Dokument & lagar (170 träffar)

Motion 2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. SD Krafttag mot brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nolltolerans mot övergrepp i rättssak och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nationellt


Utskottsberedning: 2018/19:CU11 2018/19:JuU10 2018/19:JuU11 2018/19:JuU12 2018/19:JuU14 2018/19:JuU29 2018/19:SfU16 2018/19:SkU1
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 21 avslag, 5 bifall,

Motion 2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 128 kB)

Motion 2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. SD En modern och effektiv poliskår Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om 7 000 fler poliser och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett relativt rikttal för


Utskottsberedning: 2018/19:JuU1 2018/19:JuU10 2018/19:JuU11 2018/19:JuU12 2018/19:JuU16
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 28 avslag, 5 bifall,

Motion 2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 126 kB)

Motion 2018/19:131 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:131 av Adam Marttinen m.fl. SD En mer effektiv kriminalvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler anstalts- och häktesplatser och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11 2018/19:JuU13
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2018/19:131 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:131 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 88 kB)

Motion 2018/19:130 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:130 av Adam Marttinen m.fl. SD Civilkuragelag Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en civilkuragelag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns ingen allmän skyldighet i svensk lag att bistå människor i nöd eller


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:130 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:130 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:129 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:129 av Adam Marttinen m.fl. SD Bättre användning av ordningsvakter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om blåljus på fordon och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om OC-sprej och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2018/19:129 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:129 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:123 av Jonas Millard m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:123 av Jonas Millard m.fl. SD Förvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att särskilt inkludera myndighetsaktivism när översynen av ett utvidgat straffansvar för tjänstefel görs och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:FiU25 2018/19:JuU12 2018/19:KU28
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2018/19:123 av Jonas Millard m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:123 av Jonas Millard m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2018/19:82 av Runar Filper m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:82 av Runar Filper m.fl. SD Kriminell djurrättsaktivism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Rikspolisstyrelsen ska åläggas att ta ett nationellt helhetsansvar för att kartlägga, bekämpa och lagföra de individer och organisationer som


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10 2018/19:JuU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:82 av Runar Filper m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:82 av Runar Filper m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:63 av David Lång m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:63 av David Lång m.fl. SD Skatteverkets inriktning 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett tydligare fokus på utveckling av skatteavtal och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2018/19:SkU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2018/19:63 av David Lång m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:63 av David Lång m.fl. (SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2018/19:62 av David Lång m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:62 av David Lång m.fl. SD Kronofogdemyndighetens inriktning 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kronofogdemyndigheten i uppdrag att utveckla metoderna för indrivning och att motverka de negativa effekterna för samhället av vissa


Utskottsberedning: 2018/19:SkU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2018/19:62 av David Lång m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:62 av David Lång m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:50 av David Lång m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:50 av David Lång m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:296 Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering Det är positivt att arbetet med att komma åt skatteundandraganden fortskrider och att


Utskottsberedning: 2018/19:SkU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:50 av David Lång m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:50 av David Lång m.fl. (SD) (pdf, 116 kB)