Dokument & lagar (598 träffar)

Motion 2013/14:K21 av Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:K21 av Per Ramhorn SD med anledning av prop. 2013/14:118 Privata utförare av kommunal verksamhet SD441 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur det i kommunallagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd


Utskottsberedning: 2013/14:KU41
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K21 av Per Ramhorn (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:K18 av Jonas Åkerlund (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:K18 av Jonas Åkerlund SD med anledning av prop. 2013/14:70 Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering SD306 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att identiteten på privatpersoner som skänker bidrag till


Utskottsberedning: 2013/14:KU35
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K18 av Jonas Åkerlund (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:K344 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:K344 av Julia Kronlid m.fl. SD Samvetsfrihet i svensk sjukvård SD371 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska införa föreskrifter i svensk sjukvård som garanterar vårdpersonalen rätt till samvetsfrihet


Utskottsberedning: 2013/14:KU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K344 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:K12 av Karin Åström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K12 av Karin Åström m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län S4262 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återkomma med en helhetslösning av regionfrågan.


Utskottsberedning: 2013/14:KU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2013/14:K12 av Karin Åström m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:K11 av Eva Sonidsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K11 av Eva Sonidsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län S4261 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Västernorrlands läns landsting ska


Utskottsberedning: 2013/14:KU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2013/14:K11 av Eva Sonidsson m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:K6 av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K6 av Jörgen Hellman m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:48 Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val S2272 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förändrade valkretsar ska gälla


Utskottsberedning: 2014/15:KU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2013/14:K6 av Jörgen Hellman m.fl. (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:6 av Jörgen Hellman och Kenneth G Forslund (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K6 avJörgen Hellman och Kenneth G Forslund S med anledning av prop. 2013/14:48 Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val konvertering pågår


Utskottsberedning: 2014/15:KU2

Motion 2013/14:K4 av Jonas Åkerlund (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:K4 av Jonas Åkerlund SD med anledning av prop. 2013/14:37 Tillgänglighet och deltagande i val SD186 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att svenskt medborgarskap ska vara ett krav för att få delta i kommunala val.


Utskottsberedning: 2013/14:KU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K4 av Jonas Åkerlund (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:K3 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:K3 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström SD med anledning av prop. 2013/14:5 Vital kommunal demokrati Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om preciserat representationskrav för partistöd. Motivering Vi ställer oss frågande till


Utskottsberedning: 2013/14:KU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K3 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:K393 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:K393 av Markus Wiechel SD Utökad internrekrytering Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i större utsträckning låta rekryteringen av toppositioner inom statliga myndigheter ske genom


Utskottsberedning: 2013/14:KU12 2013/14:KU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:K393 av Markus Wiechel (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:K389 av Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:K389 av Mattias Karlsson SD Karenstid för politiker och högre tjänstemän SD456 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa en karensregel för avgående rikspolitiker och högre tjänstemän.


Utskottsberedning: 2013/14:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K389 av Mattias Karlsson (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:K388 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:K388 av Lars-Axel Nordell KD Tystnadsplikt för tolkar KD659 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda behovet av en samlad lagstiftning i syfte att tydliggöra och förstärka tystnadsplikten för tolkar. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K388 av Lars-Axel Nordell (KD) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:K385 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:K385 av Carina Herrstedt SD Ändrat valförfarande SD430 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gemensamma valsedlar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att gemensamma valsedlar


Utskottsberedning: 2013/14:KU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:K385 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:K369 av Per-Ingvar Johnsson (C)

Motion till riksdagen 2013/14:K369 av Per-Ingvar Johnsson C Överklagande av vissa förvaltningsbeslut C364 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över om det vore möjligt att se över reglerna för överklagande av vissa typer av förvaltningsbeslut,


Utskottsberedning: 2013/14:KU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K369 av Per-Ingvar Johnsson (C) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:K367 av Yvonne Andersson (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:K367 av Yvonne Andersson KD Inrätta en värdekommission Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta en värdekommission för att stimulera samtalet om värden. Motivering En diskussion


Utskottsberedning: 2013/14:KU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K367 av Yvonne Andersson (KD) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:K357 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:K357 av Johnny Skalin SD Sänkta grundarvoden för riksdagsledamöter SD420 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppmana arvodesnämnden att sänka grundarvodet för riksdagsledamöter och att arvodessystemet för utskotten


Utskottsberedning: 2013/14:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K357 av Johnny Skalin (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:K356 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:K356 av Johnny Skalin SD Införande av en författningsdomstol SD412 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en nationell författningsdomstol. Motivering Kontrollen över det demokratiska systemet bör rimligen


Utskottsberedning: 2013/14:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K356 av Johnny Skalin (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:K355 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:K355 av Johnny Skalin SD Folkomröstning om EU SD408 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att snarast förbereda för en folkomröstning om huruvida det svenska EU-medlemskapet ska fortgå eller omförhandlas. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K355 av Johnny Skalin (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:K336 av Sven-Erik Bucht (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K336 av Sven-Erik Bucht S Bättre demokratisk förankring av nationella strategier S6070 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bättre demokratisk förankring av nationella strategier. Motivering Nationella strategier


Utskottsberedning: 2013/14:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K336 av Sven-Erik Bucht (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Ju389 av Irene Oskarsson (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju389 av Irene Oskarsson KD Näthat Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skolan bör undervisa i säkerhet och etik på internet i syfte att undvika smutskastning på nätet.1 Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:JuU1 2013/14:KU23 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:Ju389 av Irene Oskarsson (KD) (doc, 58 kB)