Dokument & lagar (66 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2009/10:28

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:28 DATUM 2010-09-07 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Subsidiaritetsprövning av EU-förslag Föredrogs för subsidiaritetsprövning Rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller varaktigheten

2010-09-07

Skatteutskottets protokoll 2009/10:27

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:27 DATUM 2010-06-15 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden inledde sammanträdet med att hålla en parentation till minne av Jörgen Johansson c som avlidit. Minnesstunden avslutades med en stunds tystnad. 1 Finansdepartementet Statssekreterare Hans

2010-06-15

Skatteutskottets protokoll 2009/10:26

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26 DATUM 2010-06-03 TID 10.00 10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksrevisionen Riksrevisor Eva Lindström och medarbetarna Tomas Nordström, Mikael Pyka och Lena Unemo, Riksrevisionen, informerade och besvarade frågor med anledning av Riksrevisionens rapport

2010-06-03

Yttrande 2009/10:SkU3y

2009/10:SkU3y 2010 års ekonomiska vårproposition Skatteutskottets yttrande 2009/10:SkU3y 2010 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har gett övriga utskott tillfälle att yttra sig över förslagen i 2010 års ekonomiska vårproposition och motion Fi15 av Mona Sahlin m.fl. s, v, mpSammanfattning

2010-06-01

Yttrande 2009/10:SkU3y (pdf, 224 kB)

Skatteutskottets protokoll 2009/10:25

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:25 DATUM 2010-05-20 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:24. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. Kanslichefen informerade om att sammanträdet tisdagen den 25 maj ställs

2010-05-20

Skatteutskottets protokoll 2009/10:24

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:24 DATUM 2010-05-06 TID 10.00 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:23. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. De två första skrivelserna på listan över inkomna handlingar som sänts

2010-05-06

Yttrande 2009/10:SkU4y

2009/10:SkU4y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Skatteutskottets yttrande 2009/10:SkU4y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har gett skatteutskottet och övriga utskott tillfälle att yttra sig över

2010-04-28

Yttrande 2009/10:SkU4y (pdf, 32 kB)

Skatteutskottets protokoll 2009/10:23

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23 DATUM 2010-04-22 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:22. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. 3 Koncernavdrag i vissa fall Föredrogs proposition 2009/10:194.

2010-04-22

Skatteutskottets protokoll 2009/10:22

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:22 DATUM 2010-04-20 TID 11.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:21. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. 3 Internationell skattekontroll Fortsattes behandlingen av Riksrevisionens

2010-04-20

Skatteutskottets protokoll 2009/10:21

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21 DATUM 2010-04-13 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Vice ordföranden, som ledde dagens sammanträde, hälsade Göran Montan m särskilt välkommen till dagens sammanträde och informerade även om att Agneta Berliner fp valts till ordinarie ledamot i utskottet.

2010-04-15

Skatteutskottets protokoll 2009/10:20

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:20 DATUM 2010-03-25 TID 10.00 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Skatteverket Generaldirektör Ingemar Hansson informerade och besvarade frågor om Återrapportering av regleringsbrevsuppdrag Handlings- plan med anledning av den ansträngda ekonomin2

2010-03-25

Skatteutskottets protokoll 2009/10:19

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:19 DATUM 2010-03-09 TID 11.00 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:18. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. 3 Jobbskatteavdrag Föredrogs Riksrevisionens redogörelse 2009/10:RRS15.

2010-03-09

Skatteutskottets protokoll 2009/10:18

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:18 DATUM 2010-03-04 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:17. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. 3 Vårens ärendeplan Kanslichefen föredrog ärendeplan och sammanträdesplan

2010-03-04

Skatteutskottets protokoll 2009/10:17

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:17 DATUM 2010-02-18 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:16. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. Kanslichefen informerade om att en förfrågan om deltagande till studiebesöket

2010-02-18

Skatteutskottets protokoll 2009/10:16

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:16 DATUM 2010-02-16 TID 11.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:15. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. Kanslichefen informerade om att de frågor ledamöterna önskar diskutera

2010-02-16

Skatteutskottets protokoll 2009/10:15

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:15 DATUM 2010-02-09 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksrevisionen Claes Norgren, Jesper Antelius, Christian Andersson och Anna Hansson informerade och besvarade frågor om gransknings-rapporterna om jobbskatteavdraget och internationell skattekontroll.

2010-02-09

Skatteutskottets protokoll 2009/10:14

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:14 DATUM 2010-02-02 TID 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:13. 2 Inkomna handlingar, m.m. Inga handlingar har inkommit. Kanslichefen informerade om att företrädare för Riksrevisionen kommer till utskottssammanträdet

2010-02-03

Skatteutskottets protokoll 2009/10:13

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:13 DATUM 2010-01-28 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:12. 2 Inkomna handlingar, m.m. Inga handlingar har inkommit. Kanslichefen informerade om att OECD-resan tillsammans med finansutskottet äger rum

2010-01-28

Skatteutskottets protokoll 2009/10:12

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:12 DATUM 2010-01-26 TID 11.05 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordföranden hälsade Christer Eriksson c välkommen till utskottet som extra suppleant under Jörgen Johanssons c ledighet. Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:11. 2 Inkomna handlingar,

2010-01-26

Skatteutskottets protokoll 2009/10:11

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11 DATUM 2009-12-03 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:10. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. 3 Ändring i reglerna om beskattning av underskottsföretag Fortsattes

2009-12-03

Paginering