Dokument & lagar (19 träffar)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2015/16:11

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:11 DATUM 2016-05-19 TID 09.0009.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:10. 2 Samförståndsavtal om värdlandsstöd UFöU4 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:152 och

2016-05-19

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2015/16:10

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:10 DATUM 2016-05-12 TID 09.0009.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:9. 2 Samförståndsavtal om värdlandsstöd UFöU4 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:152 och

2016-05-12

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2015/16:9

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:9 DATUM 2016-04-28 TID 09.0009.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:8. 2 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali UFöU3 Utskottet fortsatte behandlingen

2016-04-28

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2015/16:8

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:8 DATUM 2016-04-21 TID 09.1009.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:7. 2 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali UFöU3 Utskottet fortsatte behandlingen

2016-04-21

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2015/16:7

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:7 DATUM 2016-04-14 TID 09.0009.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:6. 2 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali UFöU3 Utskottet behandlade proposition

2016-04-14

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2015/16:6

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:6 DATUM 2016-04-12 TID 11.3012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Sammanträdets öppnande Krister Örnfjäder Ssom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat. 2 Upprop Ledamöter

2016-04-12

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2015/16:5

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:5 DATUM 2015-12-08 TID 11.3011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:4. 2 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan UFöU1 Utskottet

2015-12-08

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2015/16:4

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:4 DATUM 2015-12-03 TID 09.0009.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:3. 2 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan UFöU1 Utskottet

2015-12-03

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2015/16:3

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:3 DATUM 2015-11-26 TID 09.0009.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:1 och 2. 2 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan UFöU1 Utskottet

2015-11-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2015/16:2

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:2 DATUM 2015-11-19 TID 11.3012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om det internationella samarbetet mot Isil Islamiska staten i Irak och Levanten Utrikesminister Margot Wallström, kabinettssekreterare Annika Söder, ambassadör

2015-11-19

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2015/16:1

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:1 DATUM 2015-11-17 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträdets öppnande Krister Örnfjäder Ssom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat. 2 Upprop Upprop

2015-11-17

Yttrande 1989/90:BoU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1989/90:BoU8y Reformerad bostadsbeskattning m.m. 1989/90 BoU8y Till skatteutskottet Skatteutskottet beslöt den 24 april 1990 bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över propositionerna 1989/90:110 om reformerad inkomst-och

1989-12-31

Yttrande 1989/90:BoU8 (pdf, 1309 kB)

Yttrande 1989/90:BoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1989/90:BoU7y Vissa ekonomisk-politiska åtgärder Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 13 mars 1990 bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:114 om vissa ekonomiskpolitiska åtgärder, m.m.

1989-12-31

Yttrande 1989/90:BoU7 (pdf, 326 kB)

Yttrande 1989/90:BoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1989/90:BoU6y Ny minerallagstiftning m.m. Till näringsutskottet Näringsutskottet har beslutat bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1988/89:92 om ny minerallagstiftning m.m. jämte motioner. Utskottet

1989-12-31

Yttrande 1989/90:BoU6 (pdf, 97 kB)

Yttrande 1989/90:BoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1989/90:BoU5y Skärpt investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten 1989/90 BoU5y Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:96 om skärpt investeringsskatt

1989-12-31

Yttrande 1989/90:BoU5 (pdf, 658 kB)

Yttrande 1989/90:BoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1989/90:BoU4y Bostäder för flyktingar m.m. Till socialförsäkringsutskottet Med stöd av bestämmelserna i 3 kap. 15 riksdagsordningen väcktes hösten 1989 en motion med förslag till särskilda åtgärder på grund av den akuta krisen inom

1989-12-31

Yttrande 1989/90:BoU4 (pdf, 551 kB)

Yttrande 1989/90:BoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1989/90:BoU3y  Regeringens skrivelse 1989/90:75 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen 1989/90 BoU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett bostadsutskottet tillfålle att

1989-12-31

Yttrande 1989/90:BoU3 (pdf, 49 kB)

Yttrande 1989/90:BoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1989/90:BoU2y Inkomstskatten för år 1990 m.m. såvitt avser frågor om fastighetsbeskattningen m.m. 1989/90 BoU2y Till skatteutskottet Skatteutskottet beslöt den 16 november 1989 bereda bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över

1989-12-31

Yttrande 1989/90:BoU2 (pdf, 554 kB)

Yttrande 1989/90:BoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1989/90:BoUly Ny prisregleringslag Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 7 november 1989 bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:21 om en ny prisregleringslag jämte de motioner som kunde

1989-12-31

Yttrande 1989/90:BoU1 (pdf, 294 kB)