Dokument & lagar (211 träffar)

Yttrande 1995/96:JOU4Y

Utrikesutskottet har den 30 januari 1996 berett jordbruksutskottet m.fl. utskott tillfälle att avge yttrande över regeringens skrivelse 1995/96:30 EU:s regeringskonferens 1996 jämte motioner, i de delar respektive utskotts beredningsområde berörs. Skrivelsen I skrivelsen lämnas en redogörelse för förberedelsearbetet inför

1996-01-01

Yttrande 1995/96:JOU3Y

Finansutskottet har den 16 november 1995 berett övriga utskott, däribland jordbruksutskottet, tillfälle att avge yttrande över proposition 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling, jämte motioner. Jordbruksutskottets yttrande avser i huvudsak propositionens avsnitt 4.8 om miljöpolitiken jämte motionerna

1996-01-01

Yttrande 1995/96:JOU2Y

1Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 7 november 1995 berett jordbruksutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1995/96:87 Lag om skatt på naturgrus jämte motionerna Sk13, Sk14, Sk15 och Sk16. Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en lag införs om skatt på naturgrus. Avsikten

1996-01-01

Yttrande 1995/96:JOU1Y

Konstitutionsutskottet har den 10 oktober 1995 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1994/95:150 kompletterings-propositionen bilaga 7 avsnitt 3 om förvaltningsmyndigheternas ledning. Inga motioner föreligger i ärendet. Propositionen I bilaga 7 till propositionen s. 114 ff.redovisar regeringen

1996-01-01

Yttrande 1993/94:JoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1993/94:JoUly Bygder och regioner i utveckling Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 29 mars 1994 beslutat bereda jordbruksutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1993/94:140 Bygder och regioner

1993-12-31

Yttrande 1993/94:JoU1 (pdf, 204 kB)

Yttrande 1992/93:JoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1992/93:JoU4y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har i beslut den 29 april 1993 berett jordbruksutskottet m.fl. utskott tillfålle att avge yttranden över proposition 1992/93:150 kompletteringspropositionen

1992-12-31

Yttrande 1992/93:JoU4 (pdf, 395 kB)

Yttrande 1992/93:JoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1992/93:JoU3y Länsstyrelserna m.m. Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 9 februari 1993 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1992/93:100 bilaga 14 Länsstyrelserna m.m. i berörd del avseende

1992-12-31

Yttrande 1992/93:JoU3 (pdf, 133 kB)

Yttrande 1992/93:JoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1992/93:JoU2y Samerna och samisk kultur m.m. Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 5 november 1992 berett jordbruksutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1992/93:32 Samerna och samisk kultur m.m. såvitt

1992-12-31

Yttrande 1992/93:JoU2 (pdf, 320 kB)

Yttrande 1992/93:JoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1992/93:JoUly Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES 1992/93 JoUly Till EES-utskottet EES-utskottel har genom beslut den 5 juni 1992 berett samtliga övriga utskott tillSlle att yttra sig över. proposition 1991/92:170 jämte

1992-12-31

Yttrande 1992/93:JoU1 (pdf, 511 kB)

Yttrande 1991/92:JoU10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU10y Bidrag till skogsvård m.m. Till finansutskottet Finansutskottet har den 28 april 1992 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1991/92:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU10 (pdf, 157 kB)

Yttrande 1991/92:JoU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU9y Riktlinjer för överföring av verksamheten vid domänverket till aktiebolagsform 1991/92 JoU9y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 9 april 1992 berett jordbruksutskottet tillfålle att yttra sig över proposition

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU9 (pdf, 737 kB)

Yttrande 1991/92:JoU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU8y FN:s konferens Miljö och utveckling m.m. Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 10 mars 1992 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över vissa under den allmänna motionstiden 1992 väckta motioner

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU8 (pdf, 501 kB)

Yttrande 1991/92:JoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU7y Riksskogstaxeringen Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 18 februari 1992 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfålle att yttra sig över motionerna l991/92:Ub707 m och 1991/92:Ub708 vavseende

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU7 (pdf, 123 kB)

Yttrande 1991/92:JoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU6y Främjande av biobränsleanvändningen Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 10 mars 1992 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1991/92:97 om främjande av biobränsleanvändningen

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU6 (pdf, 200 kB)

Yttrande 1991/92:JoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU5y Privatisering av statligt ägda företag m.m. Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 26 november 1991 berett jordbruksutskottet tillfålle att senast den 3 december 1991 avge yttrande över proposition 1991/92:69

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU5 (pdf, 148 kB)

Yttrande 1991/92:JoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU4y Inriktningen av den ekonomiska politiken Till finansutskottet Finansutskottet har den 21 november 1991 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfålle att senast den 28 november 1991 yttra sig över proposition 1991/92:38

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU4 (pdf, 140 kB)

Yttrande 1991/92:JoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU3y Skogsvårdsavgiften Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 12 november 1991 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfålle att inkomma med yttrande över proposition 1991/92:60 om skattepolitik för tillväxt jämte

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU3 (pdf, 244 kB)

Yttrande 1991/92:JoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU2y Skatten på etanol m.m. Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 12 november 1991 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1991/92:67 om skatten på etanol m.m. jämte motioner. Propositionen

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU2 (pdf, 104 kB)

Yttrande 1991/92:JoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoUly ILOs konvention om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder 1991/92 JoUly Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 7 maj 1991 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfålle att senast den 24 oktober

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU1 (pdf, 180 kB)

Yttrande 1990/91:JoU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91:Jo U9y Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. 1990/91 JoU9y Till finansutskottet Finansutskottet har den 2 maj 1991 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU9 (pdf, 56 kB)