Dokument & lagar (170 träffar)

Motion 2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. SD Äganderätt i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utformningen av kompensationsmodeller för brukandebegränsningar av mark som inskränker äganderätten behöver utredas och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:CU13 2018/19:CU5 2018/19:JuU10 2018/19:MJU18 2018/19:MJU8 2018/19:MJU9
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. (SD) (docx, 82 kB) Motion 2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. (SD) (pdf, 128 kB)

Motion 2018/19:1290 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1290 av Yasmine Eriksson m.fl. SD För ett stärkt djurskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bevara och utveckla svensk animalieproduktion och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10 2018/19:JuU11 2018/19:MJU11 2018/19:MJU17 2018/19:UbU14
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2018/19:1290 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:1290 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) (pdf, 100 kB)

Motion 2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. SD Det svenska jordbruket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga berörda myndigheter ska genomföra EU-direktiv och tillämpa EU-förordningar på ett sätt som ger så goda konkurrensförutsättningar som möjligt


Utskottsberedning: 2018/19:CU5 2018/19:FöU7 2018/19:MJU11 2018/19:MJU12 2018/19:MJU13 2018/19:MJU17 2018/19:MJU18 2018/19:MJU2 2018/19:MJU5 2018/19:MJU9 2018/19:NU13 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 36 avslag, 2 bifall,

Motion 2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) (pdf, 123 kB)

Motion 2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. SD En svensk skogspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den svenska skogsbruksmodellen där två övergripande och jämställda skogspolitiska mål, produktionsmålet och miljömålet, huvudsakligen eftersträvas på


Utskottsberedning: 2018/19:CU11 2018/19:CU5 2018/19:FöU7 2018/19:KrU7 2018/19:MJU8 2018/19:MJU9 2018/19:SkU11 2018/19:SkU12 2018/19:TU16 2018/19:UbU12
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD) (pdf, 138 kB)

Motion 2018/19:1286 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1286 av Angelika Bengtsson m.fl. SD Idrottsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förnyad elitsatsning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder i syfte att säkerställa


Utskottsberedning: 2018/19:KrU1 2018/19:KrU10 2018/19:SkU11
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2018/19:1286 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:1286 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:1283 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1283 av Angelika Bengtsson m.fl. SD Matchfixning och straffskärpningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta frågan på allvar och utreda möjligheten att höja straffsatserna för mutbrott och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:KrU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:1283 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1283 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. SD Säkerhetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ingå ett defensivt försvarsförbund med Finland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:FöU1 2018/19:FöU6 2018/19:FöU7 2018/19:FöU9 2018/19:JuU10 2018/19:JuU16 2018/19:SoU11 2018/19:UU12 2018/19:UU14
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 102 kB)

Motion 2018/19:1122 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1122 av Jimmy Ståhl m.fl. SD En konkurrenskraftig svensk sjöfart Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1 Sverigedemokraternas vision för en konkurrenskraftig svensk sjöfart 1.1 Vision 2 Svensk sjöfarts betydelse 3 Sjöfartens historiska betydelse 4 Konkurrens inom sjöfarten


Utskottsberedning: 2018/19:SkU11 2018/19:TU14 2018/19:TU5 2018/19:TU7 2018/19:UbU14
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 27 avslag

Motion 2018/19:1122 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (docx, 89 kB) Motion 2018/19:1122 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (pdf, 133 kB)

Motion 2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. SD Ett konkurrenskraftigt svenskt väginfrastruktursystem Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1 Sverigedemokraternas vision för ett konkurrenskraftigt svenskt väginfrastruktursystem 1.1 Vision 2 Väginfrastruktursystemets betydelse 3 Vägnätets


Utskottsberedning: 2018/19:CU12 2018/19:CU6 2018/19:FöU7 2018/19:JuU10 2018/19:NU13 2018/19:SkU12 2018/19:TU1 2018/19:TU11 2018/19:TU13 2018/19:TU16 2018/19:TU5 2018/19:TU7 2018/19:UbU12 2018/19:UbU8
Riksdagsbeslut (58 yrkanden): 57 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) (docx, 106 kB) Motion 2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) (pdf, 191 kB)

Motion 2018/19:1118 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1118 av Jimmy Ståhl m.fl. SD En konkurrenskraftig svensk flygindustri Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1 Sverigedemokraternas vision för en konkurrenskraftig svensk flygindustri 1.1 Vision 2 Sveriges flygindustri 3 Flygindustrins historiska betydelse 4 Konkurrens inom


Utskottsberedning: 2018/19:SkU12 2018/19:TU15 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2018/19:1118 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (docx, 82 kB) Motion 2018/19:1118 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (pdf, 113 kB)

Motion 2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. SD Sverigedemokraternas bostadspolitik Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1 Inledning 2 Så når vi målen 3 Ökad trygghet i förorterna 4 Nationell handlingsplan för otrygga områden 5 Avskaffa ebo-lagen 6 Motverka trångboddhet 7


Utskottsberedning: 2018/19:CU1 2018/19:CU11 2018/19:CU12 2018/19:CU5 2018/19:CU8 2018/19:KrU1 2018/19:SfU16 2018/19:SfU21 2018/19:SkU10 2018/19:SkU11
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 31 avslag

Motion 2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. (SD) (docx, 87 kB) Motion 2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. (SD) (pdf, 128 kB)

Motion 2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. SD Barnvänlig familjerätt Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1 Inledning 2 Barndomsgaranti 3 Fastställande av faderskap 4 Gemensam vårdnad som norm 5 Barnets bästa vid separationer 6 Fokus på barnen vid tvist i domstol 7 Databas över


Utskottsberedning: 2018/19:CU7 2018/19:JuU11 2018/19:JuU14 2018/19:KrU8 2018/19:SfU17 2018/19:SoU9
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 28 avslag, 2 bifall,

Motion 2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (docx, 83 kB) Motion 2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (pdf, 113 kB)

Motion 2018/19:857 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:857 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. SD Vård och omsorg i fråga om äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som ser över hur en ny rättighetslag för äldreomsorgen kan se ut och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10 2018/19:SoU1 2018/19:SoU13 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2018/19:857 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) (docx, 80 kB) Motion 2018/19:857 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) (pdf, 108 kB)

Motion 2018/19:855 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:855 av Per Ramhorn m.fl. SD En tillgänglig vård i världsklass Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast möjligt vidta åtgärder för en mer tillgänglig vård och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2018/19:FiU26 2018/19:FiU3 2018/19:JuU11 2018/19:KU28 2018/19:SoU1 2018/19:SoU12 2018/19:SoU15 2018/19:SoU8 2018/19:UbU15 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (63 yrkanden): 61 avslag, 2 bifall,

Motion 2018/19:855 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 93 kB) Motion 2018/19:855 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 142 kB)

Motion 2018/19:981 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:981 av Mikael Eskilandersson m.fl. SD Sverigevänlig konsumentpolitik Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1 Inledning 2 Vårt mål för konsumentpolitiken 3 Ursprungsmärkning 4 Innehållsförteckning på alkoholhaltiga drycker 5 Ursprungsmärkta menyer 6 Handla svenskt 7 Barn


Utskottsberedning: 2018/19:CU1 2018/19:CU10 2018/19:CU7 2018/19:FiU34 2018/19:JuU10 2018/19:JuU11 2018/19:MJU12 2019/20:KrU6
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2018/19:981 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:981 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (pdf, 98 kB)

Motion 2018/19:756 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:756 av Christina Höj Larsen m.fl. V Rättighetsbaserat flyktingmottagande byggt på välfärd 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Hösten 2015 5 Ett mottagande baserat på rättigheter och välfärd 5.1 Bekämpa rasismen 6 Mottagandeutredningen


Utskottsberedning: 2018/19:AU7 2018/19:AU8 2018/19:FiU25 2018/19:SfU16 2018/19:SkU14 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU11 2018/19:UbU13 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 30 avslag

Motion 2018/19:756 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (docx, 112 kB) Motion 2018/19:756 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (pdf, 195 kB)

Motion 2018/19:765 av Roger Richtoff m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:765 av Roger Richtoff m.fl. SD Veteranfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en helgdag för svenska veteraner och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att veteraner i vissa fall bör


Utskottsberedning: 2018/19:KU18 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:765 av Roger Richtoff m.fl. (SD) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:765 av Roger Richtoff m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:759 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:759 av Linda Westerlund Snecker m.fl. V Brottsoffer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda ett nytt särskilt personsäkerhetsprogram och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10 2018/19:JuU12 2018/19:JuU13 2018/19:JuU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2018/19:759 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (docx, 82 kB) Motion 2018/19:759 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (pdf, 115 kB)

Motion 2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. SD Åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla utfärdandet av kontaktförbud och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2018/19:AU1 2018/19:AU10 2018/19:AU8 2018/19:CU11 2018/19:JuU1 2018/19:JuU11 2018/19:JuU12 2018/19:JuU14 2018/19:KrU15 2018/19:SfU16 2018/19:SfU17 2018/19:TU11
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 22 avslag, 2 bifall,

Motion 2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 92 kB) Motion 2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 152 kB)

Motion 2018/19:732 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:732 av Adam Marttinen m.fl. SD Störande vid polismans ingripande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och föreslå en lagändring för att kunna beivra handlingar då en eller flera personer medvetet stör polisens arbete, och detta


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:732 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:732 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)