Dokument & lagar (12 träffar)

Yttrande 1992/93:FöU11

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1992/93:FöUlly Svenskt deltagande i av FN:s säkerhetsråd beslutade insatser för säkerställande av fred i  1992/93 f.d. Jugoslavien  FöUlly Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 25 maj beslutat bereda försvarsutskottet

1992-12-31

Yttrande 1992/93:FöU11 (pdf, 264 kB)

Yttrande 1992/93:FöU10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1992/93:FöU10y Saneringsprogram för de offentliga finanserna 1994-1998 1992/93 FöUlOy Till finansutskottet Finansutskottet har den 29 april 1993 beslutat bereda försvarsutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1992/93:150

1992-12-31

Yttrande 1992/93:FöU10 (pdf, 162 kB)

Yttrande 1992/93:FöU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1992/93:FöU9y Totalförsvaret och bolagisering Till trafikutskottet Trafikutskottet har den I april 1993 beslutat bereda försvarsutskottet tillfålle alt senast den 27 april 1993 avge yttrande över proposition 1992/93:200 om Telelag

1992-12-31

Yttrande 1992/93:FöU9 (pdf, 146 kB)

Yttrande 1992/93:FöU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1992/93:FöU8y En kretsloppsanpassad samhällsutveckling Till jordbruksutskottet Bakgrund Jordbruksutskottet har genom beslut den 23 mars 1993 berett försvarsutskottet tillfålle all senast den 20 april 1993 avge yttrande över proposition

1992-12-31

Yttrande 1992/93:FöU8 (pdf, 165 kB)

Yttrande 1992/93:FöU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1992/93:Fö U7y Svensk frivillig fredsstyrka Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 9 februari 1993 berett försvarsutskottet tillfålle atl senast den 16 april avge yttrande över motion 1992/93:409 yrkande 4. Bakgrund Allmänt

1992-12-31

Yttrande 1992/93:FöU7 (pdf, 179 kB)

Yttrande 1992/93:FöU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1992/93:FöU6y Civil beredskap och räddningstjänst hos länsstyrelserna 1992/93 FöU6y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 9 februari 1993 berett försvarsutskottet tillSlle att senast den 11 mars 1993 avge yttrande över

1992-12-31

Yttrande 1992/93:FöU6 (pdf, 104 kB)

Yttrande 1992/93:FöU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1992/93:FöU5y Ny organisation för förvaltning av statens fastigheter och lokaler, m.m. 1992/93 FöU5y Till finansutskottet Finansutskottet har den 3 november 1992 berett försvarsutskottet tillfålle att senast den 25 november kl.

1992-12-31

Yttrande 1992/93:FöU5 (pdf, 205 kB)

Yttrande 1992/93:FöU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1992/93:FöU4y o Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin 1992/93 FöU4y Till finansutskottet Finansutskottet har den 3 november beslutat bereda bl.a. försvarsutskottet tillfålle atl avge yttrande över proposition 1992/93:50

1992-12-31

Yttrande 1992/93:FöU4 (pdf, 189 kB)

Yttrande 1992/93:FöU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1992/93:FöU3y ökad konkurrens i kommunal verksamhet Till socialutskottet Socialutskottet har den 22 oktober beslutat bereda försvarsutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1992/93:43 om ökad konkurrens i kommunal

1992-12-31

Yttrande 1992/93:FöU3 (pdf, 143 kB)

Yttrande 1992/93:FöU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1992/93:FöU2y Lag om krigsmateriel Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 6 augusti beslutat bereda försvarsutskottet tillfålle atl avge yttrande över proposition 1991/92:174 Lag om krigsmateriel jämte motioner. Propositionen

1992-12-31

Yttrande 1992/93:FöU2 (pdf, 292 kB)

Yttrande 1974:FöU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande nr 2 år 1974  FöU 1974:2 y Nr2y Försvarsutskottets yttrande över motionen 1974:838 om befrielse för fiskefartyg i utrikes trafik från avgiftsskyldighet beträffande oljelagring. Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet beslöt

1974-12-31

Yttrande 1974:FöU2 (pdf, 126 kB)

Yttrande 1974:FöU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande nr 1 år 1974 FÖU 1974:1 y Nr 1 y Försvarsutskottets yttrande över motionen 1974:345 om gemensam stationeringsort för civilbefälhavaren och militärbefälhavaren. Till civilutskottet Genom beslut den 8 februari 1974 har civilutskottet

1974-12-31

Yttrande 1974:FöU1 (pdf, 147 kB)