokoll 2011/12:43

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 43 DATUM 2012-05-10 TID 10:30-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om skuggbanksektorn Martin Andersson, generaldirektör, Finansinspektionen och Malin Alpen, biträdande avdelningschef, finansiell stabilitet, Riksbanken, informerade och

2012-05-10

Finansutskottets protokoll 2011/12:42

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 42 DATUM 2012-05-08 TID 10:00-11:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om jobbskatteavdraget gemensamt med skatteutskottet Anföranden hölls av: Hans Lindberg, statssekreterare, Finansdepartementet Anders Forslund, bitr. chef, professor,

2012-05-08

Finansutskottets protokoll 2011/12:41

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 41 DATUM 2012-05-03 TID 10:30-10:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Ordföranden hälsade Cecilia Renmyr välkommen som föredragande i finansutskottet under våren. Kanslichefen informerade om presidiets förslag till medverkande i finansutskottets

2012-05-03

Finansutskottets protokoll 2011/12:40

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 40 DATUM 2012-04-24 TID 11:00-11:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Ordföranden hälsade Martin Andreasson FP välkommen till utskottet. Kanslichefen kommenterade utskottets ärende- och sammanträdesplan som skickats ut med handlingarna till

2012-04-24

Finansutskottets protokoll 2011/12:39

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 39 DATUM 2012-04-19 TID 10:30-12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning om konvergensprogrammet Statssekreterarna Susanne Ackum, Finansdepartementet och Oscar Wåglund Söderström, Statsrådsberedningen, informerade utskottet om det svenska

2012-04-19

Finansutskottets protokoll 2011/12:38

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 38 DATUM 2012-04-17 TID 11:0012.10, 12.2012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om förhandlingar om nytt upphandlingsdirektiv Statsrådet Stefan Attefall informerade utskottet och svarade på frågor. Medföljande från Socialdepartementet var

2012-04-17

Finansutskottets protokoll 2011/12:37

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 37 DATUM 2012-04-12 TID 10:30-12:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information inför Världsbankens och IMF:s vårmöten gemensamt med utrikesutskottet Finansminister Anders Borg och utrikesrådet Johan Borgstam informerade utskotten och svarade på frågor.

2012-04-12

Finansutskottets protokoll 2011/12:36

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 36 DATUM 2012-04-10 TID 11:00-12:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning Riksbankschef Stefan Ingves informerade om Riksbankens utvärderingsrapport 2011 och inför Världsbankens och IMF:s årsmöten. 2 Anmälningar Ordföranden hälsade Adnan

2012-04-10