Dokument & lagar (9 träffar)

Yttrande 1988/89:SfU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialforsäkringsutskottets yttrande 1988/89:SfU5y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har den 9 maj 1989 beslutat bereda socialförsäkringsut-skottet tillfälle att yttra sig över proposition 1988/89:150 med förslag till slutlig

1988-12-31

Yttrande 1988/89:SfU5 (pdf, 591 kB)

Yttrande 1988/89:SfU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1988/89:SfU4y överdel av proposition 1988/89:96 om legitimation för vissa kiropraktorer, m.m.jämte motioner 1988/89 SfU4y Till socialutskottet Socialutskottet har den 4 april 1989 beslutat bereda socialförsäkringsutskottet

1988-12-31

Yttrande 1988/89:SfU4 (pdf, 139 kB)

Yttrande 1988/89:SfU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1988/89 SfU3y över proposition 1988/89:47 om vissa ekonomiskpolitiska åtgärder, m.m.jämte motioner 1988/89 SfU3y Till finansutskottet Finansutskottet har den 17 november 1988 beslutat bereda socialförsäkringsutskottet

1988-12-31

Yttrande 1988/89:SfU3 (pdf, 114 kB)

Yttrande 1988/89:SfU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1988/89:SfU2y Inkomstunderlag vid beräkning av kommunalt bostadstillägg KBTm. m. m 1988/89 SfU2y Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 8 november 1988 berett socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig

1988-12-31

Yttrande 1988/89:SfU2 (pdf, 303 kB)

Yttrande 1988/89:SfU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1988/89:SfUly Äldreomsorgen inför 90-talet 1988/89 SfUly Till socialutskottet Socialutskottet har den 11 oktober 1988 berett socialförsäkringsutskottet tillfälle att avge yttrande över dels proposition 1987/88:176 om

1988-12-31

Yttrande 1988/89:SfU1 (pdf, 269 kB)

Yttrande 1988/89:FöU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1988/89:FöUly Hälso- och sjukvården i krig 1988/89 FöUly Till socialutskottet I yttrandet behandlas yrkande 5 i motion 1987/88:Fö207 fpvilket försvarsutskottet beslutat att med eget yttrande överlämna till socialutskottet. Bakgrund

1988-12-31

Yttrande 1988/89:FöU1 (pdf, 93 kB)

Yttrande 1986/87:FöU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1986/87:3 y över motionsyrkande om en professur i säkerhetspolitisk forskning FÖU 1986/87:3 y Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 17 mars 1987 beslutat bereda försvarsutskottet ttllfälle att yttra sig över

1986-12-31

Yttrande 1986/87:FöU3 (pdf, 124 kB)

Yttrande 1986/87:FöU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1986/87:2 y över motioner om instiftande av minnesmedaljer FöU 1986/87:2 y Till konstitutionsutskottet I yttrandet behandlas motionerna 1985/86:Fö314, Fö315 och Fö321 som alla innehåller förslag om införande av minnesmedaljer

1986-12-31

Yttrande 1986/87:FöU2 (pdf, 110 kB)

Yttrande 1986/87:FöU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1986/87:1 y över bilaga 1 i proposition 1986/87:18 om vissa åtgärder m. m. efter Tjernobylolyckan jämte  iQfiA/7-i motioner Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 14 oktober 1986 i fråga om proposition 1986/87:18 om vissa

1986-12-31

Yttrande 1986/87:FöU1 (pdf, 484 kB)