Dokument & lagar (19 träffar)

Yttrande 1993/94:BoU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1993/94:BoU9y Förslag i kompletteringspropositionen m.m. avseende bostadsutskottets beredningsområde 1993/94 BoU9y Till finansutskottet Finansutskottet har den 3 maj 1994 beslutat att bereda bostadsutskottet tillfålle att avge

1993-12-31

Yttrande 1993/94:BoU9 (pdf, 571 kB)

Yttrande 1993/94:BoU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1993/94:BoU8y Strandskydd Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har berett bostadsutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1993/94:229 Strandskydd jämte över de med anledning av propositionen avlämnade motionerna

1993-12-31

Yttrande 1993/94:BoU8 (pdf, 193 kB)

Yttrande 1993/94:BoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1993/94:BoU7y Ändringar av EES-avtalet m.m. i vad avser bostadsutskottets beredningsområde 1993/94 BoU7y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har beslutat bereda samtliga utskott tillfålle att senast den 3 maj 1994 yttra sig

1993-12-31

Yttrande 1993/94:BoU7 (pdf, 73 kB)

Yttrande 1993/94:BoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1993/94:BoU6y Upphörande av Bostadsdomstolen m.m. Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 19 april 1994 beslutat bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:200 Upphörande av Bostadsdomstolen

1993-12-31

Yttrande 1993/94:BoU6 (pdf, 203 kB)

Yttrande 1993/94:BoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1993/94:BoU5y Vissa bostadsskattefrågor m.m. Till skatteutskottet Sammanfattning I yttrandet behandlas 17 motioner väckta under allmänna motionstiden 1994. I motionerna tas bl.a. upp frågor om fastighetsbeskattning och fastighetstaxering

1993-12-31

Yttrande 1993/94:BoU5 (pdf, 510 kB)

Yttrande 1993/94:BoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1993/94:BoU4y Regeringens skrivelse 1993/94:15 m.m. Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har genom beslut den 26 oktober 1993 berett bostadsutskottet tillfålle att i de delar som har samband med bostadsutskottets beredningsområde

1993-12-31

Yttrande 1993/94:BoU4 (pdf, 154 kB)

Yttrande 1993/94:BoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1993/94:BoU3y Vissa fastighetsskattefrågor Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 11 november 1993 beslutat att bereda bostadsutskottet tillfålle att senast den 30 november 1993 avge yttrande över proposition 1993/94:91 Vissa

1993-12-31

Yttrande 1993/94:BoU3 (pdf, 300 kB)

Yttrande 1993/94:BoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1993/94:BoU2y Ett program för reparation, om- och tillbyggnad av bostäder m.m. 1993/94 BoU2y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 11 november 1993 beslutat att bereda bostadsutskottet tillSIle att yttra

1993-12-31

Yttrande 1993/94:BoU2 (pdf, 350 kB)

Yttrande 1993/94:BoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1993/94:BoUly Uppskovsregler vid bostadsbyten m.m. Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 19 oktober 1993 beslutat att bereda bostadsutskottet tillSlle att avge yttrande över proposition 1993/94:45 Uppskovsregler vid bostadsbyten

1993-12-31

Yttrande 1993/94:BoU1 (pdf, 222 kB)

Yttrande 1992/93:BoU10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1992/93:BoU10y Skattereduktion för reparationskostnader m.m. för bostadshus 1992/93 BoUlOy Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 12 maj 1993 beslutat bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över förslaget i proposition

1992-12-31

Yttrande 1992/93:BoU10 (pdf, 201 kB)

Yttrande 1992/93:BoU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1992/93:BoU9y Förslag i kompletteringspropositionen m.m. avseende bostadsutskottets beredningsområde 1992/93 BoU9y Till finansutskottet Finansutskottet har den 29 april 1993 beslutat att bereda bostadsutskottet tillfålle att avge

1992-12-31

Yttrande 1992/93:BoU9 (pdf, 824 kB)

Yttrande 1992/93:BoU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1992/93:BoU8y övergång till konventionell beskattning av allmännyttiga bostadsföretag 1992/93 BoU8y Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 20 april 1993 beslutat bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition

1992-12-31

Yttrande 1992/93:BoU8 (pdf, 133 kB)

Yttrande 1992/93:BoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1992/93:BoU7y Riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling 1992/93 BoU7y Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har den 23 mars 1993 beslutat bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:180

1992-12-31

Yttrande 1992/93:BoU7 (pdf, 844 kB)

Yttrande 1992/93:BoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1992/93:BoU6y Vissa bostadsskattefrågor Till skatteutskottet Skatteutskottet har beslutat bereda bosfadsutskottet tillfålle att yttra sig över motioner från allmänna motionstiden 1993 i bosfadsskattefrågor. I detta yttrande behandlas

1992-12-31

Yttrande 1992/93:BoU6 (pdf, 357 kB)

Yttrande 1992/93:BoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1992/93:BoU5y Medlemsantalet i ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar 1992/93 BoU5y Till lagutskottet Lagutskottet har den 19 januari 1993 beslutat att bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition

1992-12-31

Yttrande 1992/93:BoU5 (pdf, 109 kB)

Yttrande 1992/93:BoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1992/93:BoU4y Ändring i plan- och bygglagen m.m. Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har berett bostadsutskottet tillfålle att senast den 1 december 1992 avge yttrande över proposition 1992/93:60 såvitt avser ändring i plan-

1992-12-31

Yttrande 1992/93:BoU4 (pdf, 85 kB)

Yttrande 1992/93:BoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1992/93:BoU3y Vissa frågor inför 1994 års allmänna fastighetstaxering m.m. 1992/93 BoU3y Till skatteutskottet Skatteutskottet har beslutat bereda bostadsutskottet tillfålle att senast den 2 december 1992 avge yttrande över propositionen

1992-12-31

Yttrande 1992/93:BoU3 (pdf, 208 kB)

Yttrande 1992/93:BoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1992/93:BoU2y Åtgärder för att stimulera den svenska ekonomin 1992/93 BoU2y Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 3 november 1992 bereda bostadsutskottet tillfålle att senast den 25 november 1992 avge yttrande över

1992-12-31

Yttrande 1992/93:BoU2 (pdf, 525 kB)

Yttrande 1992/93:BoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1992/93:BoUly Ändrad handels- och föreningsregistrering Till lagutskottet Lagutskottet har den 20 oktober 1992 beslutat att bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:27 om ändrad handels-och föreningsregistrering

1992-12-31

Yttrande 1992/93:BoU1 (pdf, 163 kB)