Dokument & lagar (3 träffar)

Yttrande 1988/89:BoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1988/89:BoU3y Anpassningar inom bostadsstödet för år 1990 m, m. prop. 1988/89:150 bilaga 10 1988/89 BoU3y Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 9 maj 1989 bereda bostadsutskottet tillfälle att senast den 18 maj 1989 avge

1988-12-31

Yttrande 1988/89:BoU3 (pdf, 428 kB)

Yttrande 1988/89:BoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1988/89:BoU2y EG-anpassningen och bostadspolitiken 1988/89 BoU2y Till Utrikesutskottet Utrikesutskottet beslöt den 14 februari 1989 bereda bl.a. bostadsutskottet fillfälle att yttra sig över vissa under allmänna motionstiden väckta

1988-12-31

Yttrande 1988/89:BoU2 (pdf, 92 kB)

Yttrande 1988/89:BoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1988/89:BoUly Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. såvitt avser bostadsdepartementets verksamhetsområde 1988/89 BoUly Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 8 november 1988 bereda bostadsutskottet tillfälle att yttra

1988-12-31

Yttrande 1988/89:BoU1 (pdf, 2208 kB)