Dokument & lagar (388 träffar)

Motion 2005/06:K32 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skälen för presstödets avvecklande. Riksdagen avslår regeringens proposition 2005/06:201 i sin helhet. Riksdagen beslutar att avskaffa driftsstödet och utvecklingsstödet fr.o.m. den 1 januari 2007. Riksdagen begär


Utskottsberedning: 2005/06:KU40
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:K32 av Helena Bargholtz m.fl. (fp) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:K31 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om analys av neddragning av stödet till storstadstidningarna jämfört med landsortstidningarna. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning av sammanslagna och uppköpta tidningar.


Utskottsberedning: 2005/06:KU40
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:K31 av Ingvar Svensson m.fl. (kd) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:K33 av Kerstin Lundgren m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det sammanlagda årliga allmänna driftsstöd en storstadstidning högst kan berättigas till sänks med 4,5 miljoner kronor och att sänkningen skall ske stegvis med 1,5 miljoner kronor per år. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:KU40
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:K33 av Kerstin Lundgren m.fl. (c) (doc, 49 kB)

Motion 2005/06:K30 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:201. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en avveckling av presstödet. Tryckfrihetens ideal Informationsfriheten är central för det demokratiska samhället. Regeringsformen och tryckfrihetsförordningen garanterar varje


Utskottsberedning: 2005/06:KU40
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:K30 av Göran Lennmarker m.fl. (m) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:K29 av Gustav Fridolin (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ett reformerat inkomstgarantisystem för riksdagens ledamöter i enlighet med vad som anförs i motionen. Sammanfattning Uppdraget som riksdagsledamot är ett uppdrag givet av väljarna till en enskild person att driva en viss politik. Det är ett uppdrag baserat på förtroende


Utskottsberedning: 2005/06:KU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K29 av Gustav Fridolin (mp) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:K28 av Tobias Krantz m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör införa skärpta rutiner gällande verkställandet av riksdagens beslut. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med en strategi för hur hanteringen av riksdagens skrivelser till regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:KU34
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:K28 av Tobias Krantz m.fl. (fp) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:A5 av Gudrun Schyman (-)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om jämställdhetsdepartement och jämställdhetsminister utan andra uppdrag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om jämställdhetsutskott i riksdagen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:AU11 2005/06:KrU14 2006/07:KU4
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:A5 av Gudrun Schyman (-) (doc, 63 kB)

Motion 2005/06:K26 av Tobias Krantz m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fortsatta ansträngningar att förmå EG-kommissionen att ändra personuppgiftsdirektivet i enlighet med tidigare riksdagsbeslut. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att även sammanställningar


Utskottsberedning: 2005/06:KU37
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:K26 av Tobias Krantz m.fl. (fp) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:K25 av Kerstin Lundgren m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:162. Bakgrund Regeringen föreslår i proposition 2005/06:162 Förstärkt meddelarskydd för anställda i kommunala företag m.m. att meddelarskyddet för anställda och uppdragstagare i kommunala företag stärks och förtydligas. Förslaget innebär att anställda och


Utskottsberedning: 2005/06:KU36
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K25 av Kerstin Lundgren m.fl. (c) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:K27 av Kerstin Lundgren m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med åtgärder som säkrar en rättssäker tillämpning av lagen. Bakgrund I propositionen föreslår regeringen reformer som syftar till att underlätta behandlingen av


Utskottsberedning: 2005/06:KU37
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K27 av Kerstin Lundgren m.fl. (c) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:K24 av Ingrid Burman och Elina Linna (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslag till ändring i 14 kap. 2 sekretesslagen 1980:100Motivering Sekretesslagens betydelse inom hälso- och sjukvården är grundläggande för patientens trygghet i relation till hälso- och sjukvårdspersonalen. Det som avhandlas i relationen mellan vårdare och patienten är ofta


Utskottsberedning: 2005/06:KU35
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K24 av Ingrid Burman och Elina Linna (v) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:K22 av Gustav Fridolin m.fl. (mp)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 5 4 Motivering 6 4.1 Avgränsningar 6 4.2 Nya konventioner och konventioner som Sverige inte ratificerat m.m. 6 4.3 Diskriminering, rasism och homofobi 8 4.3.1 Inledning 8 4.3.2 Särskilt om diskriminering på grund av kön 8


Utskottsberedning: 2005/06:KU17 2005/06:KU19
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 41 avslag

Motion 2005/06:K22 av Gustav Fridolin m.fl. (mp) (doc, 122 kB)

Motion 2005/06:K21 av Helena Höij m.fl. (kd)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 2 Etisk grund 2 Hur byggs värdegrunden upp 3 Värdekommission 3 Förstärkta fri- och rättigheter 4 Fri- och rättighetsombudsman 5 Inrätta en författningsdomstol 5 Sverige långt ifrån perfekt 6 Regeringens handlingsplan 6 Barnen


Utskottsberedning: 2005/06:KU17
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:K21 av Helena Höij m.fl. (kd) (doc, 92 kB)

Motion 2005/06:K20 av Kerstin Lundgren m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kvinnors deltagande i kliniska läkemedelsprövningar måste fastställas i svensk lagstiftning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att läkemedelsförpackningarna borde märkas


Utskottsberedning: 2005/06:KU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:K20 av Kerstin Lundgren m.fl. (c) (doc, 62 kB)

Motion 2005/06:K19 av Liselott Hagberg m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag att kartlägga situationen när det gäller diskrimineringen av samer. Motivering Till de mest grundläggande rättigheterna hör den att självständigt avgöra sin etniska och


Utskottsberedning: 2005/06:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K19 av Liselott Hagberg m.fl. (fp) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:K17 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Sammanfattning 2 4 Inledning 2 5 Kritik av handlingsplanen 3 5.1 Rättighetsfrågor 3 5.1.1 Diskriminering 3 5.1.2 Barnets rättigheter 3 5.1.3 Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 3 5.1.4 Mäns våld mot kvinnor m.m. 4 5.1.5 Rättsstatliga


Utskottsberedning: 2005/06:KU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K17 av Göran Lennmarker m.fl. (m) (doc, 77 kB)

Motion 2005/06:K18 av Mats Einarsson m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inkorporering med svensk rätt av vissa MR-konventioner. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen omedelbart skall underteckna tilläggsprotokoll 12 till den europeiska


Utskottsberedning: 2005/06:KU17 2005/06:KU19
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:K18 av Mats Einarsson m.fl. (v) (doc, 59 kB)

Motion 2005/06:K23 av Magdalena Andersson (m)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om huvudregel för hälso- och sjukvården. 2 Motivering För att sjukhussekretessen skall brytas måste det i dagsläget handla om ett brott som kan ge minst två års fängelse. Regeringen föreslår nu att hälso- och sjukvårdens


Utskottsberedning: 2005/06:KU35
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K23 av Magdalena Andersson (m) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:K16 av Gustav Fridolin (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av förändrad ålderssammansättning bland ledamöterna i det statliga kommittéväsendet. Skälen för förslaget till beslut I Sverige är alla människor lika mycket värda och alla är lika inför lagen. Det finns


Utskottsberedning: 2005/06:KU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K16 av Gustav Fridolin (mp) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:K15 av Liselott Hagberg m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tilläggsdirektiv till Författningsutredningen om att skydda samernas ställning som ursprungsbefolkning i grundlagen. Riksdagen begär att regeringen återkommer med en redovisning av sin syn på hur Diskrimineringskommitténs


Utskottsberedning: 2005/06:KU19 2005/06:KU32
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:K15 av Liselott Hagberg m.fl. (fp) (doc, 59 kB)