Dokument & lagar (16 träffar)

Yttrande 1986/87:KU13

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1986/87:13 y över del av motion om ledning av den statliga förvaltningen KU 1986/87:13 y Till arbetsmarknadsutskottet 1 yttrandet behandlas motion 1986/87:K112 yrkande 8, väckt med anledning av proposition 1986/87:99 om

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KU13 (pdf, 48 kB)

Yttrande 1986/87:KU12

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1986/87:12 y om viss fråga rörande tillämpningen av 2 kap. 6 regeringsformen, m. m. prop. 1986/87:79och  iq86/87-i7 motion 1986/87:Sol08 Till socialutskottet Socialutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KU12 (pdf, 160 kB)

Yttrande 1986/87:KU11

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1986/87:11 y angående stöd till kultur- och organisationstidskrifter KU 1986/87:11 y Till kulturutskottet Kulturutskottet har berett konstitulionsutskoltet tillfälle att yttra sig över följande motioner rörande stöd till

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KU11 (pdf, 229 kB)

Yttrande 1986/87:KU10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1986/87:10 y över riksdagens revisorers förslag 1985/86:23 angående rutiner vid ansökan om svenskt medborgarskap KU 1986/87:10 y Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskoltet har begärt konstilutionsutskottets

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KU10 (pdf, 103 kB)

Yttrande 1986/87:KU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1986/87:9 y över proposition 1986/87:61 om en tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag m.m. jämte motioner KU 1986/87:9 y Till skatteutskottet Skalleutskottet har begärt yttrande från konslitutionsulskottet

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KU9 (pdf, 576 kB)

Yttrande 1986/87:KU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1986/87:8 y över viss sekretessfråga i proposition 1986/87:47 angående ändringar i taxeringsorganisationen KU 1986/87:8 y Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KU8 (pdf, 77 kB)

Yttrande 1986/87:KU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1986/87:7 y över proposition 1986/87:48 om bostadspolitiken jämte motioner KU 1986/87:7 y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle alt yttra sig över proposition 1986/87:48 om

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KU7 (pdf, 61 kB)

Yttrande 1986/87:KU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1986/87:6 y om tjänstebostäder för präster och om förvaltningen av kyrklig jord prop. 1986/87:13 jämte motioner KU 1986/87:6 y Till kulturutskottet Kulturutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KU6 (pdf, 183 kB)

Yttrande 1986/87:KU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1986/87:5 y angående förbud mot kärnkraftsreaktorer m.m. prop. 1986/87:24 KU 1986/87:5 y Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett konstitulionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1986/87:24 jämte

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KU5 (pdf, 96 kB)

Yttrande 1986/87:KU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1986/87:4 y över proposition 1986/87:38 om godkännande av överenskommelse med Finland om  KU suveränitetsholmarna i Torne, Muonio och 1986/87:4 y Könkämä älvar Till lagutskottet Lagutskottet har begärt yttrande från konstitutionsutskottet

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KU4 (pdf, 59 kB)

Yttrande 1986/87:KU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1986/87:3 y angående vissa sekretessfrågor prop. 1986/87:2 jämtemotioner KU 1986/87:3 y Till socialutskottet Socialutskottet har berett konslitutionsulskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1986/87:2 med förslag

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KU3 (pdf, 169 kB)

Yttrande 1986/87:KU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1986/87:2 y om åtgärder för att stärka domares ställning g i KU 1986/87:2 y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över motion 1985/86:A702 av Allan

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KU2 (pdf, 96 kB)

Yttrande 1986/87:KU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1986/87:1 y med anledning av motioner om förhållanden mellan tryckfrihet och upphovsrätt KU 1986/87: l.y. Till lagutskottet  Lagutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle,att yttra sig över motionerna 1985/86:L245

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KU1 (pdf, 232 kB)

Yttrande 1986/87:FöU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1986/87:3 y över motionsyrkande om en professur i säkerhetspolitisk forskning FÖU 1986/87:3 y Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 17 mars 1987 beslutat bereda försvarsutskottet ttllfälle att yttra sig över

1986-12-31

Yttrande 1986/87:FöU3 (pdf, 124 kB)

Yttrande 1986/87:FöU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1986/87:2 y över motioner om instiftande av minnesmedaljer FöU 1986/87:2 y Till konstitutionsutskottet I yttrandet behandlas motionerna 1985/86:Fö314, Fö315 och Fö321 som alla innehåller förslag om införande av minnesmedaljer

1986-12-31

Yttrande 1986/87:FöU2 (pdf, 110 kB)

Yttrande 1986/87:FöU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1986/87:1 y över bilaga 1 i proposition 1986/87:18 om vissa åtgärder m. m. efter Tjernobylolyckan jämte  iQfiA/7-i motioner Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 14 oktober 1986 i fråga om proposition 1986/87:18 om vissa

1986-12-31

Yttrande 1986/87:FöU1 (pdf, 484 kB)