Dokument & lagar (297 träffar)

utskottsdokument 2011/12:2A7CDA

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:27 DATUM 2012-03-22 TID 10.3811.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:26. 2 Anmälning Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan. Begäran om granskning av

2012-03-22

Yttrande 2011/12:KU5y

2011/12:KU5y Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv och förordning vad gäller information till allmänheten om receptbelagda läkemedel och humanläkemedel Konstitutionsutskottets yttrande 2011/12:KU5y Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv och förordning vad gäller information till allmänheten om receptbelagda

2012-03-21

Yttrande 2011/12:KU5y (pdf, 68 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:32 DATUM 2012-03-20 TID 11.0011.39 12.2412.26 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna H.K. och J.S. får närvara vid dagens sammanträde. 2 EU-bevakning Utsänd förteckning över inkomna EU-handlingar

2012-03-20

utskottsdokument 2011/12:2A6E3A

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:26 DATUM 2012-03-20 TID 11.3912.24 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:25. 2 Granskningsärende 2 Utbildningsministerns information angående övergångsregler för lärarlegitimation

2012-03-20

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:31 DATUM 2012-03-15 TID 09.0009.47 10.0210.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:30. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats motion med anledning

2012-03-15

utskottsdokument 2011/12:2A6867

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM 2012-03-15 TID 10.0810.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:24. 2 Anmälning Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan. Begäran om granskning av

2012-03-15

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:30

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:30 DATUM 2012-03-13 TID 11.0012.18 12.3013.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att ordföranden Bengt-Åke Nilsson, ledamoten  Helena Höij, sekreteraren Lars-Åke Ström och experterna Mathias Säfsten, Paula Blomqvist,

2012-03-13

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:29

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:29 DATUM 2012-03-01 TID 09.0009.33 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:28. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats skrivelse 2011/12:56 En samordnad

2012-03-01

utskottsdokument 2011/12:2A6567

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:24 DATUM 2012-03-01 TID 09.3409.37 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:23. 2 Granskningsärende 13 Publiceringen på regeringens webbplats om s.k. nätmyter rörande invandring Utskottet

2012-03-01

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:28

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:28 DATUM 2012-02-28 TID 11.0011.34 Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:27. 2 Nordisk samekonvention Föredraganden anmälde Voksenåsens konferens om Nordisk samekonvention som äger rum den 45 juni

2012-02-28

utskottsdokument 2011/12:2A5CDF

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:23 DATUM 2012-02-28 TID 11.3511.38 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:22. 2 Granskningsärende 12 Justitieministerns uppgifter om partibidrag vid riksdagens frågestund Utskottet

2012-02-28

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:27

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:27 DATUM 2012-02-23 TID 09.0009.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Formerna för motiverat yttrande vid subsidiaritetsprövning Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till justitieutskottet över följande frågor om formerna för motiverat

2012-02-23

utskottsdokument 2011/12:2A5BF9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:22 DATUM 2012-02-23 TID 09.5110.13 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:21. 2 Anmälning Tf kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan. Begäran om granskning av statsminister

2012-02-23

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:26

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:26 DATUM 2012-02-21 TID 11.0011.54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. 2 Hänvisning av ärende T.f. kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats förslag till Europaparlamentets

2012-02-21

utskottsdokument 2011/12:2A57FE

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:21 DATUM 2012-02-21 TID 11.5511.57 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:20. 2 Granskningsärende 10 Försvarsministerns styrning av försvarsmakten Utskottet behandlade granskningsärendet

2012-02-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:25

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM 2012-02-16 TID 09.0010.32 10.4210.43 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att kanslichefen Thomas Lindstam, föredragande Cecilia Back, föredragande Maria Kaiser och utskottshandläggaren Livia Spada från

2012-02-16

utskottsdokument 2011/12:2A56A2

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:20 DATUM 2012-02-16 TID 10.3310.41 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:19. 2 Anmälning Kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan. Anmälan till konstitutionsutskottet

2012-02-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:24

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:24 DATUM 2012-02-14 TID 11.0012.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att departementssekreterare Moa Lagercrantz, UD, får närvara under 2. 2 Information inför utskottsresa Ambassadör Ms MD Marasha, Sydafrikas

2012-02-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:23

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:23 DATUM 2012-02-02 TID 09.0010.14 10.2110.24 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:22. 2 Ett nytt forum för utskottsövergripande forsknings- och framtidsfrågor Forskningssekreteraren

2012-02-02

utskottsdokument 2011/12:2A54E5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:19 DATUM 2012-02-02 TID 10.1510.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:18. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att det kommit in fem anmälningar. Begäran om granskning av näringsdepartementets

2012-02-02