Dokument & lagar (484 träffar)

Civilutskottets protokoll 2015/16:18

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM 2016-04-26 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:17 2 Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning CU18 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:85.

2016-04-26

Civilutskottets protokoll 2015/16:17

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM 2016-04-14 TID 9.309.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:16 2 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet

2016-04-14

Civilutskottets protokoll 2015/16:16

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM 2016-04-07 TID 9.309.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:15. 2 Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning CU18 Utskottet behandlade proposition 2015/16:85. Ärendet bordlades.

2016-04-07

Civilutskottets protokoll 2015/16:15

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:15 DATUM 2016-03-17 TID 9.3010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Susanne Primér från IT-enheten får närvara under dagens sammanträde. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 2 Justering av protokoll

2016-03-17

Civilutskottets protokoll 2015/16:14

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14 DATUM 2016-02-25 TID 9.30-9.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:13. 2 En kortare instanskedja för detaljplaner och områdes- bestämmelser CU16 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2016-02-25

Civilutskottets protokoll 2015/16:13

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:13 DATUM 2016-02-09 TID 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:11 och 2015/16:12. 2 Genomförande av hissdirektivet CU12 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:59. Utskottet

2016-02-09

Civilutskottets protokoll 2015/16:12

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:12 DATUM 2016-02-02 TID 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Presentation av rapport om miljömärkning av produkter Joakim Skotheim, utvärderings- och forskningssekretariatet, presenterade rapporten 2015/16:RFR9 Miljömärkning av produkter En översikt

2016-02-02

Civilutskottets protokoll 2015/16:11

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:11 DATUM 2016-01-26 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:10. 2 Mottagande av motion Utskottet beslutade att från miljö- och jordbruksutskottet ta emot motion 2015/16:1973 yrkande

2016-01-26

Yttrande 2015/16:CU3y

Civilutskottets yttrande 2015/16:CU3y Kommissionens arbetsprogram 2016 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har gett civilutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens arbetsprogram 2016 Dags för nya tag KOM2015 610 i de delar som berör civilutskottets beredningsområde. Civilutskottet lämnar i yttrandet vissa

2016-01-19

Yttrande 2015/16:CU3y (pdf, 193 kB)

Civilutskottets protokoll 2015/16:10

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:10 DATUM 2016-01-19 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Genomförande av hissdirektivet CU12 Utskottet behandlade proposition 2015/16:59. Ärendet bordlades. 2 Hushållningen med mark- och vattenområden CU13 Utskottet behandlade motioner. Ärendet

2016-01-19

Civilutskottets protokoll 2015/16:9

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:9 DATUM 2015-12-10 TID 9.30-9.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:8. 2 Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar CU10 Utskottet behandlade proposition 2015/16:4 och motion. Ärendet bordlades.

2015-12-10

Civilutskottets protokoll 2015/16:8

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:8 DATUM 2015-12-01 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:7. 2 Budgetpropositionen anslagsfördelningen m.m. CU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:1 och motioner.

2015-12-01

Civilutskottets protokoll 2015/16:7

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:7 DATUM 2015-11-26 TID 9.30-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Tommy Forsell från justitieutskottets kansli får närvara under dagens sammanträde. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 2 Justering

2015-11-26

Civilutskottets protokoll 2015/16:6

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:6 DATUM 2015-11-05 TID 9.30-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:5. 2 Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg CU5 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:12. Utskottet

2015-11-05

Civilutskottets protokoll 2015/16:5

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:5 DATUM 2015-11-03 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:4. 2 Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden CU4 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:128. Utskottet

2015-11-03

Yttrande 2015/16:CU2y

Civilutskottets yttrande 2015/16:CU2y Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor Till socialutskottet Socialutskottet beslutade den 29 september 2015 att ge civilutskottet tillfälle att senast den 22 oktober 2015 yttra sig över proposition 2014/15:127 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor och de motioner

2015-10-22

Yttrande 2015/16:CU2y (pdf, 193 kB)

Yttrande 2015/16:CU1y

Civilutskottets yttrande 2015/16:CU1y Utgiftsram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Till finansutskottet Finansutskottet har gett civilutskottet tillfälle att yttra sig över Budgetpropositionen för 2016 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor

2015-10-22

Yttrande 2015/16:CU1y (pdf, 155 kB)

Civilutskottets protokoll 2015/16:4

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:4 DATUM 2015-10-22 TID 9.30-9.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:3. 2 Sjöfylleri CU2 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2015/16:CU2. 3 Nya steg för

2015-10-22

Civilutskottets protokoll 2015/16:3

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:3 DATUM 2015-10-13 TID 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:2. 2 Aktuella EU-frågor Statssekreteraren Catharina Espmark m.fl.Justitiedepartementet, informerade utskottet om direktivförslaget

2015-10-13

Civilutskottets protokoll 2015/16:2

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:2 DATUM 2015-10-01 TID 9.30-9.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:1. 2 Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden CU4 Utskottet behandlade proposition 2014/15:128. Ärendet bordlades. 3 Gäldenärens

2015-10-01