Dokument & lagar (2 träffar)

Yttrande 1991/92:FöU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. m Försvarsutskottets yttrancde 1991/92:FöUly Riktlinjer för den statliga fastighetsförvaltningen och ombildningen av 1991/92 byggnadsstyrelsen m.m. FöUly Till finansutskottet Finansutskottet har den 21 november 1991 beslutat bereda försvarsutskottet

1991-12-31

Yttrande 1991/92:FöU1 (pdf, 93 kB)

Yttrande 1989/90:FöU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1989/90:FöUly Godkännande av konventionen om barnets rättigheter 1989/90 FöUly Till socialutskottet Socialutskottet har berett försvarsutskottet tillfålle att senast den 3 maj 1990 yttra sig över de delar av proposition 1989/90:107

1989-12-31

Yttrande 1989/90:FöU1 (pdf, 86 kB)