Dokument & lagar (170 träffar)

Motion 2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. SD Totalförsvarspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anslaget inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap aldrig bör underskrida 2,0 procent av BNP avsnitt 2 och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:FiU25 2018/19:FöU1 2018/19:FöU6 2018/19:FöU7 2018/19:FöU8 2018/19:FöU9 2018/19:SkU10 2018/19:UbU13 2018/19:UbU14 2018/19:UU10
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 31 avslag

Motion 2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) (docx, 100 kB) Motion 2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) (pdf, 157 kB)

Motion 2018/19:758 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:758 av Jon Thorbjörnson m.fl. V Vårdnad och umgänge 1  Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör göra en översyn av hur vårdnadsreglerna tillämpas i praktiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2018/19:CU7 2018/19:JuU12 2018/19:SoU9
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2018/19:758 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V) (docx, 81 kB) Motion 2018/19:758 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V) (pdf, 117 kB)

Motion 2018/19:692 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:692 av Linda Westerlund Snecker m.fl. V Bättre förutsättningar för polisens arbete 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra åt Polismyndigheten att vidta åtgärder för att underlätta för poliser att vittna i domstol


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10 2018/19:UbU14
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2018/19:692 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:692 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (pdf, 121 kB)

Motion 2018/19:644 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:644 av Aron Emilsson m.fl. SD Dataspel som kulturform Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna och formerna för ett institut på spelområdet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2018/19:KrU1 2018/19:SkU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 2 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:644 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2018/19:644 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:427 av David Lång m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:427 av David Lång m.fl. SD Tullverkets inriktning 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Tullverket bör ges i uppdrag att ytterligare intensifiera sitt arbete mot den organiserade kriminaliteten och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:SkU1
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2018/19:427 av David Lång m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:427 av David Lång m.fl. (SD) (pdf, 95 kB)

Motion 2018/19:295 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:295 av Linda Westerlund Snecker m.fl. V En modern kriminalvård 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Kriminalvårdens programverksamhet bör utökas till att även omfatta program för personer som begått hedersrelaterad brottslighet och


Utskottsberedning: 2018/19:JuU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2018/19:295 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:295 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (pdf, 108 kB)

Motion 2018/19:294 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:294 av Linda Westerlund Snecker m.fl. V Brottslighet riktad mot välfärden 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda möjligheten att avkriminalisera vissa bidragsbrott och i stället införa administrativa sanktionsavgifter


Utskottsberedning: 2018/19:CU9 2018/19:JuU10 2018/19:SfU20
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:294 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (docx, 79 kB) Motion 2018/19:294 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (pdf, 114 kB)

Motion 2018/19:237 av Tony Haddou m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:237 av Tony Haddou m.fl. V Skatteflykt och skattebrott 1  Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som innebär att straff utdöms för de som ägnar sig åt skatteflykt eller medhjälp till skatteflykt,


Utskottsberedning: 2018/19:FiU22 2018/19:FiU34 2018/19:JuU11 2018/19:SkU14
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2018/19:237 av Tony Haddou m.fl. (V) (docx, 65 kB) Motion 2018/19:237 av Tony Haddou m.fl. (V) (pdf, 104 kB)

Motion 2018/19:175 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:175 av Josef Fransson m.fl. SD Förmånsbeskattning inom den nationella insatsverksamheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda undantag i förmånsbeskattning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det har medialt uppmärksammats


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:175 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:175 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:168 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:168 av Tobias Andersson m.fl. SD Avskaffa kemikalieskatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa kemikalieskatten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska


Utskottsberedning: 2018/19:MJU7 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:168 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:168 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:160 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:160 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD Kapitalförsörjning och riskkapital Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktningen för den statliga riskkapitalfinansieringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2018/19:NU4 2018/19:NU7 2018/19:SkU10 2018/19:SkU11
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2018/19:160 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:160 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 90 kB)

Motion 2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD En hållbar energipolitik Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1 Energipolitikens inriktning Den svenska energipolitiken 2 Energitillförsel 2.1 Vattenkraft 2.1.1 Småskalig vattenkraft 2.1.2 Utökad magasineringskapacitet 2.2 Kärnkraft


Utskottsberedning: 2018/19:CU12 2018/19:MJU17 2018/19:MJU18 2018/19:MJU2 2018/19:MJU4 2018/19:MJU5 2018/19:NU12 2018/19:NU14 2018/19:NU8 2018/19:SkU11 2018/19:UbU14
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 34 avslag, 2 bifall,

Motion 2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 91 kB) Motion 2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 144 kB)

Motion 2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD En tillväxtorienterad politik för industrilandet Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga om energipolitikens inriktning med hänsyn tagen till industrin och den svenska nationens behov


Utskottsberedning: 2018/19:AU2 2018/19:AU6 2018/19:FöU6 2018/19:MJU18 2018/19:MJU5 2018/19:NU14 2018/19:NU7 2018/19:SkU10 2018/19:SkU14 2018/19:TU11 2018/19:TU5 2018/19:UbU13 2018/19:UbU14 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 16 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 97 kB)

Motion 2018/19:144 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:144 av Eric Palmqvist m.fl. SD Turism och besöksnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om turismens betydelse och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för


Utskottsberedning: 2018/19:NU7 2018/19:SkU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:144 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:144 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:150 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:150 av Tobias Andersson m.fl. SD Stärkt trygghet för Sveriges butiksägare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag som gör det betydligt lättare än i dag att få tillstånd till kameraövervakning kring butiker


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10 2018/19:JuU11 2018/19:JuU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:150 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:150 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:138 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:138 av Adam Marttinen m.fl. SD Åtgärder mot unga lagöverträdare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sänkt straffmyndighetsålder och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om borttagen straffrabatt


Utskottsberedning: 2018/19:JuU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2018/19:138 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:138 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. SD Sveriges vapenlagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny tillståndsmyndighet för vapenlicensfrågor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2018/19:JuU29 2018/19:MJU6 2018/19:SkU1
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 10 avslag, 2 bifall,

Motion 2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 90 kB)

Motion 2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. SD Straff och påföljder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för våldsbrott och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpt straff för vapenbrott


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7 2018/19:JuU10 2018/19:JuU11 2018/19:JuU12 2018/19:JuU13 2018/19:JuU14 2018/19:JuU25 2018/19:JuU29 2018/19:SfU16
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 22 avslag, 8 bifall,

Motion 2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 124 kB)

Motion 2018/19:135 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:135 av Adam Marttinen m.fl. SD Ny Brårapport Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beställa en ny Brårapport om invandrarbrottslighet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det var över 10 år sedan Brottsförebyggande rådet kom


Utskottsberedning: 2018/19:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:135 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:135 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. SD Krafttag mot radikalism, extremism och terrorism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpt regelverk och tillsyn gällande bidrag till ideella föreningar och trossamfund och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10 2018/19:JuU16 2018/19:JuU28,2018/19:JuU12 2018/19:KrU15 2018/19:KrU7 2018/19:KU27 2018/19:SfU16 2018/19:UbU14
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 103 kB)