Dokument & lagar (18 träffar)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2015/16:11

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:11 DATUM 2016-05-19 TID 09.0009.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:10. 2 Samförståndsavtal om värdlandsstöd UFöU4 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:152 och

2016-05-19

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2015/16:10

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:10 DATUM 2016-05-12 TID 09.0009.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:9. 2 Samförståndsavtal om värdlandsstöd UFöU4 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:152 och

2016-05-12

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2015/16:9

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:9 DATUM 2016-04-28 TID 09.0009.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:8. 2 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali UFöU3 Utskottet fortsatte behandlingen

2016-04-28

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2015/16:8

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:8 DATUM 2016-04-21 TID 09.1009.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:7. 2 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali UFöU3 Utskottet fortsatte behandlingen

2016-04-21

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2015/16:7

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:7 DATUM 2016-04-14 TID 09.0009.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:6. 2 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali UFöU3 Utskottet behandlade proposition

2016-04-14

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2015/16:6

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:6 DATUM 2016-04-12 TID 11.3012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Sammanträdets öppnande Krister Örnfjäder Ssom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat. 2 Upprop Ledamöter

2016-04-12

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2015/16:5

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:5 DATUM 2015-12-08 TID 11.3011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:4. 2 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan UFöU1 Utskottet

2015-12-08

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2015/16:4

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:4 DATUM 2015-12-03 TID 09.0009.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:3. 2 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan UFöU1 Utskottet

2015-12-03

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2015/16:3

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:3 DATUM 2015-11-26 TID 09.0009.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:1 och 2. 2 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan UFöU1 Utskottet

2015-11-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2015/16:2

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:2 DATUM 2015-11-19 TID 11.3012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om det internationella samarbetet mot Isil Islamiska staten i Irak och Levanten Utrikesminister Margot Wallström, kabinettssekreterare Annika Söder, ambassadör

2015-11-19

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2015/16:1

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:1 DATUM 2015-11-17 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträdets öppnande Krister Örnfjäder Ssom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat. 2 Upprop Upprop

2015-11-17

Yttrande 1990/91:BoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1990/91:BoU7y Villkoren för bostadslån vid byggande av gruppbostäder för äldre och handikappade m.m. 1990/91 BoU7y Till socialutskottet Inledning Socialutskottet har berett bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposilion

1990-12-31

Yttrande 1990/91:BoU7 (pdf, 172 kB)

Yttrande 1990/91:BoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1990/91 BoU6y Vissa förslag i kompletteringspropositionen avseende bostadsutskottets beredningsområde 1990/91 BoU6y Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 2 maj 1991 bereda bostadsutskottet tillfålle all yttra sig över

1990-12-31

Yttrande 1990/91:BoU6 (pdf, 764 kB)

Yttrande 1990/91:BoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1990/91 BoU5y Ärendefördelningen mellan riksdagens utskott m.m. 1990/91 BoUSy Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskotlet har vid sammanträde den 16 april 1991 beslutat bereda hostadsutskottct tillfälle all yttra sig bl.a.

1990-12-31

Yttrande 1990/91:BoU5 (pdf, 115 kB)

Yttrande 1990/91:BoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1990/91:Bo U4y Energisparande i bebyggelsen m.m. Till näringsutskottet Näringsulskottet har den 9 april 1991 berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1990/91 88 om energipolitiken och motioner i anslutning

1990-12-31

Yttrande 1990/91:BoU4 (pdf, 558 kB)

Yttrande 1990/91:BoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1990/91 BoU3y En miljöbalk Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har den 21 mars 1991 beslutat bereda bostadsutskottet tillfålle au avge yttrande över proposition 1990/91:90 i den del som avser miljöbalken jämte molionerna

1990-12-31

Yttrande 1990/91:BoU3 (pdf, 143 kB)

Yttrande 1990/91:BoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1990/91 BoU2y Ansvaret för service och vård till äldre och handikappade m.m. 1990/91 BoU2y Till socialutskottet Socialutskottet har den 6 november 1990 beslutat bereda bostadsutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1990/91:14

1990-12-31

Yttrande 1990/91:BoU2 (pdf, 283 kB)

Yttrande 1990/91:BoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1990/91:BoUly Viss ändring i fastighetsmäklarlagen Till lagutskottet Lagutskottet har den 21 februari 1990 beslutat att inhämta yttrande från bostadsutskottet över motionerna 1989/90:L703 av Martin Olsson och Stina Eliasson båda

1990-12-31

Yttrande 1990/91:BoU1 (pdf, 87 kB)