Dokument & lagar (122 träffar)

Yttrande 1990/91:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1990/91:UbU2y Anslag till länsstyrelserna m.m. prop. 1990/91:100 bil. 15 1990/91 UbU2y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 5 februari 1991 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfalle att yttra sig över proposition

1990-12-31

Yttrande 1990/91:UbU2 (pdf, 107 kB)

Yttrande 1990/91:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrancde 1990/91 UbUly Europeiska gemenskaperna EG m.m. Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 29 maj 1990 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfalle att yttra sig över vissa motioner från allmänna motionstiden 1990

1990-12-31

Yttrande 1990/91:UbU1 (pdf, 171 kB)