Dokument & lagar (18 träffar)

Yttrande 1992/93:KU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1992/93:KU8y Telelag och förändrad verksamhetsform för Televerket m.m. 1992/93 KU8y Till trafikutskottet Trafikutskottet har den 1 april beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfålle att senast den 29 april yttra

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KU8 (pdf, 541 kB)

Yttrande 1992/93:KU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1992/93:KU7y Ny ordningslag m.m. Till justitieutskottet Justitieutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfålle att senast den 7 maj 1993 avge yttrande över proposition 1992/93:210 om ny ordningslag m.m. jämte vissa

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KU7 (pdf, 260 kB)

Yttrande 1992/93:KU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1992/93:KU6y Sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna prop. 1992/93:193 jämte motioner 1992/93 KU6y Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfålle

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KU6 (pdf, 509 kB)

Yttrande 1992/93:KU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1992/93:KU5y Husläkare m.m. Till socialutskottet Socialutskottet har den 25 mars 1993 beslutat bereda konstitutionsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:160 om husläkare m.m. jämte motioner, såvitt propositionen

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KU5 (pdf, 270 kB)

Yttrande 1992/93:KU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1992/93:KU4y Ny konkurrenslagstiftning prop. 1992/93:56 Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 19 november 1992 beslutat bereda konstitutionsutskottet tillfålle att yttra sig över motion 1992/93:N9 yrkande 3 av lan

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KU4 (pdf, 56 kB)

Yttrande 1992/93:KU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1992/93:KU3y o Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin prop. 1992/93:50 delvis 1992/93 KU3y Till finansutskottet Finansutskottet har den 3 november 1992 beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfålle att

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KU3 (pdf, 160 kB)

Yttrande 1992/93:KU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1992/93:KU2y Ökad konkurrens i kommunal verksamhet Till socialutskottet Socialutskottet har genom beslut den 22 oktober 1992 berett konstitutionsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:43 om ökad kommunal

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KU2 (pdf, 502 kB)

Yttrande 1992/93:KU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1992/93:KUly Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES 1992/93 KUly Till EES-utskottet EES-utskottet har den 5 juni 1992 beslutat bereda samtriga övriga utskott tillQlle att yttra sig över dels proposition 1991/92:170 om

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KU1 (pdf, 2425 kB)

Yttrande 1992/93:BoU10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1992/93:BoU10y Skattereduktion för reparationskostnader m.m. för bostadshus 1992/93 BoUlOy Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 12 maj 1993 beslutat bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över förslaget i proposition

1992-12-31

Yttrande 1992/93:BoU10 (pdf, 201 kB)

Yttrande 1992/93:BoU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1992/93:BoU9y Förslag i kompletteringspropositionen m.m. avseende bostadsutskottets beredningsområde 1992/93 BoU9y Till finansutskottet Finansutskottet har den 29 april 1993 beslutat att bereda bostadsutskottet tillfålle att avge

1992-12-31

Yttrande 1992/93:BoU9 (pdf, 824 kB)

Yttrande 1992/93:BoU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1992/93:BoU8y övergång till konventionell beskattning av allmännyttiga bostadsföretag 1992/93 BoU8y Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 20 april 1993 beslutat bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition

1992-12-31

Yttrande 1992/93:BoU8 (pdf, 133 kB)

Yttrande 1992/93:BoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1992/93:BoU7y Riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling 1992/93 BoU7y Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har den 23 mars 1993 beslutat bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:180

1992-12-31

Yttrande 1992/93:BoU7 (pdf, 844 kB)

Yttrande 1992/93:BoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1992/93:BoU6y Vissa bostadsskattefrågor Till skatteutskottet Skatteutskottet har beslutat bereda bosfadsutskottet tillfålle att yttra sig över motioner från allmänna motionstiden 1993 i bosfadsskattefrågor. I detta yttrande behandlas

1992-12-31

Yttrande 1992/93:BoU6 (pdf, 357 kB)

Yttrande 1992/93:BoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1992/93:BoU5y Medlemsantalet i ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar 1992/93 BoU5y Till lagutskottet Lagutskottet har den 19 januari 1993 beslutat att bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition

1992-12-31

Yttrande 1992/93:BoU5 (pdf, 109 kB)

Yttrande 1992/93:BoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1992/93:BoU4y Ändring i plan- och bygglagen m.m. Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har berett bostadsutskottet tillfålle att senast den 1 december 1992 avge yttrande över proposition 1992/93:60 såvitt avser ändring i plan-

1992-12-31

Yttrande 1992/93:BoU4 (pdf, 85 kB)

Yttrande 1992/93:BoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1992/93:BoU3y Vissa frågor inför 1994 års allmänna fastighetstaxering m.m. 1992/93 BoU3y Till skatteutskottet Skatteutskottet har beslutat bereda bostadsutskottet tillfålle att senast den 2 december 1992 avge yttrande över propositionen

1992-12-31

Yttrande 1992/93:BoU3 (pdf, 208 kB)

Yttrande 1992/93:BoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1992/93:BoU2y Åtgärder för att stimulera den svenska ekonomin 1992/93 BoU2y Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 3 november 1992 bereda bostadsutskottet tillfålle att senast den 25 november 1992 avge yttrande över

1992-12-31

Yttrande 1992/93:BoU2 (pdf, 525 kB)

Yttrande 1992/93:BoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1992/93:BoUly Ändrad handels- och föreningsregistrering Till lagutskottet Lagutskottet har den 20 oktober 1992 beslutat att bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:27 om ändrad handels-och föreningsregistrering

1992-12-31

Yttrande 1992/93:BoU1 (pdf, 163 kB)