Dokument & lagar (13 träffar)

Yttrande 1989/90:SfU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1989/90:SfU5y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har den 3 maj 1990 beslutat bereda socialförsäkringsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:150 jämte motioner såvitt dessa

1989-12-31

Yttrande 1989/90:SfU5 (pdf, 103 kB)

Yttrande 1989/90:SfU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1989/90:SfU4y Reformerad inkomst- och företagsbeskattning 1989/90 SfU4y Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 24 april 1990 beslutat bereda socialförsäkringsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:110

1989-12-31

Yttrande 1989/90:SfU4 (pdf, 450 kB)

Yttrande 1989/90:SfU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1989/90:SfU3y FN-konventionen om barnets rättigheter Till socialutskottet Socialutskottet har den 3 april 1990 berett socialförsäkringsutskottet tillfalle att yttra sig över de delar av proposition 1989/90:107 om godkännande

1989-12-31

Yttrande 1989/90:SfU3 (pdf, 273 kB)

Yttrande 1989/90:SfU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1989/90:SfU2y Studiestöd vid undervisning i svenska m.m. 1989/90 SfU2y Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 20 mars 1990 berett socialförsäkringsutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition

1989-12-31

Yttrande 1989/90:SfU2 (pdf, 363 kB)

Yttrande 1989/90:SfU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1989/90:SfUly Regeringens skrivelse 1989/90:75 Till konstitutionsutskottet Socialförsäkringsutskottet har beretts tillSIIe att yttra sig över regeringens skrivelse 1989/90:75 med redogörelse för behandlingen av riksdagens

1989-12-31

Yttrande 1989/90:SfU1 (pdf, 61 kB)

Yttrande 1989/90:BoU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1989/90:BoU8y Reformerad bostadsbeskattning m.m. 1989/90 BoU8y Till skatteutskottet Skatteutskottet beslöt den 24 april 1990 bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över propositionerna 1989/90:110 om reformerad inkomst-och

1989-12-31

Yttrande 1989/90:BoU8 (pdf, 1309 kB)

Yttrande 1989/90:BoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1989/90:BoU7y Vissa ekonomisk-politiska åtgärder Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 13 mars 1990 bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:114 om vissa ekonomiskpolitiska åtgärder, m.m.

1989-12-31

Yttrande 1989/90:BoU7 (pdf, 326 kB)

Yttrande 1989/90:BoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1989/90:BoU6y Ny minerallagstiftning m.m. Till näringsutskottet Näringsutskottet har beslutat bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1988/89:92 om ny minerallagstiftning m.m. jämte motioner. Utskottet

1989-12-31

Yttrande 1989/90:BoU6 (pdf, 97 kB)

Yttrande 1989/90:BoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1989/90:BoU5y Skärpt investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten 1989/90 BoU5y Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:96 om skärpt investeringsskatt

1989-12-31

Yttrande 1989/90:BoU5 (pdf, 658 kB)

Yttrande 1989/90:BoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1989/90:BoU4y Bostäder för flyktingar m.m. Till socialförsäkringsutskottet Med stöd av bestämmelserna i 3 kap. 15 riksdagsordningen väcktes hösten 1989 en motion med förslag till särskilda åtgärder på grund av den akuta krisen inom

1989-12-31

Yttrande 1989/90:BoU4 (pdf, 551 kB)

Yttrande 1989/90:BoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1989/90:BoU3y  Regeringens skrivelse 1989/90:75 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen 1989/90 BoU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett bostadsutskottet tillfålle att

1989-12-31

Yttrande 1989/90:BoU3 (pdf, 49 kB)

Yttrande 1989/90:BoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1989/90:BoU2y Inkomstskatten för år 1990 m.m. såvitt avser frågor om fastighetsbeskattningen m.m. 1989/90 BoU2y Till skatteutskottet Skatteutskottet beslöt den 16 november 1989 bereda bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över

1989-12-31

Yttrande 1989/90:BoU2 (pdf, 554 kB)

Yttrande 1989/90:BoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1989/90:BoUly Ny prisregleringslag Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 7 november 1989 bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:21 om en ny prisregleringslag jämte de motioner som kunde

1989-12-31

Yttrande 1989/90:BoU1 (pdf, 294 kB)