Dokument & lagar (135 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:23

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:23 DATUM 2012-03-15 TID 10.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:22. 2 Statens arbete med att motverka bidragsbrott SfU7 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2011/12:30

2012-03-15

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:22

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:22 DATUM 2012-03-13 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:21. 2 Genomförande av återvändandedirektivet SfU6 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:60

2012-03-13

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:21

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:21 DATUM 2012-03-01 TID 10.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:20. 2 EU-fråga på migrationsområdet Utskottet överlade med statsrådet Tobias Billström om kommissionens meddelande

2012-03-01

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:20

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:20 DATUM 2012-02-28 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2011/12:18 och 2011/12:19. 2 Genomförande av återvändandedirektivet SfU6 Utskottet behandlade proposition 2011/12:60

2012-02-28

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:19

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:19 DATUM 2012-02-23 TID 9.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om regeringens skrivelse 2011/12:30 Riksrevisionens rapport om effektiviteten i statens arbete med att motverka bidragsbrott.

2012-02-23

Yttrande 2011/12:SfU5y

2011/12:SfU5y Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Socialförsäkringsutskottets yttrande 2011/12:SfU5y Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat att bereda socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över redogörelse 2011/12:JO1 samt motionerna 2011/12:K1K3

2012-02-20

Yttrande 2011/12:SfU5y (pdf, 34 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:18

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:18 DATUM 2012-02-16 TID 10.3011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:17. 2 Information av Socialdepartementet Statsrådet Ulf Kristersson m.fl. informerade om behandlingen av riksdagens

2012-02-16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:17

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:17 DATUM 2012-02-14 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:16. 2 Grönbok om rätt till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som är bosatta i EU SfU8 Utskottet

2012-02-14

Yttrande 2011/12:SfU4y

2011/12:SfU4y Smart gränsförvaltning valmöjligheter och framtida handlingsalternativ Socialförsäkringsutskottets yttrande 2011/12:SfU4y Smart gränsförvaltning valmöjligheter och framtida handlingsalternativ Till justitieutskottet Justitieutskottet beredde den 15 december 2011 socialförsäkringsutskottet tillfälle att

2012-02-07

Yttrande 2011/12:SfU4y (pdf, 31 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:16

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:16 DATUM 2012-02-02 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:15. 2 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet

2012-02-02

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:15

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:15 DATUM 2012-01-31 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Rola Alkass, praktikant från Södertörns högskola, under sin praktik t.o.m. den 8 juni 2012 får närvara vid utskottets sammanträden.

2012-01-31

Yttrande 2011/12:SfU3y

2011/12:SfU3y Barnfattigdom Socialförsäkringsutskottets yttrande 2011/12:SfU3y Barnfattigdom Till socialutskottet Socialutskottet beslutade den 15 november 2011 att bereda bl.a. socialförsäkringsutskottet tillfälle att senast den 25 januari 2012 yttra sig över de motioner om barnfattigdom som väckts under den allmänna

2012-01-24

Yttrande 2011/12:SfU3y (pdf, 60 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:14

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:14 DATUM 2012-01-24 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:13. 2 Barnfattigdom Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till socialutskottet över motioner

2012-01-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:13

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:13 DATUM 2012-01-19 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-frågor på migrationsområdet 1 Utskottet överlade med statsrådet Tobias Billström om grönboken om rätt till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som är bosatta

2012-01-19

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:12

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:12 DATUM 2011-12-08 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:11 2 EU-frågor på migrationsområdet 1 Utskottet överlade med statsrådet Tobias Billström om den fleråriga

2011-12-08

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:11

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:11 DATUM 2011-12-01 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:10. 2 Anslag inom utgiftsområdena 1012 SfU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:1 utgiftsområdena

2011-12-01

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:10

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:10 DATUM 2011-11-29 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:9 2 Anslag inom utgiftsområde 10 SfU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:1 utgiftsområde

2011-11-29

Yttrande 2011/12:SfU2y

2011/12:SfU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Socialförsäkringsutskottets yttrande 2011/12:SfU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Av 10 kap. 6 riksdagsordningen följer att konstitutionsutskottet ska följa tillämpningen av subsidiaritetsprincipen

2011-11-25

Yttrande 2011/12:SfU2y (pdf, 32 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:9

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:9 DATUM 2011-11-24 TID 10.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:8. 2 EU-frågor på socialpolitikens område Utskottet överlade med statssekreteraren i Socialdepartementet Anna

2011-11-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:8

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:8 DATUM 2011-11-22 TID 11.0012.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:7. 2 Information av Försäkringskassan Generaldirektör Dan Eliasson, Försäkringskassan, informerade om verkets

2011-11-22