Dokument & lagar (8 träffar)

Yttrande 1989/90:LU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1989/90:LU5y Reformerad inkomst- och företagsbeskattning 1989/90 LU5y Till skatteutskottet Skatteutskottet har beslutat bereda lagutskottet tillfålle att yttra sig över propositionerna 1989/90:110 om reformerad inkomst- och företagsbeskattning

1989-12-31

Yttrande 1989/90:LU5 (pdf, 69 kB)

Yttrande 1989/90:LU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1989/90:LU4y Godkännade av FN-konventionen om barnets rätdgheter 1989/90 LU4y Till socialutskottet Socialutskottet har berett lagutskottet tillfålle att yttra sig över de delar av proposition 1989/90:107 om godkännande av FN-konventionen

1989-12-31

Yttrande 1989/90:LU4 (pdf, 136 kB)

Yttrande 1989/90:LU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1989/90:LU3y Ny summarisk process Till justitieutskottet Justitieutskottet har berett lagutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:85 om ny summarisk process jämte motionerna 1989/90:Ju402 av Gunilla André m.fl c1989/90:Ju23

1989-12-31

Yttrande 1989/90:LU3 (pdf, 359 kB)

Yttrande 1989/90:LU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1989/90:LU2y Handelsregistret i Stockholm Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har beslutat bereda lagutskottet tillfalle att yttra sig över proposition 1989/90:100, bilaga 15 civildepartementet om anslag till länsstyrelserna s.

1989-12-31

Yttrande 1989/90:LU2 (pdf, 97 kB)

Yttrande 1989/90:LU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1989/90:LUly överförande av ärenden angående patent- och registreringsverket till lagutskottet 1989/90 LUly Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat inhämta yttrande från lagutskottet över motion 1988/89:K312

1989-12-31

Yttrande 1989/90:LU1 (pdf, 52 kB)

Yttrande 1989/90:FöU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1989/90:FöUly Godkännande av konventionen om barnets rättigheter 1989/90 FöUly Till socialutskottet Socialutskottet har berett försvarsutskottet tillfålle att senast den 3 maj 1990 yttra sig över de delar av proposition 1989/90:107

1989-12-31

Yttrande 1989/90:FöU1 (pdf, 86 kB)

Yttrande 1972:FöU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande nr 2 år 1972 FöU 1972:2 y Nr2y Försvarsutskottets yttrande över vissa delar av propositionen 1972:125 angående konjunkturstimulerande åtgärder. Till finansutskottet Genom beslut den 9 november 1972 har finansutskottet hemställt

1972-12-31

Yttrande 1972:FöU2 (pdf, 73 kB)

Yttrande 1972:FöU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande nr 1 år 1972 FöU 1972:1 y Till civilutskottet Genom beslut den 1 februari 1972 har civikuskottet hemställt att försvarsutskottet avger yttrande över motionen 1972:1437 om ändring av civil- och militärområdesgränserna för Gävleborgs

1972-12-31

Yttrande 1972:FöU1 (pdf, 532 kB)