Dokument & lagar (52 träffar)

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:9

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:9 DATUM 2017-11-09 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Försvarsdepartementet inför FAC försvar Statssekreterare Jan Salestrand, ämnesrådet Ola Hedin, kanslirådet Christina Wilén, departementssekreterarna Roza Nermany och Erica Altby samt

2017-11-09

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:8

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8 DATUM 2017-11-07 TID 11.0011.55 18.0019.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information av Försvarets materielverk FMV Generaldirektör Göran Mårtensson, chefen för Gripen Vidmakthållande Peter Axelsson och informationschefen för Informationsstaben Toni Eriksson

2017-11-07

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:7

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:7 DATUM 2017-10-26 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Start för Europeiska försvarsfonden FöU10 Utskottet fortsatte granskningen av KOM2017 295. Utskottet justerade utlåtande 2017/18:10. SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. 2 Justering av protokoll

2017-10-26

Yttrande 2017/18:FöU2y

Försvarsutskottets yttrande 2017/18:FöU2y Sveriges sjöterritorium och maritima zoner Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 21 september 2017 att ge försvarsutskottet tillfälle att senast den 17 oktober yttra sig över proposition 2016/17:215 Sveriges sjöterritorium och maritima zoner och eventuella följdmotioner

2017-10-19

Yttrande 2017/18:FöU2y (pdf, 131 kB)

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:6

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:6 DATUM 2017-10-19 TID 10.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Reglerna om finansiering av kärnavfallshanteringen FöU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:199 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2017/18:FöU2. KD-ledamoten anmälde en

2017-10-19

Yttrande 2017/18:FöU3y

Försvarsutskottets yttrande 2017/18:FöU3y Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 21 september 2017 att ge försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2016/17:196 Sveriges samlade politik för internationell

2017-10-18

Yttrande 2017/18:FöU3y (pdf, 157 kB)

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:5

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:5 DATUM 2017-10-17 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Sveriges sjöterritorium och maritima zoner FöU2y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet över proposition 2016/17:215. Utskottet justerade yttrande 2017/18:FöU2y.

2017-10-17

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:4

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017-10-12 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:3. 2 Start för Europeiska försvarsfonden FöU10 Utskottet inledde granskningen av KOM2017 295. Ärendet bordlades. 3 Sveriges sjöterritorium

2017-10-12

Yttrande 2017/18:FöU1y

Försvarsutskottets yttrande 2017/18:FöU1y Det europeiska försvarets framtid Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 21 september 2017 att ge försvarsutskottet möjlighet att yttra sig över kommissionens diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid KOM2017 315I yttrandet finns två avvikande meningar

2017-10-11

Yttrande 2017/18:FöU1y (pdf, 144 kB)

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:3

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3 DATUM 2017-10-10 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Det europeiska försvarets framtid FöU1y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid KOM2017

2017-10-10

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:3 (docx, 27 kB)

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:2

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:2 DATUM 2017-09-28 TID 10.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information av Försvarsmakten Överbefälhavare Micael Bydén, överste Niclas T Karlsson och politiskt sakkunnige Ingrid Ask informerade om försvarsmaktsövning Aurora 17, internationella insatser och

2017-09-28

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:1

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:1 DATUM 2017-09-21 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Återrapport från informella försvarsministermötet av Försvarsdepartementet Statssekreterare Jan Salestrand, ämnesrådet Ola Hedin, ämnessakkunnige Erik Berglund och departementssekreterare Erica Altby

2017-09-21

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:1 (docx, 30 kB)