Dokument & lagar (34 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2005/06:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9 DATUM 2005-11-29 TID 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Finansdepartementet Statssekreterare Magdalena Andersson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor på skatte- och tullområdet inom EU samt om mervärdesskatt på lokalhyror

2005-11-29

Skatteutskottets protokoll 2005/06:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:8 DATUM 2005-11-24 TID 10.00 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Mervärdesskatt på idrottsföreningars förhyrning av lokaler Behandlingen av det under det förra sammanträdet bordlagda förslaget till initiativ återupptogs. Skattedirektör Vilhelm Andersson och experten Martin Loeb,

2005-11-24

Skatteutskottets protokoll 2005/06:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:7 DATUM 2005-11-22 TID 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:6. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. 3 Beskattning av statligt anställda under utlandsstationering m.m. Föredrogs proposition

2005-11-22

Skatteutskottets protokoll 2005/06:6

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:6 DATUM 2005-11-10 TID 10.0010.15, 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:5 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Beslutades att inte ha något sammanträde den 15 november. Kanslichefen informerade

2005-11-10

Skatteutskottets protokoll 2005/06:5

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:5 DATUM 2005-11-08 TID 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Tullverket och kustbevakningen Generaltulldirektör Karin Starrin och överdirektör Ted Stahl, Tullverket, samt sjöövervakningschef Dan Thorell, Kustbevakningen, informerade och besvarade frågor om budgeten och

2005-11-08

Skatteutskottets protokoll 2005/06:4

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:4 DATUM 2005-10-27 TID 10.00 10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Utskottet beslutade att flytta upp 5 i föredragningslistan att behandlas som första punkt. 1 Skattefrågor i budgeten m.m. Fortsattes behandlingen av yttrandet till finansutskottet över proposition 2005/06:1 jämte

2005-10-27

Skatteutskottets protokoll 2005/06:3

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:3 DATUM 2005-10-25 TID 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:1 efter vissa justeringar och protokoll 2005/06:2. 2 Inkomna skrivelser, EU-skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Anmäldes

2005-10-25

Skatteutskottets protokoll 2005/06:2

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:2 DATUM 2005-10-18 TID 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Finansdepartementet Statssekreterare Magdalena Andersson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor om aktuella frågor på skatte- och tullområdet

2005-10-18

Skatteutskottets protokoll 2005/06:1

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:1 DATUM 2005-10-13 TID 10.00 10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av vice ordförande under den ordinarie vice ordförandens ledighet t.o.m. den 30 november Gunnar Andrén fp valdes till vice ordförande under Anna Grönlund Krantz fp ledighet t.o.m. den 30 november

2005-10-13

Yttrande 1982/83:SkU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1982/83:5 y över en motion om gränsen mellan foster och barn Till Socialutskottet Sedan socialutskottet begärt att skatteutskottet yttrar sig över motion 1982/83:383 av Karin Ahriand fp och Kerstin Anér fp om gränsen mellan foster

1982-12-31

Yttrande 1982/83:SkU5 (pdf, 105 kB)

Yttrande 1982/83:SkU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SkU 1982/83:4 y Skatteutskottets yttrande 1982/83:4 y om kronofogdemyndigheterna och skatteförvaltningen Civilutskottel har berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över motio nerna 1982/83:1609 av Lars Werner m, fl. vpk och 1982/83:2090 av Kerstin

1982-12-31

Yttrande 1982/83:SkU4 (pdf, 188 kB)

Yttrande 1982/83:SkU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1982/83:3 y över förslag om höjning av den särskilda oljeavgiften prop. 1982/ 83:50, bil. 6.1 Till näringsutskottet Sedan näringsutskottet berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1982/83:50 om vissa ekonomisk-politiska

1982-12-31

Yttrande 1982/83:SkU3 (pdf, 136 kB)

Yttrande 1982/83:SkU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1982/83:2 y över riksdagens utskottskommittés betänkande om riksdagens utskott jämte vissa motioner Till konstitutionsutskottet I rubricerade ärende inskränker skatteutskottsig till alt ta upp två av de delfrågor som riksdagens

1982-12-31

Yttrande 1982/83:SkU2 (pdf, 168 kB)

Yttrande 1982/83:SkU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1982/83:ly om kontrollen av arbetsgivaravgifter och källskatt Till civilutskottet Riksdagens revisorer har lagt fram förslag 1981/82:20 om personalresurserna för kontrollen av arbetsgivaravgifter och källskatt. Syftet är att åstadkomma

1982-12-31

Yttrande 1982/83:SkU1 (pdf, 74 kB)
Paginering