Dokument & lagar (164 träffar)

Yttrande 1989/90:BoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1989/90:BoUly Ny prisregleringslag Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 7 november 1989 bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:21 om en ny prisregleringslag jämte de motioner som kunde

1989-12-31

Yttrande 1989/90:BoU1 (pdf, 294 kB)

Yttrande 1988/89:BoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1988/89:BoU3y Anpassningar inom bostadsstödet för år 1990 m, m. prop. 1988/89:150 bilaga 10 1988/89 BoU3y Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 9 maj 1989 bereda bostadsutskottet tillfälle att senast den 18 maj 1989 avge

1988-12-31

Yttrande 1988/89:BoU3 (pdf, 428 kB)

Yttrande 1988/89:BoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1988/89:BoU2y EG-anpassningen och bostadspolitiken 1988/89 BoU2y Till Utrikesutskottet Utrikesutskottet beslöt den 14 februari 1989 bereda bl.a. bostadsutskottet fillfälle att yttra sig över vissa under allmänna motionstiden väckta

1988-12-31

Yttrande 1988/89:BoU2 (pdf, 92 kB)

Yttrande 1988/89:BoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1988/89:BoUly Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. såvitt avser bostadsdepartementets verksamhetsområde 1988/89 BoUly Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 8 november 1988 bereda bostadsutskottet tillfälle att yttra

1988-12-31

Yttrande 1988/89:BoU1 (pdf, 2208 kB)

Yttrande 1987/88:BoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1987/88:7 y om inbetalning på likviditetskonto prop. 1987/88:150 bilaga 3 BoU 1987/88: 7 y Till finansutskottet Finansutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yftra sig om vissa sparfrägor. I anslutning härtill har

1987-12-31

Yttrande 1987/88:BoU7 (pdf, 144 kB)

Yttrande 1987/88:BoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1987/88:6 y om bosparande m. m. prop. 1987/88:150 bilaga 3 BoU 1987/88: 6 y Till finansutskottet Finansutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig dels över under allmänna motionstiden 1988 väckta motioner om

1987-12-31

Yttrande 1987/88:BoU6 (pdf, 557 kB)

Yttrande 1987/88:BoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1987/88:5 y om energipolitik inför 1990-talet prop. 1987/88:90 BoU 1987/88:5 y Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:90 om energipolitik inför 1990-talet

1987-12-31

Yttrande 1987/88:BoU5 (pdf, 390 kB)

Yttrande 1987/88:BoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets bétänkäiidé i987/88:4y:v.jr:om Sverige och deri västeuropeiska integrationen prop. 1987/88:66 yBoU 1987/88:4 y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:66 om Sverige

1987-12-31

Yttrande 1987/88:BoU4 (pdf, 75 kB)

Yttrande 1987/88:BoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1987/88:3 y om Europakonventionen och rätten till domstolsprövning i Sverige prop. 1987/88:69 BoU 1987/88:3 y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition

1987-12-31

Yttrande 1987/88:BoU3 (pdf, 149 kB)

Yttrande 1987/88:BoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1987/88:2 y om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m.m. prop. 1987/88:60 BoU 1987/88:2 y Till finansutskottet Finansutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:60 om vissa ekonomisk-politiska

1987-12-31

Yttrande 1987/88:BoU2 (pdf, 150 kB)

Yttrande 1987/88:BoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1987/88:1 y om aktivt folkstyre i kommuner och landsting prop. 1986/87:91 BoU 1987/88:1 y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1986/87:91 om

1987-12-31

Yttrande 1987/88:BoU1 (pdf, 286 kB)

Yttrande 1986/87:BoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1986/87:3 y om skatteunderlaget vid beräkning av fastighetsskatt m.m. 1986/87:150delvis BoU 1986/87:3 y Till skatteutskottet Skatteutskottet beslöt den 7 maj 1986 bereda bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposifion

1986-12-31

Yttrande 1986/87:BoU3 (pdf, 336 kB)

Yttrande 1986/87:BoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1986:87:2 y om totalförsvarets fortsatta utveckling prop. 1986/87:95 BoU 1986/87:2 y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har den 17 mars 1987 beslutat dels bereda bostadsutskottet tillfälle att lämna yttrande beträffande

1986-12-31

Yttrande 1986/87:BoU2 (pdf, 156 kB)

Yttrande 1986/87:BoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1986/87:1 y om höjd fastighetsskatt prop. 1986/87:48, delvis BoU 1986/87:1 y Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 20 november 1986 beslutat bereda bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över i proposition 1986/87:48

1986-12-31

Yttrande 1986/87:BoU1 (pdf, 240 kB)

Yttrande 1985/86:BoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1985/86:1 y om kronoholmarnas framtida disposition prop. 1985/86:110 BoU 1985/86:1 y Till finansutskottet Finansutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1985/86:110 om kronoholmarnas framtida

1985-12-31

Yttrande 1985/86:BoU1 (pdf, 153 kB)

Yttrande 1984/85:BoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1984/85:6 y om ledningen av befolkningsskyddet och räddningstjänsten prop. 1984/85:161 Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1984/85:161 om ledningen av befolkningsskyddet

1984-12-31

Yttrande 1984/85:BoU6 (pdf, 262 kB)

Yttrande 1984/85:BoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1984/85:5 y om riktlinjer för energipolitiken prop. 1984/85:120 Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1984/85:120 om riktlinjer för energipolitiken industridepartementet

1984-12-31

Yttrande 1984/85:BoU5 (pdf, 957 kB)

Yttrande 1984/85:BoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1984/85:4 y om riktlinjer för det framtida arbetet mot ekonomisk brottslighet m.m. prop. 1984/85:32 Till justitieutskottet Justitieutskottet har hemställt om yttrande från bostadsutskottet med anledning av proposition 1984/85:32

1984-12-31

Yttrande 1984/85:BoU4 (pdf, 218 kB)

Yttrande 1984/85:BoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1984/85:3 y om bosparande för ungdomar prop. 1984/85:51 Till finansutskottet Finansutskottet har den 13 november 1984berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1984/85:51 om bosparande för ungdomar och andra

1984-12-31

Yttrande 1984/85:BoU3 (pdf, 308 kB)

Yttrande 1984/85:BoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. BoU 1984/85:2 y Bostadsutskottets yttrande 1984/85:2 y om statlig fastighetsskatt prop. 1984/85:18 Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 23 oktober 1984 beslutat inhämta yttrande från bostadsutskottet över proposition 1984/85:18 om statlig fastighetsskatt

1984-12-31

Yttrande 1984/85:BoU2 (pdf, 592 kB)