Dokument & lagar (163 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2015/16:36

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:36 DATUM 2016-04-28 TID Kl. 10.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från föreningen Svensk Sjöfart Vd Pia Berglund och miljöchef Fredrik Larsson från föreningen Svensk Sjöfart informerade om aktuella frågor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade

2016-04-28

Näringsutskottets protokoll 2015/16:23

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:23 DATUM 20160428 TID 09.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Näringsutskottet höll en offentlig utfrågning om piratkopiering och andra rättighetsintrång på den digitala marknaden. Program och deltagarförteckning för utfrågningen

2016-04-28

Yttrande 2015/16:TU3y

Trafikutskottets yttrande 2015/16:TU3y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet uppmanade den 5 april 2016 övriga utskott att yttra sig över skrivelse 2015/16:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen och eventuella

2016-04-26

Yttrande 2015/16:TU3y (pdf, 200 kB)

Trafikutskottets protokoll 2015/16:35

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:35 DATUM 2016-04-26 TID Kl. 11.00 13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:34. 2 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelse till regeringen TU3y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande

2016-04-26

Näringsutskottets protokoll 2015/16:22

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:22 DATUM 20160426 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:21. 2 Effektreserv 20202025 NU19 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:117 om effektreserv 20202025 och motioner.

2016-04-26

Trafikutskottets protokoll 2015/16:34

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:34 DATUM 2016-04-21 TID Kl. 10.00 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Svenska regionala flygplatser SRF Vd Peter Larsson från regionala flygplatser SRF informerade om aktuella frågor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:33.

2016-04-21

Näringsutskottets protokoll 2015/16:21

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:21 DATUM 20160421 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:20. 2 Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag NU21 Utskottet behandlade skrivelse 2015/16:60

2016-04-21

Trafikutskottets protokoll 2015/16:33

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:33 DATUM 2016-04-19 TID Kl. 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag till förordning om typgodkännande av motorfordon Utskottet överlade med infrastrukturminister Anna Johansson, Näringsdepartementet, om kommissionens förslag till förordning

2016-04-19

Trafikutskottets protokoll 2015/16:32

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:32 DATUM 2016-04-14 TID Kl. 10.00 11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:30 och protokoll 2015/16:31. 2 Genomförande av radioutrustningsdirektivet TU15 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:93.

2016-04-14

Näringsutskottets protokoll 2015/16:20

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:20 DATUM 20160414 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:19. 2 Regional tillväxtpolitik NU17 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om regional tillväxtpolitik. Utskottet fattade

2016-04-14

Trafikutskottets protokoll 2015/16:31

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:31 DATUM 2016-04-12 TID Kl. 10.00 13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om finansieringsmodeller för transportinfrastruktur. Program och deltagarförteckning för utfrågningen framgår av bilaga 2 och 3. Vid

2016-04-12

Trafikutskottets protokoll 2015/16:30

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:30 DATUM 2016-04-07 TID Kl. 10.00 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Svenskt Flyg Generalsekreterare Anna Wilson och Ann-Sofie Hörlin från Svenskt Flyg informerade om aktuella frågor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:29.

2016-04-07

Näringsutskottets protokoll 2015/16:19

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM 20160407 TID 10.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:18. 2 Mineralpolitik NU14 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om mineralpolitik. Utskottet fattade beslut i ärendet.

2016-04-07

Trafikutskottets protokoll 2015/16:29

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:29 DATUM 2016-04-05 TID Kl. 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:28. 2 Luftfartsfrågor TU14 Utskottet behandlade betänkande 2015/16:TU14 och motioner. Ärendet bordlades. 3 Genomförande av radioutrustningsdirektivet

2016-04-05

Trafikutskottets protokoll 2015/16:28

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:28 DATUM 2016-03-22 TID Kl. 11.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:27. 2 Fordons- och vägtrafikfrågor TU11 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2015/16:TU11.

2016-03-22

Näringsutskottets protokoll 2015/16:18

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM 20160322 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:17. 2 Näringspolitik NU15 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om näringspolitik. Utskottet fattade beslut i ärendet.

2016-03-22

Näringsutskottets protokoll 2015/16:17

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM 20160317 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:16. 2 Politik för hållbart företagande NU12 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:69 om politik för hållbart

2016-03-17

Trafikutskottets protokoll 2015/16:27

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:27 DATUM 2016-03-15 TID Kl. 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:26. 2 En fossiloberoende transportsektor TU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2015/16:TU9.

2016-03-15

Trafikutskottets protokoll 2015/16:26

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:26 DATUM 2016-03-10 TID Kl. 10.00 10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information och vidareutbildning om den digitala mötestjänsten Utbildaren Suzanne Primér från riksdagsförvaltningens it-avdelning informerade om den digitala mötestjänsten. 2 Justering av protokoll

2016-03-10

Näringsutskottets protokoll 2015/16:16

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM 20160310 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:15. 2 Genomförande av mätinstrumentdirektivet och direktivet om icke-automatiska vågar NU11 Utskottet fortsatte behandlingen

2016-03-10